Přeskočit navigaci

Výklad testování systémem ballbar

Popularita testování přesnosti obráběcích strojů systémem ballbar byla postavena na jednoduchosti testu, rychlosti použití a velkém množství kvantitativních dat.

Jak funguje ballbar test?

Teoreticky platí, že pokud na CNC stroji naprogramujete kruhovou dráhu a přesnost polohování stroje je dokonalá, pak by výsledná kruhová dráha stroje přesně odpovídala naprogramované kruhové dráze. V praxi však mohou nejrůznější faktory vést k odchylkám poloměru a tvaru testované kruhové dráhy v porovnání s naprogramovanou. Tyto faktory zahrnují geometrii stroje, komplikace v řídicím systému a opotřebení stroje v průběhu času.

Pečlivým měřením a porovnáním skutečné kruhové dráhy s naprogramovanou lze určit přesnost stroje. To je základem testování teleskopickým systémem ballbar a funkce systému ballbar QC20 společnosti Renishaw.

Tři jednoduché kroky testování systémem ballbar QC20

Nastavení

Připojení systému ballbar QC20 je díky připojitelnosti Bluetooth jednoduché. Příprava testu se softwarem Ballbar 20 je rychlá a jednoduchá, protože software vede operátora všemi kroky. K dispozici je 'generátor programu součástí', který pomáhá nastavovat odpovídající program v obráběcím stroji.

Výkonná správa souborů nabízí hledání a rychlý přístup k existujícím šablonám testů.

Středový čep je umístěn na stolu stroje pomocí nastavovací kuličky dodané se systémem ballbar QC20. Vřeteno se pohybuje do referenčního bodu a nastaví se 'nulové' souřadnice testu.

Vřeteno se pohybuje do počáteční polohy testu a systém QC20 ballbar je upevněn mezi dva kinematické magnetické klouby. Pro spuštění testu je třeba připravit jednoduchý program pro kruhovou interpolaci s příkazy G02 a G03.

Získávání dat

'Klasický' test vyžaduje, aby obráběcí stroj projel dráhu dvou po sobě jdoucích kružnic; jednu po směru hodinových ručiček, druhou proti směru hodinových ručiček. V praxi je přidán doplňkový oblouk před a za testovací kružnici, který umožní zrychlení a pak zpomalení obráběcího stroje.

S pomocí prodlužovacích tyčí lze vybrat testovací poloměr tak, aby odrážel velikost stroje a citlivost na specifické problémy (např. kružnice s velkým poloměrem jsou lepší pro zdůraznění chyb geometrie stroje, zatímco menší kružnice jsou citlivější na neshody serv nebo zpoždění).

Čas snímání dat pomáhá zjistit chyby nebo problémy během postupu testu. Test lze zastavit pro zamezení plýtvání časem, což je důležité při provádění testu na velkém poloměru při malé rychlosti posuvu.

Před spuštěním otestujte ballbar QC20 roviny kolmé na standardní testovací rovinu X-Y pomocí speciálních testovacích závěsů a přemístěním středového závěsu. Nyní lze provádět testy ve třech ortogonálních rovinách bez posunutí středového čepu.

Tajemství spočívá ve schopnosti systému ballbar QC20 přejet po dráze omezeného oblouku (220°) ve dvou rovinách. To vede k modifikované analýze testu pro daný oblouk, ale stále také dosahuje celkové hodnoty kruhovitosti pro daný test.

Pokud všechny tři testy provedete okolo jednoho bodu, bude možné použít zprávu volumetrické diagnostiky v softwaru Ballbar 20. Pproti předchozím systémům to poskytuje více informací v kratším čase.

Analýza a diagnostika dat

K dispozici je výběr formátů protokolu v mezinárodních standardech (např. ISO, ASME). Komplexní diagnostika Renishaw (s volumetrickou analýzou) obsahuje řadu různých zobrazení a odkazů na příručku nápovědy.

Tyto zprávy udávají hodnotu jednoho celkového ukazatele polohování stroje, např. odchylky kruhovitosti.

Zprávy, které lze přizpůsobit, mohou poskytovat hloubkovou diagnostiku chyb obráběcích strojů; vše na základě jednoho testu.

Volumetrický test se softwarem Ballbarem 20

Ballbar QC20 pro kalibraci obráběcích strojů je v oblasti průmyslu velice doporučován a je špičkovým způsobem diagnostiky obráběcích strojů.

Více informací

Stažení softwaru Ballbar 20

Zdokonalený software poskytuje větší flexibilitu testování a reportingu.

Software Ballbar 20

Mohu použít ballbar QC20 pro normu ISO 10791-6?

Ano. Většinu testů se systémem ballbar QC20 lze provádět v souladu s normou ISO 10791-6.

Během pohybu více os se obráběcí stroj snaží zachovat pevnou vzdálenost mezi hrotem nástroje a obrobkem. Ballbar je schopen měřit charakteristiku obrábění kontury měřením odchylek mezi hrotem nástroje a obrobkem při sledování drah nástroje ve více osách.

Norma ISO 10791-6 vyžaduje zaznamenání rozsahu od maximální do minimální odchylky. Toho lze snadno dosáhnout snímáním dat softwarem Ballbar Trace.

Další zdroje

 

Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým

Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.