Přeskočit navigaci

Tato stránka není v současné době k dispozici ve vašem jazyce. Automatizovaný překlad můžete zobrazit pomocí nástroje Google Translate. Neodpovídáme za poskytování této služby a výsledky překladu jsme nekontrolovali.
Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte nás.

Which encoder scale type is best for your application?

How an encoder scale is mounted can play an important role in the accuracy of the measurement, even with a temperature change of just a few degrees. This webinar will explain the concepts of floating and mastered scales and which to select for your application.

We will also look at how different mounting concepts may favour certain machine configurations, minimising the effect that temperature has on measurement performance.

Watch the webinar on demand below.