Omiń nawigację

Produkcja silników spalinowych

Produkcja silników spalinowych i układów napędowych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i opracowanej technologii pomagamy producentom silników, skrzyń przekładniowych i wałów napędowych.

Umożliwia to produkowanie bardziej ekonomicznych, niezawodniejszych układów napędowych o wyższej jakości, a to z kolei przekłada się na lepsze parametry jezdne, mniejsze zużycie paliwa, mniejsze zanieczyszczenie środowiska i dłuższą eksploatację.

Przyszłość produkcji motoryzacyjnej

Wspieramy klientów z branży motoryzacyjnej przy zmianie profilu produkcji z silników spalinowych (ICE) na pojazdy elektryczne (EV) — od szybkiego skanowania multisensorycznego obrobionych obudów do analizy materiałowej ogniw paliwowych.

Pobierz broszurę

Okładka broszury dotyczącej pojazdów na iPadzie

Obudowy przekładni i silników elektrycznych

  • Technologia inspekcji 5-osiowej w celu skrócenia czasu cyklu
  • Minimalne ustawienia trzpieni pomiarowych oznaczają zwykle o połowę krótszy czas cyklu kontroli obudowy przekładni

Aby zapewnić niezawodność i cichą pracę, obudowy przekładni podlegają ścisłej kontroli tolerancji wymiarowych i chropowatości powierzchni. Zapewnienie jakości obróbki skrawaniem uzyskuje się często dzięki okresowej kontroli próbek na maszynie współrzędnościowej (CMM). Proces z wykorzystaniem wielu równoległych obrabiarek w celu jednoczesnej produkcji kilku wariantów przekładni na tej samej linii może to prowadzić do znaczącego obciążenia centralnej jednostki kontroli jakości i sporych opóźnień w zgłaszaniu niezgodnych detali. Szybkość zbierania danych jest zatem kluczem do zapewnienia szybkich wyników i zmniejszenia liczby wymaganych maszyn współrzędnościowych.

Pomiar chropowatości powierzchni

  • Automatyczny pomiar chropowatości powierzchni
  • Ograniczenie procesów ręcznych

Technologia 5-osiowych pomiarów REVO® na maszynach współrzędnościowych firmy Renishaw z funkcjami multisensorycznymi umożliwia szybkie skanowanie przedmiotów obrabianych, pomiar kształtu i chropowatości powierzchni na jednej, zintegrowanej platformie. Chropowatość powierzchni i ścisła kontrola tolerancji wymiarowych to kluczowe wymagania jakościowe dla wszystkich obudów przekładni. Ręczne operacje pomiaru chropowatości powierzchni można zastąpić zautomatyzowaną sondą SFP2, eliminując związane z tym koszty robocizny i naprawy/konserwacji urządzeń ręcznych.

Technologia w przemyśle motoryzacyjnym przy zmianie profilu produkcji z ICE na EV

W miarę doskonalenia nowych technologii motoryzacyjnych, elastyczność produkcji i możliwości adaptacyjne będą miały zasadnicze znaczenie dla komercyjnego sukcesu przy zmianie profilu produkcji z konwencjonalnego pojazdu spalinowego (ICE) na pojazd elektryczny z zasilaniem elektrycznym z akumulatorów (EV).

Gareth Tomkinson, dyrektor ds. rozwoju rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego w firmie Renishaw, wyjaśnia, w jaki sposób rozwiązania produkcyjne Renishaw zapewniają szybkość, elastyczność i łatwość użytkowania w celu dostosowania produkcji do elektrycznej przyszłości.

Pobierz broszurę dotyczącą pojazdów elektrycznych

W czym się specjalizujemy

Jakość

Większy poziom złożoności nowoczesnych silników oznacza coraz wyższe wymagania pod względem kształtu i wymiarów podzespołów. Standardy robocze wymagają również precyzyjnej kontroli płaskości, falistości i chropowatości powierzchni materiałów. Naszych technologii używa się do weryfikowania zgodności przedmiotu obrabianego z tymi wymogami.

Sterowanie

Dzięki poprawnej kalibracji obrabiarek i dokładnemu ustawieniu kontroli końcowej zyskuje się pewność, że przedmioty poza zakresem tolerancji nie zostaną zamontowane w pojeździe.

 

Jak możemy pomóc?

Pomiary porównawcze

Uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator™ zapewnia automatyczne prowadzenie procesu i zapewnianie jakości w pobliżu miejsca produkcji.

Kalibracja

Urządzenia i oprogramowanie do dokładnego ustawiania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych to solidny fundament do uzyskania skutecznych i powtarzalnych procesów produkcyjnych o wysokiej jakości.

Ustawianie narzędzi i wykrywanie uszkodzeń narzędzi

Dotykowe i bezdotykowe systemy ustawiania narzędzi do wykrywania i dostosowywania się do stanu lub zużycia narzędzi skrawających.

Sondy

Sondy obrabiarkowe, które umożliwiają poprawne ustawianie części, kontrolę zmian, jak np. dryftu cieplnego podczas obróbki i dają pewność, że produkowane części są zgodne ze specyfikacjami i założeniami projektowymi.

Enkodery

Magnetyczne, laseroweoptyczne enkodery zapewniają wysoką dokładność w ciasnych przestrzeniach.

Kontrola

Nasze 3- i 5-osiowe systemy pomiarowe z maszyną współrzędnościową umożliwiają szybki pomiar kształtu i wykończenia powierzchni części. Ma to szczególne znaczenie podczas kontrolowania takich elementów, jak gniazda zaworowe i średnica cylindra.