Hoppa över navigering

FORTiS™ kapslade pulsgivare produkttest

FORTiS™ kapslade pulsgivare har genomgått ett omfattande testprogram för användnig i krävande miljöer.

Renishaw har mångårig erfarenhet med att konstruera, tillverka och använda metrologiprodukter som är lämpliga att använda i krävande miljöer som t.ex. verktygsmaskiner. Denna erfarenhet inspirerade oss till vårt omfattande testprogram för FORTiS-serien med kapslade pulsgivare som bland annat inkluderar:
  • vibration
  • tätningsslitage
  • inträngningsskydd (IP)
  • långvarig drift i en maskinkammare
  • saltspray (dimma)
  • motståndskraft mot kemikalier
  • fall och stötar.

Titta på våra produkttestvideor nedan

Vibrationer kan orsaka problem för lägesstabiliteten vid tillskärning av hård metall. Patenterad svängningsdämparteknik i FORTiS™ kapslade pulsgivare erbjuder klassledande vibrationsmotstånd upp till 30 g (FORTiS-S™ har testats kontinuerligt vid 38 g i 16 timmar). FORTiS pulsgivare överlever även slumpmässiga vibrationer med en konstant spektral densitetsamplitud (ASD) upp till 0,9 g²/Hz mellan 55-2000 Hz och har ett unikt skydd mot vibrationer vid pulsgivarens naturliga frekvens.

DuraSeal™ tätningsläppar har slitagetestats under 14 miljoner cykler med fint järnfilsspån och karbidsand blandat i fett. Det hållfasta DuraSeal-materialet ger en långvarig och tillförltilig tätning runt läshuvudets blad som skyddar pulsgivarens optik mot kontaminering. Därför reduceras luftförlusterna med 70 % jämför med industrins standardtätningar, vilket ger systemet en märkbart längre livslängd.

FORTiS kapslade pulsgivaren var installerad i en verktygsmaskinkammare i mer än två år. Den monterades med tätningarna mot spindeln och utan de skyddskåpor som normalt används med verktygsmaskinen, så att den direkt exponerades för kylvätska och järnfilsspån varje dag. Trots dessa extrema förhållanden, försämrades inte signalnivån och det förekom inget synligt slitage.

FORTiS™ kapslade pulsgivare är tätade i enlighet med IP64 (med luftrening): Inträngningsskyddet uppfyller IPX3 och IPX4 vattenspraytestet, plus klass IP6X partikeltestet. DuraSeal™ tätningsläpparna erbjuder enastående tätning mot vatten och partiklar som förhindrar inträngande vatten och försämrade prestanda.

Accelererade saltspraytester (dimma) användes för att simulera exponering för tio års saltspray (dimma) på FORTiS kapslade pulsgivare. Det förekom inte några försämrade prestanda efter testerna, konstruktionen var fortfarande intakt och produkten fanns vara motståndskraftig mot korrosion.

Pulsgivarens samtliga tätningar testades avseende kompabilitet med ett stort antal vanliga industristandard-kylvätskor, lösningsmedel och oljor. Accelererade tester pågick i 6 veckor efter en temperaturökning till 57°C. Konstruktionen var fortsatt stabil utan några tecken på påverkan eller kemiska reaktioner.

FORTiS™ kapslade pulsgivare har genomgått fall- och stöttester. Den unika FORTiS beröringsfria konstruktionen utan några invändiga rörliga delar, minimerar risken för skador och ökar tillförlitligheten och ger systemet en märkbart längre livslängd. All elektronik och optik är säkert kapslad i ett avtätat läshuvud, med en skaksäker skala i rostfritt stål, för en robust konstruktion utan att kompromissa om prestanda.