Hoppa över navigering

Sekretessmeddelande

Senast uppdaterad den 27 januari 2022

Integritetsmeddelande från Renishaw Group.

Renishaw Group respekterar din integritet och förbinder sig att skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande , tillsammans med andra meddelanden som kan lämnas vid insamlingstillfället, förklarar vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder personuppgifter om dig och hur du kan utöva dina rättigheter.

Har du frågor eller funderingar kring hur vi använder dina personuppgifter, ska du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna som redovisas längst ner i detta integritetsmeddelande.

Vi rekommenderar att du läser hela detta integritetsmeddelande för att säkerställa att du är fullt införstådd. Men om du bara vill komma åt ett visst avsnitt i detta integritetsmeddelande kan du klicka på den relevanta snabblänken i menyn för att hoppa till det avsnittet.

Vilka är vi?

Renishaw är ett globalt företag med kärnkompetens inom mätning, rörelsestyrning, hälsovård, spektroskopi och tillverkning Du kan hitta mer information om företaget, dess produkter och tjänster här.

Syftet med det här integritetsmeddelandet

En hänvisning till “Renishaw”, “vi” eller “oss” hänvisar till Renishaw plc och (i tillämpliga fall) det relevanta dotterbolaget som är involverat i behandlingen av personuppgifter. Du hittar våra dotterbolag och deras kontaktuppgifter här. Detta integritetsmeddelande tillämpas inte på Renishaw Neuro Solutions Ltd, vars motsvarande meddelande finns tillgängligt här.

Våra produkter och tjänster är avsedda för användning av organisationer. Detta integritetsmeddelande gäller för behandling av oss som personuppgiftsansvarig. När våra produkter och tjänster görs tillgängliga för dig genom en organisation (som din arbetsgivare) gäller inte detta integritetsmeddelande i den mån vi behandlar personuppgifter i rollen som behandlare eller tjänsteleverantör för deras räkning och du bör se organisationens egna policyer och meddelanden.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Information som du lämnar frivilligt

Du kan dela information med oss frivilligt. Till exempel, kan du lämna dina kontaktuppgifter för att registrera ett konto hos oss, ladda ner broschyrer och annat innehåll från vår webbplats, prenumerera på marknadskommunikation från oss, registrera dig för ett evenemang eller webbseminarium, begära en offert från oss, köpa våra produkter eller tjänster eller skicka förfrågningar till oss. Du kan också dela personlig information med oss under möten, genom att kommunicera med oss eller under andra direkta interaktioner. Om du lämnar personuppgifter till oss som rör andra individer, intygar du att du har befogenhet att göra det och (där så krävs) har erhållit nödvändigt samtycke.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker vår webbplats och portaler eller använder våra produkter kan vi samla in viss information automatiskt från din enhet som förklaras närmare under rubrikerna “Kakor” och “Telemetri” här nedanför. I vissa länder kan denna information betraktas som personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddslagar, och följaktligen kan du få popup-fönster, banners eller andra meddelanden som frågar dig om du samtycker till sådan insamling.

Information som vi hämtar från tredjepartskällor

Emellanåt kan vi samla in eller ta emot personuppgifter om dig från allmänt tillgängliga källor (som sociala medier) eller tredjepartskällor (som leverantörer av kontaktinformation till företag, rekryteringsbyråer, tidigare arbetsgivare eller arbetsledare, byråer för bakgrundskontroll, distributörer eller återförsäljare som säljer våra produkter och tjänster till dig. Dina kollegor kan också förse oss med dina kontaktuppgifter i syfte att tillhandahålla eller erhålla varor eller tjänster), dock endast där vi har kontrollerat att dessa tredje parter antingen har ditt samtycke eller annars har lagligt tillstånd att lämna ut dina personuppgifter till oss. Vi kan kombinera detta med personuppgifter som du tillhandahåller för att förbättra eller uppdatera våra register.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vårt syfte eller rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifter beror på de berörda personuppgifterna, tillämplig lokal lagstiftning och det sammanhang i vilket vi samlar in dem.

Vi samlar emellertid normalt in personuppgifter från dig endast där vi behöver personuppgifterna för att fullgöra ett avtal med dig, där vi har ditt samtycke att göra det, eller (enligt tillämplig lokal lagstiftning) där behandlingen ligger i vårt berättigade intresse och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi också ha en juridisk skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller på annat sätt behöver personuppgifterna för att skydda dina eller en annan persons vitala intressen.

