Omiń nawigację

Obrabiarkowe sondy skanujące z technologią SPRINT™

Wykorzystaj potencjał obrabiarkowych sond skanujących o wysokiej dokładność z technologią SPRINT firmy Renishaw. Obrabiarkowa sonda skanująca rejestruje dane 3D z wysoką dokładnością, przenosząc procesy produkcyjne na najwyższy poziom.


Usprawnienie procesów produkcyjnych dzięki skanowaniu na obrabiarce

W sondzie skanującej OSP60 SPRINT wykorzystano unikatową technologią czujników 3D, dzięki której zapewnia wyjątkowo szybkie i dokładne pomiary przedmiotów na obrabiarkach CNC.

Sonda skanująca jest wyjątkowo czuła na zmiany kształtu powierzchni i wykrywa submikronowe przemieszczenia na końcówce trzpienia pomiarowego. Rejestruje 1000 punktów danych 3D w każdej sekundzie. Pozwala na precyzyjne skanowanie i pomiar punktów. Jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.

Odkryj zalety tej sondy:

  • Szybki pomiar przedmiotów. Funkcja skanowania zapewnia niewiarygodną oszczędność czasu podczas w kontroli na obrabiarce i konfigurowania obróbki, wydłużając w ten sposób czas zyskownej i wydajnej obróbki.
  • Określenie odchyłek kształtu elementu. Określenie górnego i dolnego punktu powierzchni lub pomiaru odchyłek kształtu elementu.
  • Kontrola w trakcie procesu. Zbieranie wyników pomiarów przedmiotu obrabianego i automatyczna kontrola procesów wykonywanych na obrabiarce. Wyprowadzenie wyników w celu dalszej analizy lub zapewnienia jakości.

Elastyczne i uniwersalne pomiary

Obrabiarkowa sonda skanująca SPRINT™

Obrabiarkowy system skanujący otwiera nowe możliwości pomiarowe, które wcześniej były niemożliwe lub wymagały zbyt długiego czasu cyklu. Pozwala to na zbieranie bardziej szczegółowych danych podczas procesów produkcyjnych niż kiedykolwiek wcześniej.

Połączenie trójwymiarowego pomiaru elektrostykowego z dokładnymi danymi skanowania trójwymiarowego o dużej gęstości pozwala zoptymalizować całkowite czasy cykli i zwiększyć przepustowość istniejących obrabiarek.

Sonda obrabiarkowa OSP60 to niezwykle elastyczne rozwiązanie. Można ją wykorzystać do ustawiania przedmiotu obrabianego, weryfikacji w trakcie procesu, mocowania 3D, adaptacyjnej obróbki maszynowej i monitorowania stanu powierzchni przy użyciu tej samej konfiguracji trzpienia pomiarowego. Zrób kolejny krok na drodze do produktywności i wykorzystaj obrabiarkowy system skanujący.

Wyniki, jakie uzyskaliśmy dzięki tej inwestycji, znacznie przekroczyły nasze oczekiwania. Nasza dokładność precyzyjnego frezowania wirników ze zintegrowanymi łopatkami jest ponad czterokrotnie lepsza, a związane z tym koszty pracy zredukowane o połowę.

Technopark Aviation Technologies

Jedna sonda — wiele możliwości

Szybkie ustawianie przedmiotów

Użyj punktowych pomiarów stykowych lub cykli skanowania, aby szybko ustawić obrabiany przedmiot. Wykorzystanie wyników do ustawiania lub aktualizowania układu współrzędnych roboczych. Krytyczne znaczenie dla środowisk produkcji wielkoseryjnej, takich jak branża motoryzacyjna, medyczna i elektroniczna.

Mocowanie elementów 3D

Pomiar elementów 3D, takich jak stożki, walce, kule lub przekroje kołowe przy użyciu wielu trajektorii skanowania. Użycie uzyskanych danych do wykonania operacji dopasowania przed obróbką. Elastyczna strategia skanowania dla przedmiotów z przerwanymi lub niekompletnymi elementami.

