Hoppa över navigering

Elektronik

Skapa smartare processer idag för utvecklingen av morgondagens elektronik

Den snabba tillväxten av den globala efterfrågan på avancerade men prisvärda elektroniska enheter som t.ex. smarta mobiler och surfplattor, ändrar företagens tillverkningskrav över hela världen. Komponttillverkare måste förbättra sin tillverkningskapacitet och -effektivitet för att förbli konkurrenskraftiga och relevanta. Tillverkningssystem måste stödja nya produktserier och designändringar, samt använda avancerade material tillsammans med behovet att reducera tiden till marknaden. Du kan uppnå dessa mål genom att göra tillverkningsprocessen mer robust och flexibel för att passa efterfrågan.

Konsumenterna förväntar sig allt lättare och mer kompakta produkter mer fler funktioner, ökad tillförltilighet och längre batteritid – återkommande uppdateringar och uppgraderingar krävs snabbare än någonsin. Frekventa produktinnovationer kräver att tillverkarna anpassar den senaste, mest flexibla tillverkningstekniken för att leverera sina produkter snabbt och tillförlitligt till kunderna.

Tillverkningen av hemelektronik med hög kvalitet och stora volymer kräver även flexibla och robusta processer, med förmåga att snabbt introducera nya produkter på marknaden med minimala kassationer och tillverkningskostnader, för att uppnå de totala målen med marginalvinst.

Vad vi specialiserar oss på

Processtyrning och kvalitetssäkring

Precisionsbearbetade höljen och komponenter är avgörande för de elektroniska enheternas prestanda och utseende. Högpresterande tillverkningsprocesser är avgörande för tillförlitlig produktion med stora volymer. Denna tillförlitlighet förlitar sig på sensorer som används under produktionen, inklusive inspektionsprober på verktygsmaskiner under bearbetningen och CMM-inspektion vid slutet av bearbetningen för att kontrollera delarna. Styrningen av komplexa enheter med hjälp av lösningar som t.ex. robotarmar förlitar sig på exakt styrning via rörelsesystem. Effektiv processtyrning säkerställer att automatiserade produktionsprocesser ständigt tillverkar komponenter enligt specifikationen, för att skapa produkter som uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar.

Termisk reglering

Additiv tillverkning (AM) även känt som 3D-printing av metall, kan användas för att reglera termisk påverkan i tillverkningen och användning av komponenter. Kylflänsar kan tillverkas med inbyggda kylkanaler och andra invändiga strukturer med hjälp av AM, för att göra det möjligt att reglera temperaturen hos elektronik under drift, med hjälp av optimerade ytområden för att kyla känsliga komponenter som t.ex. mikroprocessorer.

Tillverkning av kiselplattor

Kiselplattor som tillverkas av avancerade halvledarmaterial, är nyckelkomponenter i mikrochips. Renishaws positionsgivare används genom hela halvledartillverkningen för att tillhandahålla precisionsåterkoppling i många rörelsestyrningsfunktioner inklusive robotarmar för tillskärning och överföring av kiselplattor. Renishaws inVia™ konfokala instrument för Raman-spektroskopi kan användas för att fastställa kvaliteten på tillverkningen av kiselplattor genom att analysera de färdiga produkternas kemiska sammansättning.

Hur kan vi hjälpa dig?

NC4+ Blue

Processtyrning för CNC-bearbetade delar och verktygsuppsättningar

Avlägsna orsaken till variationer från källan för att skapa exakta detaljer, varje gång.

Läs fallstudien

Lasersmälta cirkulära detaljer

Ingbyggd termisk hantering

Additiv tillverkning kan skapa inbyggda kylkanaler för komponenter och tillverkningsformar för att ta bort många termiska utmaningar.

Mer information

REVO® RVP-mätsystem

Beröringsfri detaljinspektion

REVO® RVP-systemet gör det möjligt att inspektera och verifiera elektroniska komponenter, som ofta är små eller känsliga för förvrängning vid kontaktmätning.

Mer information

Sam-Jeong-kretskort under test

Rörelsestyrning för system och robotar

Tillverka komponenter med extremt små toleranser via lösningar för avancerad rörelsestyrning, som tillåter dina system att arbeta med de minsta detaljer.

Läs fallstudien

Renishaw inVia konfokalt Raman-mikroskop

Molekylära analyser för kvalitetskontroll och diagnostik

Icke-destruktiva kemiska analyser av kritiska komponenter. Undersök den kemiska sammansättningen och identifiera fel och spänningar utan några krävande förberedelser av provet.

Mer information

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet?

Fallstudier, elektronik