Navigatie overslaan

Het anti-omkopingsbeleid van Renishaw

Ons wereldwijde anti-omkopingsprogramma is opgesteld om ervoor te zorgen dat alle werknemers en degenen met wie wij zaken doen, zich aan deze aanpak houden. Dit beleid heeft ook betrekking op het risico van overtreding van de anti-omkopings- en corruptiewetgeving die waar ook ter wereld van kracht is.

Renishaw tolereert geen omkoping en corruptie. Hier is geen uitzondering bij mogelijk. Omkoping is niet alleen illegaal, maar ook onethisch en kan de samenleving ernstige schade toebrengen.

De Renishaw Directieraad heeft ons anti-omkopings- en corruptiebeleid goedgekeurd, dat onder toezicht staat van en ondersteund wordt door een groepskampioen op ons hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en door lokale kampioenen in de landen waar we actief zijn.

Het beleid geldt voor iedereen die bij Renishaw werkt, dus ook voor uitzendkrachten, aannemers, stagiairs, tussenpersonen en derden die namens een bedrijf van de Renishaw Group handelen (volgens het Renishaw Group Control Manual). Het geldt ook voor alle zaken en transacties in alle landen waar de Renishaw Group actief is.

Governance en risicobeoordeling

Risicobeoordeling en due diligence

Ons juridisch team heeft samen met het hoger management, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in andere landen waar wij actief zijn, de gebieden met een hoger risico geïdentificeerd en werkt samen met het management via een nalevingsprogramma om de risico's te beperken. Elke regio moet anti-omkopingsprocedures instellen die geschikt zijn voor hun werkomgeving.

Renishaw zorgt ervoor dat onze due diligence-processen voor leveranciers en klanten gericht zijn op de drie gebieden met hoog risico:

  1. Waar we zaken doen
  2. Hoe we zaken doen
  3. Met wie we zaken doen

Opleiding en communicatie van werknemers

Het anti-omkoping- en corruptiebeleid is aan alle werknemers uitgereikt (ook aan nieuwe werknemers als onderdeel van hun introductieproces) en er is een speciale intranetpagina opgezet met de belangrijkste informatie. Alle werknemers zullen online anti-omkoping en anti-corruptie training volgen. Werknemers zijn verplicht vermoedens van overtredingen van het beleid te melden bij de algemeen adviseur van de Renishaw groep of via Speak Up, de klokkenluidersdienst van Renishaw.

Toezicht en evaluatie

Wij controleren en evalueren regelmatig de naleving van de anti-omkopingsvoorschriften via onze interne controleprocessen. Wij brengen regelmatig verslag uit aan het Auditcomité en de Raad van Bestuur en behandelen alle nieuwe of opkomende risico's.

Het beleid is te vinden in het onderstaande document.

Gerelateerde documenten