Hoppa över navigering

Tung industri

Precision vid alla skalor

Tillverkning för sektorerna byggnation, jordbruk, järnväg och tung industri, som måste kunna bearbeta stora komponenter med hög kvalitet och precision. Renishaw erbjuder ett stort antal lösningar för att bemästra de utmaningar som är förenade med storskalig bearbetning av högklassiga komponenter på stora fleroperationsmaskiner.

Att säkerställa exakta rörelser på fleroperationsmaskiner vid alla skalor, är avgörande för att styra storskaliga tillverkningsprocesser. Maskinkalibrering och underhåll är viktigt eftersom små avvikelse på axlarnas rörelser, blir mycket utpräglade på stora maskiner. Maskinrörelserna kan spåras i realtid för att bibehålla exakta rörelser med hjälp av optiska och laserpositions-pulsgivarsystem.

Renishaws probsystem för inspektion av verktygsmaskiner kan användas för att fastställa detaljens position och materialskicket för detaljer som t.ex. stora gjutgods eller smidesstycken före bearbetningen. En nästan nätformad detalj kan sättas i en verktygsmaskin med minimal inställning; adaptiva processer hämtar detaljens position och fastställer lagret för att minska inställningstiden och öka bearbetningens precision. Renishaws verktygsinställningssystem övervakar verktygsslitaget, särskilt vid skärning av material som är svåra att bearbeta.

Många av Renishaws inspektionsprober på verktygsmaskiner för detaljinställning och mätning under cykeln, är konstruerade med funktioner för stora överrörelser för att kompensera för de stora maskinernas masströghet. Dessa probsystem kommunicerar över långa avstånd med hjälp av robusta radiosystem för dataöverföringen så att de inte måste övervakas visuellt.

CMM-detaljinspektion och verifiering är ofta avgörande för detaljer med högt värde. Renishaws REVO® 5-axliga mätsystem erbjuder ett sortiment av sensorer för att uppfylla alla inspektionsbehov som t.ex. geometri och ytfinish, med beröringsfria alternativ som tillval. Snabba rörelser från CMM-huvudet reducerar inspektionstiden, medan noggrannheten bibehålls genom att minimera maskinens masströghet.

Nya tillverkningstekniker som t.ex. additiv tillverkning (även känt som 3D-printing), gör det möjligt för tillverkare att producera hållfasta detaljer som inte kan tillverkas via traditionell teknik. Additiv tillverkning kan även användas för att tillverka prototyper av nya detaljer i tät metall, vilket kan vara ovärderligt under produktutveckling och testning.

Vad vi specialiserar oss på

Bearbetning

Tunga eller komplexa detaljer kan kräva flera bearbetningsprocedurer som t.ex. fräsning och borrning, vilket kräver större verktygsmaskiner och är krävande att ställa in. Renishaws serie med mättekniklösningar möjliggör noga kontrollerad tillverkning med hjälp av inspektionsprober, verktygsinställningssystem och positionspulsgivare.

Inspektion

CMM-inspektion är avgörande för detaljer med högt värde, och säkerställer att dessa komponenter uppfyller den avsedda konstruktionen. Renishaws CMM inspektionssystem erbjuder snabba, tillförlitliga mätningar för att reducera den totala ledtiden och leverera exakta, spårbara resultat.

Hållfasta konstruktioner

Additiv tillverkning (även känt som 3D-printing) kan användas för att tillverka detaljer med avancerade inre stommar och strukturer, för att dramatiskt reducera komponentens vikt, men bibehålla dess hållfasthet. Eftersom additiv tillverkning skapar former och strukturer som inte kan utvecklas med hjälp av traditionell tillverkning, skapar den möjlighet för att interna kylkanaler byggs in i formverktyg, samt anpassade skärverktyg för specialarbeten.

Hur kan vi hjälpa dig?

Renishaws verktygsmaskinprob RMP60M

Probning på maskinen för kontroll i under processen

Verktygsmaskinprober används för komponentinställning, verktygsinställning och mätning under cykeln, samt för förstabitskontroll, för att möjliggöra noggranna bearbetningsprocesser.

Läs fallstudien
En FANUC-robot som laddar Equator™ i den automatiserade cellen

Mätning på verkstadsgolvet

Renishaw's Equator™ mätsystem tillhandahåller mycket repeterbar, temperaturokänslig, flexibel och omprogrammerbar mätning på verkstadsgolvet.

Läs fallstudien

Spindelfäste bortskuren detalj

Additiv tillverkning

Metall-3D-utskrift med många olika metallpulver för att skapa hållfasta men lätta komponenter med former som är omöjliga att uppnå med traditionell tillverkning.

Läs fallstudien

RLE-installation och uppriktning

Laserpulsgivare

Stora komponenter är vanliga i tunga industrier. De kan bearbetas tillförlitligt på långa axlar med hjälp av Renishaws interferometriska laserpulsgivare.

Mer information

NC4+ Blue

Verktygsinställning och detektering av verktygsbrott

Berörings- och beröringsfria verktygsinställningssystem för att detektera och justera för skärverktygens skick eller slitage.

Läs fallstudien

Banderoll REVO 5-axlig mätning

Inspektion

Tillverkare i hela världen förlitar sig på Renishaws CMM-probningssystem för att uppnå spårbar inspektion av många olika komponenter.

Mer information

Navigeringsruta roterande "off axis"-mätning

Kalibrering

Enheter och programvara för noggrann inställning av komplexa multifunktionsverktygsmaskiner och koordinatmätmaskiner (CMM).

Mer information

Webbplatsbanderoll - ATOM DX™ med miniatyrkomponenter

Positionsgivare

Interferometriska laserpulsgivare och optiska pulsgivare för hög noggrannhet över långa avstånd eller i trånga utrymmen.

Läs fallstudien

Renishaw inVia konfokalt Raman-mikroskop

Raman-spektroskopi

För att kontrollera materialens uppbyggnad i specialkomponenter och ytbeläggningens kvalitet.

Mer information

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet?

Fallstudier, tung industri