Omiń nawigację

Technologie konfigurowania sondy

Technologie, które są pomocne przy konfigurowaniu stykowych sond obrabiarkowych firmy Renishaw

Opti-Logic™

Opti-Logic to proces przesyłania i odbierania danych z nowej aplikacji smartfonowej Konfiguracja sondy do sondy obrabiarkowej Renishaw za pomocą impulsów świetlnych.

Aplikacja Konfiguracja sondy służy do sprawdzania i konfigurowania ustawień sondy lub do zestrajania sondy radiowej z interfejsem RMI-Q/RMI-QE. Proste menu i animacje prowadzą użytkownika przez proces Opti-Logic.

Użytkownik może skorzystać z funkcji Opti-Logic, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wiele sond wymaga konfiguracji w tym samym czasie.

Funkcja Opti-Logic jest obsługiwana w nowej serii QE radiowych sond obrabiarkowych.

Trigger Logic™

Trigger Logic umożliwia konfigurację sondy w celu dostosowania jej do konkretnego zastosowania. Funkcja Trigger Logic jest aktywowana włożeniem baterii do sondy. Wykorzystuje sekwencję wychyleń trzpienia pomiarowego (wyzwoleń), aby w sposób systematyczny poprowadzić użytkownika przez dostępne menu i opcje konfiguracyjne.

Aplikacja Konfiguracja sondy upraszcza ten proces, dostarczając przejrzystych, wizualnych instrukcji krok po kroku, które prowadzą użytkownika przez proces Trigger Logic.

Funkcji Trigger Logic można również używać do zestrojenia sondy radiowej z interfejsem RMI-Q/RMI-QE lub do przeglądania bieżących ustawień sondy.

ReniKey

Oprogramowanie ReniKey uproszcza proces zestrajania interfejsu RMI-Q/RMI-QE i sondy radiowej Renishaw.

Oprogramowanie ReniKey eliminuje konieczność ponownego uruchamiania obrabiarki przy zestrajaniu sondy radiowej z interfejsem. Jest łatwym rozwiązaniem do zestrajania wielu sond radiowych z jednym interfejsem RMI-Q/RMI-QE.

Oprogramowanie makro ReniKey (nr katalogowy Renishaw A-5687-5000) jest dostępne u lokalnego dystrybutora / w lokalnym biurze Renishaw. Jeden pakiet oprogramowania zawiera specyficzne dla sterownika cykle makro ReniKey do szerokiej gamy popularnych sterowników obrabiarek CNC.