Hoppa över navigering

Mätsystemet Equator™

Equator-mätsystem möjliggör processtyrning genom att tillhandahålla mycket repeterbar, temperaturokänslig, flexibel och omprogrammerbar mätning på verkstadsgolvet.

Mätning på verkstadsgolvet

För att styra tillverkningsprocesser på verkstadsgolvet har mätdon använts under årtionden, till exempel uppsättningar av skjutmått, ok/ej ok-tolkar eller håltolkar. Med framstegen inom tillverkningen ökar behovet av nya processtyrningsmetoder.

Equator-systemet är ett flexibelt mätsystem, konstruerat för att ge hastighet, repeterbarhet och enkel användning för manuella eller automatiserade applikationer, vilket är anledningen till att hundratals tillverkare i hela världen ersätter sin nuvarande mätningsmetod med Equator-system.

Processtyrning med Equator™ the versatile gauge™

Läs mer om fördelarna med flexibel processtyrning för verkstadsgolvet med Equator-system:

  • Minskar kassationerna
  • Minskar flaskhalsar
  • Låga ägandekostnader
  • Automatiseras enkelt
  • Okänslig för temperaturväxlingar
  • Flexibel och omprogrammerbar

Fördelar med Equator-mätning