Přeskočit navigaci

Výklad k měření systémem Equator™

Díky unikátní konstrukci a nízkým provozním nákladům umožňuje systém Equator provádět vysokorychlostní porovnávací měření velkého počtu produkovaných dílů.

Kontrolní systém Equator

Měřicí systém Equator je unikátním zařízením svojí konstrukcí i způsobem měření. Od svého uvedení na trh změnil myšlení stovek výrobních inženýrů, kteří si jej zvolili za novou metodu měření.

Díky hardwarovým a softwarovým možnostem a rozsáhlému příslušenství lze systém Equator konfigurovat pro provoz v ručním i automatickém režimu a pro specifické požadavky konkrétní kontrolní úlohy.

Proces porovnání

Měřicí systémy Equator společnosti Renishaw představují inovativní kontrolní technologii, založenou na porovnání rozměrů vyráběných dílů s referenčním dílem. Překalibrování je stejně rychlé jako měření vyráběného dílu a okamžitě kompenzuje jakékoliv změny v teplotních podmínkách prostředí dílny. Systém Equator lze využít v prostředí s rozsáhlými teplotními změnami. Jednoduše provedete novou kalibraci a systém se „vynuluje“, připravený pro opakovatelné porovnání s referenčním dílem.

Referenční díl se měří pro vygenerování sady master dat. Stejný měřicí postup se používá pro měření každého vyrobeného dílu. Každá sada naměřených dat se pak porovnává se sadou master dat pro stanovení skutečných rozměrů součásti a zjištění, zda je v mezích uživatelem definovaných tolerancí.

CMM Compare

Stav CMM Compare

Funkcí CMM Compare lze kalibrovanou absolutní přesnost CMM ‘rozšířit' do prostředí dílny, kde poskytuje sledovatelnost kontrolních měření systémem Equator. Po změření vzorového „master part“ dílu na souřadnicovém měřicím stroji se vygeneruje kalibrační (.cal) soubor, který se přenese do systému Equator. Jako master part lze použít jakýkoliv díl z běžné produkce.

Kalibrační soubor (.cal) se načte do systému během procesu "masteringu" a umožňuje porovnávání hodnot jednotlivých master part bodů s daty naměřenými na kontrolovaném dílci.

Feature Compare

Stav Feature offsetting compare

Funkce Feature Compare je alternativou funkce CMM Compare, která velice usnadňuje proces kalibrace master part. Funkce Feature Compare uživateli umožňuje jednoduše použít naměřená data vzorového dílu z přehledu měření a ručně zadat skutečné hodnoty pro každý rozměr, pozici a orientaci prvku.

Hodnoty dílu master part mohou být zjištěny libovolným vhodným způsobem, pomocí souřadnicového měřicího stroje, ale i manuálně ručními měřidly, kalibry, apod.

Golden Compare

Stav Golden Compare

Funkce Golden Compare nabízí alternativní způsob porovnávání. V tomto případě je třeba pro kalibraci kontrolního systému Equator použít dokonalý vzorový díl, tzv. zlatý master díl (Golden part). Proces Golden Compare předpokládá, že vzorový díl je vyroben přesně podle jmenovitých hodnot na výkresu. To znamená, že jakákoliv odchylka vzorového dílu od výkresové jmenovité hodnoty bude zahrnuta do měření.

Tento postup se od jiných postupů porovnání liší tím, že nevyžaduje nejdříve kalibrovat master part.