Hoppa över navigering

Åtkomlighet

Renishaw strävar efter att företagets hemsida ska vara så enkel som möjlig att använda för personer med funktionshinder.

Den här sidan beskriver praktiska tips på åtgärder du kan vidta för att tillgodogöra dig vår hemsida på bästa sätt.

Justera webbläsaren och operativsystemet

Om du har svårt att läsa texten kan du öka textstorleken i din webbläsare. I de flesta webbläsare görs detta genom att trycka på CTRL och + samtidigt. Här hittar du detaljerade anvisningar för att förbättra tillgängligheten. Exempel ges för olika webbläsare och kommer från respektive tillverkares webbplats:

Alla vanliga operativsystem har tillgänglighetsfunktioner. Mer information hittar du på operativsystemets webbsida:

Microsoft, Internet Explorer och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Mozilla och Firefox är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Mozilla Foundation. Google och Chrome är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc. Apple, Mac OS, Safari, iPad och iPhone är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Opera är ett varumärke som tillhör Opera Software ASA. Gnome är ett varumärke som tillhör Gnome Foundation. KDE är ett varumärke som tillhör KDE e.V.

Specialprogram som underlättar tillgängligheten

Det finns program som kan omvandla hemsidans text till syntetiskt tal, förstärka ljudet, eller förbättra tillgängligheten på annat sätt. Besök R.N.I.B. för mer information om hjälpsystem. Du kan även besöka Wikipedia för listor med textläsningsprogram och talsyntesprogram.

World Wide Web Consortium-standarder (W3C)

Renishaw satsar på att uppfylla W3C:s riktlinjer för webbinnehåll. Vi tillhandahåller till exempel:

  • Beskrivande text för viktiga bilder
  • Skalbara teckensnitt
  • Undviker att använda ramar som vissa webbläsare har svårt att tolka
  • Textbeskrivningar av multimediainnehållet på vår webbplats
  • Beskrivande titlar för länkar

Vi är här för att hjälpa dig

Vi hoppas att denna sida hjälper dig att använda vår webbplats fullt ut.
Om du har frågor eller behöver ytterligare information om Renishaw.com kontakta oss.