Omiń nawigację

Kishan Auto

Znaczące skrócenie czasu cykli pomiarowych przy jednoczesnej elastyczności kontroli wielu przedmiotów wraz z natychmiastowym uzyskaniem wyniku „zgodny/niezgodny”.

“Redukcja czasu wykonywania pomiarów i kosztów o 80% oraz utrzymanie dokładności pomimo zmiany temperatury w zakresie 21°C”

Kishan Auto parts Pvt. Ltd., Rajkot (Gujarat, Indie) jest światowym liderem w dziedzinie produkcji korbowodów dla najważniejszych marek w branży samochodowej, sprężarek, ciężkich pojazdów do zastosowań komercyjnych, ciągników, silników okrętowych oraz maszyn do robót ziemnych. Firma Kishan dokonała ostatnio zakupu uniwersalnego sprawdzianu produkcyjnego Equator firmy Renishaw i zaobserwowała natychmiastowe obniżenie kosztów i skrócenie czasów cykli kontrolnych o ponad 80%.

Pomimo wahań temperatury w hali produkcyjnej przekraczającej 21°C utrzymano parametry pomiarów ze względu na unikatową metodę porównania systemu Equator, w której używa się przedmiotów wzorcowych kalibrowanych na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) zainstalowanej w firmie Kishan.

Uniwersalny sprawdzian w hali produkcyjnej

Korbowód Kishan Auto na EQ33

Firma Kishan Auto używa aktualnie systemu Equator do mierzenia wielu odmian korbowodów. I codziennie dodaje kolejne. Typowy czas pomiaru wynosi 55 sekund na korbowód co oznacza istotne skrócenie w stosunku do poprzednich metod. Operatorzy korzystają z jednego sprawdzianu Equator do pomiarów wielu części, mierząc wszystkie elementy w trakcie jednej operacji, natychmiast uzyskując wynik „zgodny/niezgodny”, a także raport z wymiarami komponentu.

Pomimo lokalizacji (Rajkot, Gujarat), w której temperatury wahają się od 19°C do 40°C, firma Kishan uzyskuje powtarzalne wyniki dzięki zastosowaniu systemu Equator. Uzyskano to dzięki ponownemu porównaniu z przedmiotem wzorcowym co 3 godziny lub po znaczącej zmianie temperatury. Ponowne wyzerowanie systemu eliminuje efekt rozszerzalności cieplnej z pomiarów, gwarantując w ten sposób jakość produkowanych podzespołów. Przedmiot wzorcowy musi znajdować się w pobliżu maszyny i podlegać tym samym warunkom cieplnym, co produkowane części. Jeśli temperatura otoczenia zmieni się gwałtownie, a produkowany przedmiot będzie poza zakresem tolerancji, operator może zmierzyć przedmiot wzorcowy w celu wyzerowania systemu i sprawdzić, czy zgłaszany błąd nie wynika ze zmian warunków środowiskowych.

Certyfikowane odniesienie i dodatkowa wydajność

Przedmioty wzorcowe „kalibruje się” na maszynie współrzędnościowej zainstalowanej w firmie Kishan, która zapewnia certyfikowane odniesienie i wysoką dokładność, na której można polegać w celu zagwarantowania jakości. Duże wahania temperatur sprawiają, że maszyny współrzędnościowej można używać wyłącznie w pomieszczeniu z kontrolowaną temperaturą. System Equator umożliwia firmie Kishan na przeniesienie certyfikowanej dokładności na halę produkcyjną bez względu na warunki środowiskowe. W tym konkretnym celu system Equator wyeliminował konieczność zakupu dodatkowej maszyny współrzędnościowej z funkcją skanowania, co komentuje Shantibhai Changela, dyrektor zarządzający firmy Kishan Auto: „System Equator i maszyna współrzędnościowa uzupełniają się w sposób doskonały, gdyż jedno urządzenie zapewnia, certyfikowaną dokładność, a drugie niewrażliwość termiczną i doskonałą wydajność.”

Przed systemem Equator

Wzorcowy korbowód produkowany w firmie Kishan Auto kalibrowany na maszynie współrzędnościowej

Przez wiele lat w firmie Kishan Auto korzystano z pneumatycznych sprawdzianów dedykowanych do sprawdzania średnicy, okrągłości oraz wygięcia i skręcenia. Do pomiaru wszystkich 360 wariantów korbowodu używano 3 lub 4 różnych przyrządów. W wypadku dużych korbowodów do sprzętu ciężkiego sprawdzano 100% produkcji.