Vissa vanliga exempel beskrivs här nedanför. Vi kommer annars vanligtvis att klargöra syftet eller grunden vid den aktuella tidpunkten och informera dig om huruvida tillhandahållande av dina personuppgifter är obligatoriskt eller inte (samt om de möjliga konsekvenserna om du inte lämnar dina personuppgifter).

Vanligtvis kommer vi att använda personuppgifterna vi samlar in från dig endast för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande eller för ändamål som vi förklarar för dig när vi samlar in dina personuppgifter. Vi kan dock även använda dina personuppgifter för andra ändamål som inte är oförenliga med de syften som vi har avslöjat för dig (som statistiska ändamål) om och där detta är tillåtet enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Om du har frågor eller behöver ytterligare information om syftet eller den rättsliga grunden på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, kontakta oss då med hjälp av kontaktuppgifterna som finns längst ner i detta integritetsmeddelande.

Rekrytering

När du ansöker om en tjänst samlar vi in och använder personuppgifter (som dina kontaktuppgifter, personligt brev, CV/CV och ansökningsformulär) för att fatta ett anställningsbeslut. I detta ingår att bedöma dina färdigheter och kvalifikationer, verifiera dina uppgifter, utföra referenskontroller, (i tillämpliga fall för din tjänst) utföra bakgrundskontroller och förbättra våra rekryteringsprocesser. Vi kan också behålla dessa uppgifter för att kontakta dig om framtida möjligheter om du inte ber oss att inte göra detta.

Kakor

Vi använder kakor, webbeacons, pixlar och liknande spårningsteknik för att samla in och använda personuppgifter. Detta kan innefatta din IP-adress, enhetstyp, unika identifikationsnummer på din enhet, webbläsartyp, bred geografisk plats (t.ex. land- eller stadsnivå) och annan teknisk information. Vi kan också samla in information om hur din enhet har interagerat med vår webbplats eller portal, inklusive vilka sidor som du har tillgång till och vilka länkar som klickades. Vi använder den informationen för våra interna analysändamål och för att förbättra kvaliteten och relevansen av vår webbplats för besökarna. För ytterligare information om vilka typer av kakor vi använder, varför och hur du kan välja bort kakor, se vår Kakguide. Observera emellertid att om du väljer bort kakor kanske du inte kan dra nytta av alla funktioner som finns tillgängliga på våra webbplatser. Vissa webbläsare erbjuder ett automatiskt "spåra inte"-alternativ, men dessa funktioner är ännu inte standardiserade och därför stöder vi för närvarande inte sådana signaler.

Telemetri

När du installerar eller uppdaterar våra produkter kan du bli ombedd att dela telemetri med oss. Telemetri är värdefull teknisk information (såsom enhetstyp, operativsystem eller produktversion) som gör det möjligt för oss att övervaka produktens prestanda, förbättra användbarheten, markera fel för åtgärdande och fatta välgrundade beslut om produktsäkerhet, utveckling och pensionering.

Marknadsföring

Vi kan skicka marknadsföringsinformation till dig om våra produkter och tjänster. Vi är enligt lag skyldiga att erhålla ditt samtycke innan vi kontaktar dig. Du kan be oss att sluta skicka marknadsföringskommunikation till dig när som helst genom att besöka vårt center för marknadsföringspreferenser eller klicka på valfritt avregistreringsalternativ i meddelandet som du får. Vi kan spåra om kommunikationen levererades eller inte levererades och om du avslutade prenumerationen för att hålla våra e-postlistor aktuella och hantera dina preferenser. Observera att om du inte vill ta emot marknadskommunikation kommer det inte att påverka operativa meddelanden och korrespondens som beskrivs under rubriken “Kontohantering” här nedanför.

Evenemang

Om du deltar i ett evenemang där vi ställer ut kan du samtycka till att dela dina kontaktuppgifter med oss i marknadsföringssyfte genom att tillåta oss att skanna din deltagarbricka eller ge oss ditt visitkort. Du kan närsomhelst välja bort detta enligt beskrivningen under rubriken “Marknadsföring” här ovanför.

Kontohantering

Vi kan använda dina personuppgifter (inklusive tillämplig finansiell information) för att hantera ditt konto, inkluderat för produktprognoser, orderhantering, fakturering, betalningshantering, finansiell rapportering, trendanalys och produkt-/livscykelplanering. Vi kan även skicka driftsmeddelanden och kommunikation till dig om ditt konto (såsom meddelanden om produktuppdateringar, uppdateringar av leveransstatus, säkerhetsmeddelanden och meddelanden om licensens utgång/förnyelse).

