Přeskočit navigaci

Equator se pro nás jako “Quality Manager“ stal nejlepší investicí, jakou jsme udělali.”

85% snížení času kontroly vstřikovaných součástí

David Powell, vedoucí kontroly kvality anglické společnosti Euromould Ltd. použil všestranný kontrolní systém Equator™ společnosti Renishaw pro zvýšení kapacity a mobility kontroly. Dosáhl díky tomu 85% zkrácení doby kontroly vstřikovaných součástí.

Všimli jste si někdy při sledování rugbyového zápasu podložky pod míč nebo použili jste někdy za chladného rána škrabku na led pro očištění čelního skla vašeho automobilu? Euromould je specialistou ve výrobě plastových výlisků a sídlí v Cheshamu v hrabství Buckinghamshire ve Velké Británii.

Vstřikovací stroje jsou ve výrobní hale společnosti umístěny do dvou pater. V tomto prostředí dochází během výroby k velkým teplotním výkyvům. Nejde tedy o ideální prostředí pro zavedení rychlého a opakovatelného způsobu měření dílů. To ovšem neplatí v případě použití měřicího systému Equator společnosti Renishaw. Společnost Euromould byla schopna využít výhod odolnosti vůči teplotním změnám a mobility systému Equator. Lze jej umístit vedle kteréhokoli z výrobních strojů, kde pohodlně zvládá teplotní rozdíly. Největším přínosem použití systému Equator je rychlost měření. Zkrácení doby cyklu až o 21 minut pomáhá společnosti Euromould zvýšit objem kontrol a efektivněji využívat měření na souřadnicovém měřicím stroji (CMM).

Větší objem výroby, ale i kontroly

Společnost Euromould vyrábí výlisky pomocí vícekomponentního vstřikování. Jde o typický příklad společnosti, kterou zvýšení poptávky přimělo ke hledání nových způsobů zvyšování kapacity. Na počátku museli zakoupit více vstřikovacích strojů. Pro ně potřebovali více prostoru. A v důsledku vyšší produkce museli zvýšit i objem kontroly kvality.

David Powell, manažer kvality ve společnosti Euromould, vysvětluje: „Náš souřadnicový měřicí stroj pracoval naplno, protože objem naší výroby vzrostl z 15 000 dílů týdně na přibližně 80 000 dílů. Potřebovali jsme rozšířit kapacitu měření, jakou jsme neměli."

Při práci na různých projektech se společností Trac Measurement (společnost, specializující se na zavádění kontroly kvality v zakázkových výrobních aplikacích) se David Powell zmínil o nutnosti navýšení počtu kontrolovaných výlisků. Společnost Trac navrhla využití systému Equator společnosti Renishaw. Pan Powell říká: „Společnost Trac nám doporučila společnost Renishaw. V Renishaw jsme probrali naše potřeby a fungování systému Equator. Návrh řešení i cena vypadali velmi příznivě. Systém Equator byl pro nás něčím zcela novým. Než jsme se pro něj mohli rozhodnout, bylo zapotřebí dokázat, co umí.“

Společnost Renishaw proto připravila zkušební test s jednou ze součástí firmy Euromould a pan Powel se záhy rozhodl pro nákup. Rozhodujícím faktorem byla rychlost a opakovatelnost systému Equator. "Je to nejlepší investice, jakou jsme udělali," dodává. „Naši zákazníci požadují vysokou přesnost a rychlou obrátkovost objednávek.“ U jednoho ze složitých výlisků jsme díky používání systému Equator zkrátili dobu kontroly z 25 minut na pouhé 4 minuty. U jiného dílu z 8 na 1 minutu. Výstupní kontrolu máme tím pádem vyřešenou a můžeme se soustředit na ještě vyšší produkci.“

Remasterování pod kontrolou - Process Monitor

Nedávno byl v Euromouldu představen nový software Equator Process Monitor, který operátory vyzve v případě potřeby nového remasterování podle podmínek nastavených uživatelem. Remasterování lze vyvolat dle tří kritérií. Při změně teploty, dle nastaveného času mezi jednotlivým remasterováním, nebo po určitém počtu zkontrolovaných dílů. Funkce Process Monitor napomáhá uživateli identifikovat vývoj procesu kontroly a zvolit tak ideální variantu potřeby remasterování.

