Navigatie overslaan

EZ-IO automatiseringssoftware

Equator™ systemen zijn in te bouwen in productiecellen met belading via wisselsystemen of robots in smart factories.

Equator systemen automatiseren met EZ-IO

De automatiseringsset voor het Equator meetsysteem bestaat uit de REN-IO interface en de EZ-IO software, waarmee Equator systemen samen te bouwen zijn met de automatische invoer in productiecellen van smart factories. Met de REN-IO en EZ-IO is bijvoorbeeld aansluiten op een eenvoudig wisselsysteem of een robot mogelijk, of commando's accepteren om met meten te beginnen als een product is ingevoerd, wisselen van meetprogramma, of aan de robot melden dat een product goed- of afgekeurd is zodat die het op de juiste plaats kan zetten.

De EZ-IO software maakt het voor integrators die automatische productiecellen opzetten heel gemakkelijk om communicatie te configureren tussen Equator systemen en de celbesturing.

Bij intelligente functies zoals automatisch een nieuwe referentie maken kan de robot of het wisselsysteem gebruikt worden om het referentieproduct in te voeren wanneer het Equator systeem vaststelt dat de temperatuur in de fabriek veranderd is.

Een functie is bijvoorbeeld de integratie met een standaardrobot om producten in en uit te voeren met een voorgedefinieerde cyclus, die snel opstarten en robuuste besturing mogelijk maakt.

In veel toepassingen wordt een pneumatische of elektrische opspanning toegepast om zeker te weten dat het ingevoerde product op de juiste plaats en in de juiste oriëntatie neergezet wordt, zodat de herhaalbaarheid van de metingen hoog is. Zodra het product gemeten is, geeft de EZ-IO software aan of het product binnen of buiten de gespecificeerde toleranties is. Op basis van deze informatie kan de robot diverse acties ondernemen.

Process Monitor geïntegreerd met EZ-IO

De weergave van Process Monitor is ingebouwd in EZ-IO om de communicatie tussen het Equator meetsysteem en de automatische cel gemakkelijker te kunnen zien. Daarnaast levert de grafische weergave van de meethistorie informatie voor de procesbesturing.

Integratie met PLC's

Indien nodig is een PLC (Programmable Logic Controller) te programmeren om handmatig acties te selecteren. In dat geval worden met een console signalen naar de Equator gestuurd om een meetcyclus te starten. Ook is een console aan te sluiten op de Equator om het in- en uitvoeren van producten te besturen.

EZ-IO Scheduler

EZ-IO Scheduler is een voorgedefinieerde robotcyclus waarmee integrators snel kunnen opstarten.