Přeskočit navigaci

Společnost zabývající se údržbou CNC strojů považuje ballbar za rozhodující pro svoji činnost

Dave Wigmore, zkušený a kompetentní technik společnosti Mazak, řídí společnost zabývající se údržbou CNC strojů a považuje ballbar za klíčový pro její činnost. Když společnost Renishaw zavedla systém QC20-W ballbar s lineárním snímačem, stal se jeho prvním uživatelem ve Spojeném království.

Dave Wigmore založil svoji společnost zabývající se údržbou CNC strojů, Wigmore CNC, v roce 1992, takže zná CNC stroje skrz naskrz. Celá léta používal systém QC10 ballbar společnosti Renishaw k testování výkonu strojů, ale vždy existovalo něco, o čem věděl, že se musí vylepšit – kabel. „Teď si nemusím dělat starosti, že se někdo během testování zachytí do kabelu a srazí ballbar, a nemusím řešit problém s navíjením kabelu. Jsem mnohem více schopen provádět rychlý test na libovolném stroji bez jakékoli zvláštní přípravy, když ten malý zdroj potíží byl odstraněn a nastavení je tak mnohem rychlejší.“

Dave Wigmore, který získal první systém QC20-W ballbar dodaný ve Spojeném království, pokračuje: „Tlačil jsem na Renishaw, aby mi dodali QC20-W ballbar, jakmile jsem se doslechl, že chtějí zavést bezdrátové provedení systému QC10 ballbar za použití bezdrátové technologie Bluetooth®. Protože jsem používal systém QC10 ballbar po mnoho let, vím, že mě odlišoval od jiných společností zabývajících se údržbou CNC strojů. Jedná se o nezávislé a vysledovatelné měření mnou provedených servisních prací, rozhodující pro letecký a kosmický průmysl, ve kterém mám nejvíce zakázek.

Jestliže to myslíte vážně s údržbou CNC strojů, potom použití systému QC20-W je důležitým nástrojem při provádění servisních prací na obráběcích strojích, protože pomáhá předvídat nákladné závažné opravy, kterým lze předcházet nápravnou údržbou.“

Wigmore CNC (UK)

Vždy budu provádět tři testy ballbar, abych zjistil výkon stroje v oasách X, Y a Z, a při každé kontrole budu testovat ve 2 rovinách. Tím získám úplnou analýzu až 23 různých chyb stroje. K tomu jsem vždy používal systém QC10 ballbar a přesně to samé mohu realizovat s novým systémem QC20-W ballbar. Poté vždy umístím výsledky testů na stroj, k čemuž používám nálepky dodané společností Renishaw. Je to sice jednoduché vizuální zobrazení, ale zároveň nepopiratelný důkaz o tom, že stroj byl testován a je schopen vyrábět součásti. Uvedl jsem stroj do stavu, ve kterém se zákazník musí postarat jen jeho vybavení nástroji, přípravky a programy.“

Nový software Ballbar 20, instalovaný do systému QC20-W ballbar, je zpětně kompatibilní a umožňuje porovnání dat dříve shromážděných softwarem Ballbar 5 s daty pořízenými novým systémem QC20-W. Tato kompatibilita je velmi důležitá pro mnohé společnosti, protože umožňuje porovnání historických dat, shromažďovaných měsíce a roky systémem QC10 ballbar, metodou like-for-like s novými daty.

Dave Wigmore používá systém QC20-W ballbar k zachycování chyb způsobených mnoha příčinami. Patří sem chyby vyrovnání stroje v důsledku deformace konstrukce stroje. Software analyzuje data z QC20-W a zjistí chyby stroje, které by normálně unikly pozornosti, například ztráta předpětí kuličkového šroubu, a tudíž poskytuje možnost šroub opravit místo jeho pozdější nákladné výměny. Dodává: „Jestliže to myslíte vážně s údržbou CNC obráběcích strojů, potom použití systému QC20-W ballbar je důležitým nástrojem při provádění servisních prací na obráběcích strojích, protože pomáhá předvídat nákladné závažné opravy, kterým lze předcházet nápravnou údržbou.“

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc., a každé použití těchto značek společností Renishaw plc musí být povoleno. Ostatní ochranné známky nebo obchodní názvy patří svým odpovídajícím vlastníkům.