Přeskočit navigaci

Výroba dílů pro elektrické a hybridní vozy využívá ověřené schopnosti řízení procesu systémů Equator™ od Renishaw

čtvrtek úterý 9. července 2019

Když navštívíte stánek společnosti Renishaw na veletrhu EMO Hannover 2019, uvidíte zde několik systémů Equator kontrolujících řadu součástí motorů a převodovek pro elektromobily a hybridní automobily. Jde o stejné díly, k jejichž kontrole se systémy Equator nepřetržitě používají ve výrobních závodech po celém světě.

V posledních několika letech bylo několik tisíc kontrolních systémů Equator dodáno globálním zákazníkům společnosti Renishaw, kteří významně působí na všech evropských, amerických a asijských automobilových trzích. Značné investice do výzkumu a nárůst výroby elektromobilů zapříčinily vznik nových požadavků na kontrolu, a to je místo, kde se kontrolní systém Equator dokáže prosadit. Podporu systému zajišťuje síť zkušených aplikačních inženýrů a jeho funkčnost zajišťují softwarové a hardwarové možnosti použité vždy podle potřeb každého typu procesu.

Prověřené schopnosti u dílů pro elektromobily

Motory, generátory, převodovky a skříně pro elektromobily – to vše jsou příklady dílů, kde se výrobní linky a provozy nyní spoléhají na schopnosti řízení procesu zajišťované kontrolním systémem Equator, a to přímo v místě výroby. Typickým příkladem jsou statory motorů – schopnost vysokorychlostního skenování sondou SP25 od společnosti Renishaw používanou v systémech Equator ve spojení s výkonným programovacím softwarem MODUS od téže společnosti je ideální kombinace pro posouzení náročných rozměrů, polohy a geometrických tolerancí vnitřního průměru a soustřednosti sestaveného statoru elektromobilu, což je zásadní pro zajištění účinnosti motoru.

Stejný systém Equator může také používat dotekovou sondu TP20 od společnosti Renishaw k získávání jednobodových dat rychlostí až tři body za sekundu. To dokonale vyhovuje měření vzájemných poloh mnoha krajových bodů na vrstvené desce statoru.

Přímé řízení procesu tam, kde na něm záleží

Software IPC (Intelligent Process Control - Inteligentní řízení procesu), vyvinutý s pomocí mnoha koncových uživatelů z velké řady odvětví, je volitelnou funkcí systémů Equator. Tento software umožňuje trvalé sledování a automatické korekce operací obrábění, udržování rozměrů obráběných dílů blízko jmenovitých hodnot a v rámci stanovených limitů řízení procesu. Tyto korekce procesu zvyšují kvalitu dílů a výrobní možnosti, čímž snižují zmetkovitost a náklady na zajištění kvality.

Automatizované buňky versus manuální kontrolní stanice

Kontrolní systém Equator lze rychle nakonfigurovat tak, aby splňoval stejné požadavky daného použití jako specializované kontrolní systémy. Díky zkrácení konstrukčního životního cyklu v automobilovém průmyslu v posledních letech je rychlé a efektivní nasazení systémů Equator v nových linkách a provozech velkou výhodou oproti kontrolním systémům určeným pro konkrétní díly. Ty totiž vyžadují časově náročné přestavení, nákladné předělávky nebo i celkovou likvidaci. Díky stále rostoucím nárokům na automatizaci tovární výroby se systémy Equator navíc dokonale hodí pro integraci do robotů a dopravníků. Nové automatické dopravníky EQ-ATS pro systémy Equator 300 a Equator 500 umožňují vložení dílu v přední části přístroje a jeho automatický přesun do měřicího prostoru nebo mimo něj pomocí programových příkazů.

V některých situacích, zvláště ve velmi náročných prostředích, se systémy Equator umisťují do volitelných krytů; systém EQ-ATS lze také nainstalovat tak, aby bylo možné do něj díly vkládat bezpečně a snadno mimo prostor stroje.

Další informace o společnosti Renishaw na veletrhu EMO 2019 získáte na adrese: www.renishaw.cz/emo2019

Dokumenty ke stažení

Chcete-li získat více fotek, videí nebo informací o společnosti Renishaw a jejích produktech, navštivte na webu část Média.