Omiń nawigację

Oprogramowanie do pomiaru przedmiotu dla centrów obróbkowych

Podstawowe oprogramowanie z makroprogramami do sond do ustawiania przedmiotu oraz sond inspekcyjnych dla centrów obróbkowych i tokarek.

Jest zgodne z:

  • centrami obróbkowymi,
  • centrami tokarskimi,
  • wieloosiowymi centrami tokarskimi.

Informacje o programowaniu z użyciem makroprogramów

Oprogramowanie inspekcyjne firmy Renishaw składa się z zestawu makroprogramów, które sterują przemieszczaniem podczas pomiarów i operowaniem danymi punktów pomiarowych, umożliwiając wykonywanie pomiarów całej gamy często występujących elementów przedmiotu dzięki wprowadzeniu tylko kilku parametrów.

W oparciu o zmierzone wymiary można dokonywać aktualizacji offsetów narzędzia i offsetów roboczych. Po zakończeniu każdego cyklu pomiarowego można wydrukować wyniki.

Pewne funkcje mogą zmieniać się w zależności od używanego układu sterującego.

Użytkownicy wymagający bardziej obszernego zestawu cykli pomiarowych mogą uznać oprogramowanie Inspection Plus za rozwiązanie bardziej odpowiadające ich potrzebom.

Przykładowe cykle*

  • Pomiar pojedynczej powierzchni X lub Y lub Z
  • Żebro/kieszeń
  • Otwór/walec
  • Narożnik zewnętrzny
  • Pomiar jednego punktu (promień)
  • Pomiar dwupunktowy (średnica)

* Dokładne cykle zależą od typu obrabiarki i jej sterownika.

Literatura