Nätverksövervakning

Om du kommunicerar med oss kan vi logga personuppgifter samtidigt som vi övervakar våra företagssystem, data och utrustning i syfte att upptäcka och förebygga hot, utreda och åtgärda säkerhetsincidenter och säkerställa laglig användning av sådana system, data och utrustning.

Kundsupport

Om du kontaktar oss för att rapportera problem eller ställa frågor om våra produkter och tjänster, kan vi registrera dina kontaktuppgifter och information om vår interaktion med dig i vårt hanteringssystem för supportärenden. Vi kan använda dessa uppgifter för att svara på din förfrågan, förbättra våra befintliga produkter och tjänster, forska efter och utveckla nya produkter och tjänster, felsöka och åtgärda problem med våra produkter och tjänster och övervaka supportens svarstider och effektivitet.

Överensstämmelse

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att upprätthålla våra villkor och för att utföra kontroller som syftar till att förhindra olagliga aktiviteter såsom överträdelser av export- och handelssanktioner, mutor, bedrägerier, korruption och modernt slaveri. Om du rapporterar bekymmer via vårt program för Speak Up-visselblåsning , eller om du utnämns som en part eller ett vittne, kommer vi att använda informationen som tillhandahålls för att undersöka sådana farhågor. Vi kan också föra efterlevnadsregister och rapportera om de åtgärder vi har vidtagit till revisorer och myndigheter.

Feedback

Om du deltar i kundnöjdhetsundersökningar kan vi komma att använda dina personuppgifter för våra interna affärsanalys- och utbildningsändamål för att förbättra vår förståelse för våra användares krav, för att mäta och öka kundnöjdheten och för att förbättra våra produkter och tjänster.

Forum

Vissa av våra webbsidor eller sidor på sociala medier kan tillåta dig att gilla, publicera eller kommentera information. Du påminns om att all information som du delar på allmänt tillgängliga sidor kan läsas och användas av alla medlemmar av allmänheten för alla ändamål och du bör noga överväga känsligheten hos all information innan du delar den. Din interaktion med webbplatser för sociala medier styrs av integritetsmeddelanden från den relevanta tredjepartsleverantören.

Besökare

Om du besöker våra kontor eller evenemang som vi anordnar kan du bli tvungen att registrera dig som besökare/deltagare och uppge ditt namn, titel, företagsnamn, kontaktuppgifter och tid/datum för ankomst för säkerhet, konfidentialitet, hälsa, säkerhet, och evenemangsplanering som ändamål.

Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Vi varken säljer eller hyr ut personuppgifter till tredje part. Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

  • till våra koncernbolag, tredje parts tjänsteleverantörer och partner som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss (till exempel molnvärdtjänster, professionella rådgivare och betaltjänstleverantörer), eller som på annat sätt behandlar personuppgifter för ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande eller meddelas dig när vi samlar in din personliga information;

  • till något behörigt brottsbekämpande organ, tillsynsmyndighet, statlig myndighet, domstol eller annan tredje part där vi anser att avslöjande är nödvändigt (i) som en fråga om tillämplig lag eller förordning, (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra juridiska rättigheter, eller ( iii) för att skydda dina eller någon annan persons vitala intressen;

  • till en faktisk eller potentiell köpare (och dess ombud och rådgivare) i samband med varje faktisk eller föreslagen kontrolländring, tilldelning, överlåtelse, köp, sammanslagning, omorganisation eller förvärv av hela eller någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen måste använda dina personuppgifter endast för de syften som anges i detta integritetsmeddelande;

  • till någon annan person med ditt samtycke till avslöjandet.

Vi är noga med att begränsa åtkomsten till tredje part som har ett legitimt syfte att få åtkomst till den. Närhelst vi tillåter en tredje part att få tillgång till personuppgifter kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att informationen används på ett sätt som överensstämmer med detta integritetsmeddelande.

Hur håller vi personuppgifter säkra?

Vi skyddar personuppgifter med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder utformade för att minska riskerna för förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse av personuppgifter som är lämpligt för den typ av personuppgifter som behandlas. Även om vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att skydda dina personuppgifter, är det inte möjligt att garantera 100 % säkerhet under alla omständigheter.

Du är ensamt ansvarig att skydda eventuella lösenord eller andra referenser som ger åtkomst till våra produkter, tjänster, system eller andra tillgångar, för att logga ut från sådana konton när du har slutat använda dem och för att använda lämplig nivå av försiktighet när du kommunicerar med oss.

Internationella dataöverföringar

Dina personuppgifter kan komma att överföras till, och behandlas i, andra länder än landet där du bor. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land (och som, i vissa fall, inte erbjuder ett lika starkt skydd).

