Hoppa över navigering

Företagets ansvar

Vi siktar på att vara en inspirerande arbetsgivare, ett ansvarstagande företag och vi inser hur vi påverkar civilsamhället runtom i vår värld.

Våra många år med CR-aktiviteter har gett oss en stabil grund att bygga vidare på när vi investerar för att skapa en säker och hållbar framtid för alla.

Vår inställning till CR (corporate responsibility)

Centralt för allt som vi göra är vår ambition med att gestalta morgondagen tillsammans. Tack vare vårt kraftfulla strategidokument som stödjer vår långsiktiga strategiska utveckling, är det avgörande för oss att leverera enligt vår målsättning, främja verksamheten och gynna alla våra aktieägare.

Människor

Attrahera, hålla kvar och motivera våra människor är avgörande för vår framgång, så att vi har rätt kompetens och kvalifikationer i vårt företag. Vi vill även veta att våra medarbetare mår bra och säkerställa att vi tillhandahåller en säker arbetsplats.

Kunder

Det är avgörande att vi förstår våra kunders behov och utmaningar för att uppfylla våra syften. Att göra detta betyder att vi kan stödja dem i att transformera sin egen kapacitet i tillverkningen, teknik och hälsovård samt uppnå sina egna hållbarhetsmål.

Leverantörer

Att ha en robust försörjningskedja med högkvalitativa, säkra och etiska råmaterial är avgörande för vår framgång som en tillverkare. Vi behöver även starka relationer med våra leverantörer för att hjälpa oss uppfylla våra kunders växlande behov och ändrade efterfrågan.

Samhället

Det är viktigt för oss att agera på ett ansvarsfullt sätt, och vi vill säkerställa att vi har en positiv påverkan på de samhällen som ligger nära där vi är verksamma.

Aktieägare

Vi uppskattar den tillit som våra minoritetsaktieägare har satsat på oss och siktar på att erbjuda hållbar långsiktig tillväxt.

Vår planet

För att leverera långsiktigt hållbara värden i en värld med allt mer begränsade resurser, måste vi minska den påverkan som vår verksamhet har på miljön.

FTSE4Good

FTSE4Good logotyp

FTSE Russell (handelsnamnet för FTSE International Limited och Frank Russell Company) bekräftar att Renishaw plc har blivit oberoende utvärderat i enlighet med FTSE4Good-kriterierna, och har uppfyllt kraven för att bli en del av FTSE4Good Index Series. FTSE4Good Index Series har skapats av den globala indexleverantören FTSE Russell och är avsett för att mäta prestandan för företag med starka miljö, sociala och administrativa rutiner (Environmental, Social and Governance, ESG). FTSE4Good-index används av många på marknaden för att skapa och utvärdera ansvarstagande investeringsfonder och andra produkter.

Klicka på länken nedan för mer information om vår CR-policy och -deklaration.

Om du vill kontakta vårt CR-team, fyller du i kontaktformuläret.

Relaterade dokument