Pomiar 3D powierzchni

Szybka kontrola przedmiotów o złożonym i dowolnym kształcie, która jest czymś standardowym w przemyśle lotniczym i medycznym. Są to np. krawędzie natarcia i spływu łopatek, wirniki, płytki piszczelowe i implanty stawu biodrowego. Ma również szerokie zastosowanie w sektorze energetycznym.

Adaptacyjna obróbka maszynowa

Generowanie ścieżki narzędzia na podstawie zmierzonej geometrii. Dopasowując nominalne punkty ścieżki narzędzia, można uzyskać prawdziwy kształt zeskanowanego przedmiotu. Idealne w wypadku usuwania zadziorów i fazowania. Znacząco upraszcza kopiowanie.

Monitorowanie stanu powierzchni

Dedykowane makra pomiarowe określają stan powierzchni mierzonego przedmiotu i wykrywają nadmierną falistość, szczyty powierzchni i stopnie. Duże znaczenie w przypadku powierzchni współpracujących i uszczelniających w zastosowaniach, w których zapewnienie szczelności ma kluczowe znaczenie.

Sprawdzanie stanu technicznego obrabiarek

Weryfikacja parametrów obrabiarki w czasie krótszym niż minuta. Zintegrowanie cykli z programem obróbki CNC w celu poznania stanu technicznego obrabiarki i jej parametrów przed krytycznymi operacjami produkcyjnymi.

Innowacyjna technologia SPRINT

Obrabiarkowa sonda skanująca SPRINT™ — widok rozwinięty

W sondzie OSP60 SPRINT zastosowano konstrukcję z podwójną sprężyną płaską, która mierzy zarówno wielkość, jak i kierunek ugięcia XYZ. Dzięki temu sonda reaguje na zmiany kształtu, umożliwiając dokładne, szybkie pomiary złożonych powierzchni o dowolnym kształcie i powierzchni pryzmatycznych.

W zespole sondy znajdują się dwa współśrodkowe pierścienie: jeden zamocowany do korpusu sondy, drugi zamocowany do obsady trzpienia pomiarowego, który porusza się wraz z trzpieniem. Pomiary pojemności między obwodami na pierścieniach umożliwiają dokładne rejestrowanie wychyleń końcówki trzpienia pomiarowego.

Oprogramowanie skanujące o rozbudowanych możliwościach

Sondy OSP60 można używać w szeregu zastosowań przemysłowych. Jej programowanie jest bardzo elastyczne. Dostępne opcje obejmują tradycyjne aplikacje z makroprocedurami, rozwiązania CAD/CAM oraz graficzne interfejsy użytkownika (GUI). Tak bogaty wybór opcji sprawia, że skanowanie na obrabiarce jest wygodnym rozwiązaniem niezależnie od doświadczenia w programowaniu.

Wszystkie opcje programowania zapewniają standardowo obsługę pomiarów przedmiotów pryzmatycznych. Dodatkowe pakiety, przeznaczone do obsługi określonych zastosowań przemysłowych, poszerzają możliwości systemu.

Możliwość zapisu wyników pomiarów w zmiennych obrabiarki, eksportowania ich do pliku lub przesyłania do pakietów raportujących Renishaw. Pakiety Renishaw Central, Scan Data Viewer i MODUS CHART obsługują wyświetlanie zeskanowanych danych pomiarowych.

Kompatybilność z programami do analizy i raportowania innych firm dodatkowo poszerza możliwości systemu skanującego.

Więcej informacji można znaleźć w broszurze dotyczącej oprogramowania do sondowania (do pobrania tutaj).

Sonda SPRINT skanuje podzespół

Następne kroki

Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić produkt, prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.

Skontaktuj się z nami

Pliki do pobrania

Broszury

Informacje na temat możliwości

Arkusze danych technicznych

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Skontaktuj się z nami lub odwiedź bibliotekę pomocy technicznej, aby uzyskać arkusze danych technicznych, instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika i informacje dotyczące zgodności.

Biblioteka pomocy technicznej