Omiń nawigację

Enkoder serii EVOLUTE™

System EVOLUTE™ to absolutny enkoder optyczny, którego konstrukcję oparto na doskonałej serii RESOLUTE™. Ma skalę o podziałce 50 μm i charakteryzuje się szerokimi tolerancjami instalacyjnymi, rozszerzoną odpornością na zanieczyszczenia i doskonałymi parametrami metrologicznymi.

Wysoką integralność roboczą utrzymano dzięki innowacyjnym algorytmom przetwarzania obrazu i układowi optycznemu zoptymalizowanemu pod kątem odporności na zanieczyszczenia.

Enkoder EVOLUTE mierzy położenie absolutne z rozdzielczością do 50 nm i z szybkością do 100 m/s.

Enkodery EVOLUTE można stosować z liniałami liniowymi oraz różnymi interfejsami szeregowymi. Wszystkie wersje (z logo ADT) są zgodne z opcjonalnym zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTa-100 i oprogramowaniem ADT View, które pozwalają na uzyskanie kompleksowych informacji zwrotnych z enkodera w celu optymalizacji instalacji i wykrywanie błędów w miejscu instalacji.

Strona www: Głowica EVOLUTE™

Pomiar położenia absolutnego

System absolutny — symbol

Enkodery EVOLUTE umożliwiają pomiar położenia absolutnego przy użyciu jednotorowych liniałów liniowych. Dane położenia uzyskuje się natychmiast po uruchomieniu, bez konieczności wykonywania ruchu, co sprawia, że ten enkoder nadaje się do wielu zastosowaniach sterowania przemieszczeniami.


Łatwa instalacja i niezawodne działanie

Łatwa instalacja — symbol

Zastosowanie liniału jednotorowego o okresie 50 μm zapewnia dużą tolerancję instalacyjną enkodera EVOLUTE wynoszącą 500 μm (tolerancja wysokości przesuwu), a innowacyjne algorytmy przetwarzania obrazu i zoptymalizowany układ optyczny zapewniają zwiększoną odporność na zabrudzenia.


Uniwersalne parametry metrologiczne

Błąd cykliczny (SDE) — symbol

System enkodera EVOLUTE umożliwia pomiar położenia absolutnego przy bardzo niskim błędzie cyklicznym (SDE) równym ±150 nm i bardzo niskiej wartości RMS szumu (rozstrojenia) poniżej 10 nm. Dzięki temu uzyskano płynne sterowanie prędkością i doskonałą stabilność pozycjonowania.

Opcja liniału liniowego

Rodzaj liniału

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Maks. długość liniału

Taśma ze stali nierdzewnej z opcją toru

Liniał RTLA FASTRACK

Liniał RTLA50 z opcjonalnym torem FASTRACK


±10 µm/m


50 μm


10,1 ±0,2 μm/m/°C


Do 10020 mm


Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100

Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100

Głowice enkodera EVOLUTE są zgodne z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTa-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:

  • Zdalne wykonywanie kalibracji
  • Optymalizację sygnału na całej długości osi
  • Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
  • Eksportowanie i zapisywanie danych
  • Ustawianie punktu zerowego