Všechny shromážděné údaje lze exportovat jako soubor ve formátu .csv nebo ve formě obrázku, a výsledky tak lze jednoduše sdílet. „Opravdu to funguje,“ říká pan Powell. „Díky funkci Process Monitor sledujeme, jak okolní vlivy působí na proces kontroly. Takže dopředu víme, kdy provést remasterování a daří se nám udržovat konstatní úroveň kontroly kvality. Také to znamená, že remasterování je automaticky plánováno bez ohledu na to, kdo se systém Equator zrovna pracuje.“

David Powell, vedoucí kontroly kvality společnosti Euromould Ltd používá Equator pro kontrolu součástí

Mnoho našich zákazníků požaduje vysokou přesnost a rychlou obrátkovost objednávek. U jednoho ze složitých výlisků jsme díky používání systému Equator zkrátili dobu kontroly z 25 minut na pouhé 4 minuty.

Euromould Ltd. (UK)

Vliv teplotních výkyvů

Teploty ve výrobní hale společnosti Euromould značně kolísají. Teplo vytvářené vstřikovacími lisy způsobuje konstantně vyšší teplotu prostředí. Díky vstřikování horkého plastu během výroby ovšem dochází k teplotním výkyvům až o několik stupňů. Kromě toho se teploty v hale mění podle ročního období, kdy v létě teplota vzroste na 28 °C (82,4 °F) a v zimě o 8 °C klesne (68 °F).

I při takových změnách funguje systém Equator ve společnosti Euromould na výbornou. Dokáže efektivně pracovat v širokém rozsahu provozních teplot a ve spojení s Process Monitor má potřebu remasterování pod kontrolou.

Lze ho umístit kamkoli

Před zakoupením systému Equator bylo veškeré měření prováděno na jednom souřadnicovém měřicím stroji, umístěném v klimatizované místnosti. S více stroji na větším prostoru se samozřejmě zvětšila i vzdálenost mezi výstupem z výroby a kontrolním pracovištěm. Cesta výlisku od výrobního stroje na stůl souřadnicového měřicího stroje trvala až 3 minuty. To mělo vliv nejen celý proces výroby, ale hlavně na produktivitu.

Kontrolní systém Equator je nyní umístěn přímo nad vstřikovacími lisy a cesta k němu trvá 30 sekund, zatímco dříve bylo nutno s měřenými součástkami chodit daleko do měrového střediska. Mobilita systému Equator znamená, že jej lze v provozu přemísťovat tam, kde je nejvíce zapotřebí. V případě potřeby jej lze přepravit do druhého závodu Euromould s minimem potíží a dlouhého seřizování.

Používá se pro kontrolu přesnosti výlisků ze dvou lisů

Ukázky vstřikovaných výrobků společnosti Euromould

Společnost Euromould aktuálně používá měřicí systém k měření složitých lisovaných dílů vyráběných na dvou lisech, přičemž je systém Equator používán k měření soustřednosti horní a spodní části středového otvoru vůči vnějšímu průměru. Otvor samotný závisí na jádru vloženém do formy během procesu lisování. Jádro se může během lisování vychýlit z požadované pozice, i když k tomu dochází jen zřídka. Použití systému Equator zaručuje, že pokud k něčemu takovému dojde, problém lze velmi rychle zjistit a napravit.

„Díly kontrolujeme každou hodinu,“ říká pan Powell. „Pokud jsou výsledky měření proměnlivé, zvyšujeme frekvenci kontrol podle potřeby.“ A pokračuje: „Systém Equator je zcela vytížený. Díky své rychlosti bez problémů konkuruje souřadnicovému měřicímu stroji. Brzy přidáme další projekt, jehož výstup bude měřený na systému Equator.

„Velkou výhodou je také použití lehce vyměnitelných upínacích desek. Tím mohu kontrolovat průběžně několik projektů za sebou bez zdlouhavého nastavování. Stačí jen vyměnit desku a spustit správný program.“

Systém Equator může používat upínací desky s připojovacími závity M6, M8 nebo ¼ palce. Jde o standardní velikost pro souřadnicové měřicí stroje. Společně s upínacími přípravky jsou proto použitelné i na systém Equator. „Uspořili jsme nemalé finanční prostředky použitím upínacích přípravků, které jsme dříve používali na souřadnicovém měřicím stroji. A proto si můžeme dovolit nákup dalších sad pro upínání v případě nových projektů. Některé stávající upínací přípravky navíc vylepším použitím speciálních upínek,“ dodává pan Powell.