Omiń nawigację

Technika ustawiania narzędzi

Uzyskanie informacji o geometrii oraz bieżącym stanie technicznym narzędzia skrawającego.

Technika ustawiania narzędzi

Ustawianie narzędzi to proces otrzymywania informacji o geometrii, takich jak długość, promień i/lub średnica narzędzia skrawającego, za pomocą urządzenia do ustawiania narzędzi wraz ze specjalnym oprogramowaniem. Niektóre technologie ustawiania narzędzia umożliwiają otrzymywanie takich informacji, jak profil promieniowy/liniowy oraz stan techniczny narzędzia skrawającego. Wykrywanie uszkodzonego narzędzia może być wykonywane przez systemy ustawiania narzędzi lub dedykowane urządzenia do wykrywania uszkodzonych narzędzi. Obie metody — ustawianie narzędzia i wykrywanie uszkodzonego narzędzia — pozwalają na zautomatyzowaną obsługę obrabiarek.

Urządzenia do ustawiania narzędzia można — zależności od zastosowanej technologii — podzielić na „dotykowe” lub „bezdotykowe”.

Dotykowe systemy ustawiania narzędzi

Dotykowe systemy ustawiania narzędzi wymagają fizycznego kontaktu pomiędzy urządzeniem i załadowanym narzędziem. Systemy te można dalej klasyfikować jako typ „zanurzeniowy”, typ „sondy” albo ramię do ustawiania narzędzi (używane na centrach obróbkowych).

Zalety

 • Powtarzalność oraz dokładność dla wszystkich narzędzi
 • Odporność na zanieczyszczenia w środowisku roboczym obrabiarki
 • Opłacalna inwestycja
 • Możliwość wykonywania pomiarów przy różnych orientacjach wrzeciona
 • Dostępność z transmisją optyczną
 • Możliwość pomiaru średnicy oraz długości narzędzi obrotowych.

Dodatkowe okoliczności

 • Bardzo małe narzędzia mogą odchylać się
 • Krawędzie skrawające o złożonym kształcie nie są sprawdzane
 • Zwykle są montowane na stole

Bezdotykowe systemy ustawiania narzędzi

W bezdotykowych systemach ustawiania narzędzi, do wykrywania obecności narzędzia wykorzystuje się wiązkę optyczną (laserową). Systemy te można dalej podzielić na systemy „wiązane” (nadajnik i odbiornik mieszczą się na jednej bramce) i systemy „separowane” z indywidualnymi wspornikami dla nadajnika i odbiornika.

Systemy bezdotykowe mogą także sprawdzać krawędź skrawającą narzędzia pod względem uszkodzeń i wykruszeń.

Zalety

 • Nie powodują zakrzywienia bardzo małych narzędzi
 • Wykonują pomiary przy wysokich prędkościach obrotowych
 • Układy optyczne są trwale zabezpieczone
 • Podczas sprawdzania krawędzi skrawającej wykrywane są wykruszone żłobkowania i wkładki
 • Można zdefiniować wiele punktów pomiaru

Dodatkowe okoliczności

 • Są zasadniczo droższe od systemów dotykowych
 • Instalacja jest bardziej złożona: wymagane jest sprężone powietrze.
 • trudne warunki środowiska roboczego oraz okruchy mogą powodować problemy aplikacyjne i błędy pomiarowe w przypadku wszystkich czujników optycznych
 • Nie nadają się w przypadku stałego oprzyrządowania


 • NC4

System rozpoznawania stanu narzędzi ToolWise™ (wykrywanie uszkodzeń narzędzi)

Wykrywanie uszkodzonego narzędzia pozwala na uzyskanie takich informacji o stanie technicznym narzędzia, jak profil promieniowy i liniowy, a także stan techniczny narzędzia skrawającego. Jest dostępny jako funkcja większości urządzeń do ustawiania narzędzi, a także poprzez specjalistyczne systemy wykrywania narzędzi.

Możliwości

 • Bardzo krótki czas detekcji dzięki wykorzystaniu unikatowych możliwości ToolWise™
 • Jest to elastyczny system, który może pracować w szerokim zakresie szybkości obrotowych narzędzi (200 obr./min do 5000 obr./min)
 • Proste ustawienie, montaż zestawu poza przestrzenią roboczą maszyny

Aby uzyskać więcej informacji o technologii ustawiania narzędzi, przejdź do sekcji Więcej informacji.

Publikacje