Přeskočit navigaci

Řada snímačů QUANTiC™

Díky integraci filtrační optiky Renishaw a interpolační technologie představují snímače QUANTiC nabídku vysoce přesných, superkompaktních, robustních inkrementálních otevřených optických snímačů. Snímače QUANTiC vynikají snadnou instalací s mimořádně širokými instalačními a provozními tolerancemi, včetně vestavěných kalibračních funkcí.

Čtecí hlavy QUANTiC poskytují digitální výstup a novou variantu analogového výstupu se širokou nabídkou konfigurací a lineárních nebo rotačních stupnic.

Podrobné diagnostické informace jsou přístupné prostřednictvím samostatného diagnostického nástroje pro snímače ADTpro-100 i diagnostického nástroje ADTi‑100, z nichž oba jsou kompatibilní se softwarem ADT View. Pomáhají při optimalizaci instalace snímače a hledání poruch na místě pro většinu náročných aplikací řízení pohybu.

Robustní odměřování polohy navzdory znečištění

Piktogram spolehlivosti

Čtecí hlavy QUANTiC zaručují vynikající řízení pohybu v širokém aplikací díly minimalizaci polohové chyby navzdory znečištění stupnice. Detektor nové konstrukce poskytuje přídavnou vrstvu filtrace signálu, což napomáhá eliminovat neharmonické frekvence signálu, zaručuje nízkou chybu interpolace (SDE) a minimální změny signálu způsobené znečištěním stupnice.

Snadná instalace a nastavení

Piktogram jednoduché instalace

Moderní optická konstrukce a zpracování signálů snímačů QUANTiC poskytují širší instalační a provozní tolerance při zachování metrologického výkonu. Nízkých provozních nákladů je dosaženo snížením časů na instalaci a seřizování.


Rychlost

Piktogram rychlosti

Možnost dosáhnout rychlosti až 24 m/s splňuje nejnáročnější požadavky řízení pohybu.

Výstupní taktovací frekvence (MHz)


Maximální otáčky (m/s)

Minimální separace hran* (ns)


T

(10 µm)

D

(5 µm)

X

(1 µm)

Z

(0,5 µm)

W

(0,2 µm)

Ano

(0,1 µm)

H

(50 nm)

5024242418,137,253,6261,81325,1
4024242414,505,802,9001,45031,6
25242418,139,063,631,8130,90651,0
20242416,118,063,221,6110,80657,5
12242410,365,182,071,0360,51890,0
1024248,534,271,710,8530,427109
0824246,913,451,380,6910,345135
0624245,372,691,070,5370,269174
042418,133,631,810,730,3630,181259
019,064,530,910,450,180,0910,0451038
Analogový výstup

20 (-3dB)

*Pro čtecí hlavy s kabelem 1 m

Vyhledejte vhodnou stupnici pro váš QUANTiC

Lineární

Typ stupnice

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Maximální délka stupnice

Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením

Stupnice RTLC20 FASTRACK

RTLC40 s volitelnou stupnicí FASTRACK™


40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m
40 µm: ± 15 µm/m


40 µm


10,1 ±0,2 µm/m/°C


10 m (>10 m na přání)


Úzká pásková stupnice z nerezové oceliStupnice RKLC20

RKLC40-S/RKLC40H-S

40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m
40 µm: ± 15 µm/m
40 µm

Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami

20 m (>20 m na přání)

Část oblouku

Typ stupnice

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Maximální délka stupnice

Úzká nerezová pásková stupnice části oblouku

RKLC stupnice na části oblouku


RKLC40-S

40 µm: ± 15 µm/m40 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

20 m (>20 m na přání)

Rotační

Typ stupnice

Název stupnice

Přesnost dělení (v závislosti na velikosti kroužku)

Rozteč stupnice


Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Průměr kroužku

Kroužek z nerezové oceli

Stupnice RESM-REST (strana se stupnicemi)

RESM40


±3,97 až ±0,38 úhlové vteřiny

40 µm


15,5 ±0,5 µm/m/°C


52 až 550 mm

Optional Advanced Diagnostic Tools

The Advanced Diagnostic Tools assist in system set-up and planned maintenance to help minimise unscheduled machine downtime.

Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

Diagnostické nástroje ADTi-100 a ADTpro-100

Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

ADTpro-100 je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, vybavený integrálním barevným displejem. ADTpro-100:

  • Ke zobrazení komplexních informací o snímači v reálném čase nevyžaduje počítač nebo další nastavovací vybavení.
  • Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
  • Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View, který umožňuje ukládat data snímače jako záznamy o nastavení a výkonu systému. ADT View lze použít také pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100

ADTi-100 ve spojení s intuitivním počítačovým softwarem ADT View:

  • Poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase, výhodnou při problematických instalacích a diagnostice.
  • Pomáhají při nastavování a kalibraci systému a optimalizaci signálu podél celé osy.
  • Umožňuje ukládat data, jako je intenzita signálu oproti poloze, jako záznamy o nastavení a výkonu systému.

ADTpro-100 and ADTi-100 jsou ideální pomocí při optimalizaci a diagnostice systému, zejména v instalacích kde není viditelná led čtecí hlavy. Lze je používat samostatně nebo v in-line připojení mezi čtecí hlavu a řídicí jednotku, jako součást řídicí smyčky.