Z doświadczenia firmy Kishan wynika, że te przyrządy wytrzymywały zwykle do 10000 pomiarów, a potem wymagały przeróbki. W przypadku pojedynczego korbowodu, trzy z czterech niezbędnych sprawdzianów kosztuje 6000 rupii (ok. 120 USD), zaś wyświetlacz 30000 rupii (ok. 600 USD). Czwarty przyrząd — mierzący wygięcie i skręcenie kosztuje już ok. 300000 rupii (ok. 6000 USD) — obejmuje to część wzorcową, która może łatwo ulec uszkodzeniu i trzeba ją często wymieniać.

Poza tym, cały proces trwa 120 sekund w wypadku każdego czujnika pneumatycznego, dlatego też cały proces pomiaru przedmiotu trwa ponad 8 minut. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na produkty firma Kishan potrzebowała szybszej metody pomiaru.

Szukaj: szybki system inspekcji

We wrześniu 2011 r. menedżerowie firmy Kishan Auto przebywali w Niemczech, gdzie odbyli szereg spotkań biznesowych i odwiedzili targi EMO w Hannoverze. Po ponad 2-letnim bezskutecznym poszukiwaniu systemu kontroli, który zapewni wymaganą przez nich szybkość działania, nie mieli zbyt wielkiej nadziei na znalezienie rozwiązania. Przed opuszczeniem targów zauważyli na stanowisku firmy Renishaw działający systemu Equator, który mierzył korbowód. To spotkanie na zawsze rozwiązało ich problem. W ciągu kilku dni po powrocie do Indii menedżerowie poprosili o prezentację, zaś po obejrzeniu systemu Equator mierzącego produkowane u nich podzespoły zdecydowali się na zakup.

Obniżanie kosztów pomiarów

Czas i niewrażliwość na wahania temperatury to nie jedyne problemy, z jakimi zmaga się firma Kishan Auto. Kolejnym problemem jest koszt pomiarów. Zidentyfikowano 77 wariantów korbowodów, które może obsłużyć system Equator, a operatorzy używają systemu do zmierzenia 500 produktów dziennie w ciągu 10-godzinnej zmiany. Gdyby firma Kishan Auto zainwestowała w sprawdziany sprzętowe dla wszystkich 77 wariantów, oznaczałoby to wydatek rzędu 23 milionów rupii (ok. 450 000 USD) tylko na sam sprzęt. Trzeba też uwzględnić inne koszty, jak np. wykwalifikowany personel do konfigurowania i utrzymywania tych przyrządów, ich przechowywania, a także koszty bieżące.

Jakość to mantra firmy Kishan Auto

Mocne strony firmy

Pan Changela

Pan Changela założył firmę w 1988 roku. Firma Kishan zaczynała od produkowania 2000 korbowodów miesięcznie. Aktualnie produkuje do 50 000 sztuk miesięcznie i to w 360 wariantach. Do listy klientów należą najwięksi producenci najważniejszych marek w branży samochodowej, sprężarek, ciężkich pojazdów do zastosowań komercyjnych, ciągników, silników okrętowych oraz maszyn do robót ziemnych.

Firma Kishan eksportuje 90% swej produkcji do krajów z rozwiniętym przemysłem, jak np. Stany Zjednoczone, Wielkiej Brytanii, Niemcy, Singapur, Włochy, Chiny, Polska, Brazylia i Holandia. Firma ma reputację producenta wysokiej jakości wyrobów spełniających wymogi tolerancji, ale także oferowanych po konkurencyjnej cenie. Specjalizuje się w kompleksowej produkcji korbowodów (od surowca do wyrobu gotowego) we własnych kuźniach, zapewniając czas realizacji zamówień od 60 do 90 dni.

Operator w firmie Kishan Auto używa uniwersalnego sprawdzianu produkcyjnego Equator

Jakość w firmie Kishan jest rezultatem właściwej etyki pracy oraz procesów ze strony kierownictwa i operatorów, a także stosowania właściwego wyposażenia do osiągnięcia wymaganych celów. Wprowadzenie uniwersalnego sprawdzianu produkcyjnego Equator firmy Renishaw w znaczący sposób pozwoliło na podniesienie jakości, dzięki czemu firma może teraz szybko i łatwo wykonywać kontrolę 100% produktów, mogąc zagwarantować 100% jakość wszystkich części.

Pan Changela komentuje: „Jakość ma dla nas krytyczne znaczenie, przez cały czas dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić 100% jakości, a także poprawić efektywność i przekazać te oszczędności klientowi. System Equator wprowadził nas na inny poziom.”

Pliki do pobrania