Vårt huvudkontor och webbservrar är belägna i Storbritannien, och våra koncernföretag och tredjeparts tjänsteleverantörer och partner är verksamma över hela världen. Det innebär att när vi samlar in dina personuppgifter kan vi behandla dem i något av dessa länder.

Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att dina personuppgifter ska förbli skyddade i enlighet med detta integritetsmeddelande. Om vi till exempel överför personuppgifter från Storbritannien eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till ett land utanför landet, såsom USA, kommer vi att implementera en godkänd överföringsmekanism av data, som EU:s standardavtalsklausuler.

Lagring av uppgifter

Vi behåller personuppgifter som vi samlar in från dig så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka vi samlade in dem (till exempel för att tillhandahålla en tjänst som du har begärt) eller för att följa tillämpliga juridiska, skattemässiga eller redovisningskrav.

I slutet av en sådan period kommer vi antingen att radera eller anonymisera den eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att lagra din personliga information på ett säkert sätt och isolera den från eventuella vidare bearbetning tills radering är möjlig.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har följande dataskyddsrättigheter:

  • Om du vill komma åt, korrigera, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter kan du göra det när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna här nedanför.

  • Dessutom kan du invända mot behandling av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära portabilitet av dina personuppgifter. Återigen kan du utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna här nedanför.

  • Du kan även när som helst välja bort att få marknadsföringskommunikation skickad från oss. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken "avsluta prenumeration", "välj bort" eller "preferenscenter" i e-postmeddelandena med marknadsföring vi skickar till dig eller genom att besöka vårt marknadsföringsreferenscenter när som helst.

  • På liknande sätt, om vi har samlat in och behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Att återkalla ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten av någon behandling som vi utförde innan ditt återkallande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

  • Vi uppmuntrar dig att kontakta dataprotection@renishaw.com om du har ett klagomål relaterat till integritet eller om du har frågor beträffande detta integritetsmeddelande . Du kan också ha rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet om du vill veta mer. (Kontaktuppgifter för vissa myndigheter finns här.)

Du kan ha andra rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi svarar på alla förfrågningar vi får från individer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Beroende på omständigheterna kan vi behöva verifiera din identitet innan vi fullföljer din begäran och vi kanske inte alltid kan följa din begäran fullt ut (till exempel när vi producerar din information kan det avslöja en annan persons personuppgifter eller när det finns en åsidosättande intresse eller motstridig rättslig skyldighet). Vi strävar efter att svara på förfrågningar inom en månad, men vi kan ibland behöva ytterligare tid på grund av din förfrågans komplexitet.

Våra webbplatser och tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser, produkter och tjänster som underhålls av tredje part. Sådana tredje parters sekretesspraxis kontrolleras inte av oss och styrs av deras sekretesspolicy, som du bör granska för att bättre förstå deras sekretesspraxis.

Barn

Våra produkter och tjänster är inte riktade till individer under 16 år. Förutom vår samhälleliga och utbildande uppsökande verksamhet som vi arrangerar med samtycke från tillämplig skola, förälder eller vårdnadshavare, samlar vi inte medvetet in personuppgifter från barn. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har gett oss sina uppgifter utan ditt samtycke, kontakta oss då med hjälp av kontaktuppgifterna här nedanför.

Uppdateringar av detta integritetsmeddelande

Vi kan ibland komma att uppdatera detta integritetsmeddelande till följd av rättsliga, tekniska eller affärsrelaterade förändringar. När vi uppdaterar vårt integritetsmeddelande kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, i enlighet med betydelsen av de ändringar vi gör. Vi kommer att inhämta ditt samtycke till alla väsentliga ändringar av integritetsmeddelande om och där detta krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Du kan se när integritetsmeddelandet uppdaterades senast genom att kontrollera ”senast uppdaterad”-datumet högst upp i detta integritetsmeddelande.

Så kontaktar du oss

Om du har frågor eller funderingar kring hur vi använder dina personuppgifter, kontakta oss då genom att använda följande uppgifter:

E-postadress: dataprotection@renishaw.com
Postadress: Renishaw plc, New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Storbritannien
Telefonnummer: +44 (0)1453 524 524

Om du befinner dig i Storbritannien eller Europeiska unionen kan du använda följande information för att kontakta vårt dataskyddsombud:

EU-representant

Vår EU-representant är Renishaw (Ireland) DAC, som kan kontaktas på:

E-postadress: eurepresentative@renishaw.com
Postadress: Swords Business Park, Mountgorry, Swords, Co. Dublin, K67 FX67, Irland.