Přeskočit navigaci

Certifikace kalibračního produktu

Kalibrační protokoly (tovární)

Každý protokol Renishaw je jedinečný a je přesně určený číslem protokolu. Jsou v něm v tabulkové i grafické formě uvedeny výsledky specifických testů každé jednotky (se samostatnými podrobnostmi pro stav před a po seřízení, a případně po opravě) a nejistota měření. Takže je zcela jasně vidět, zda jednotka splňuje nebo nesplňuje vyhlášené technické parametry nebo vaše vlastní požadavky.

Protokol také obsahuje:

  • Popis kalibračního postupu
  • Sledovatelnost dat (použité artefakty a podrobnosti o kalibraci)

Data testu a vyhotovení protokolu jsou uvedena zvlášť a výsledky jsou podepsány odpovědnou osobou společnosti Renishaw, vše v souladu s požadavky ISO 17025.

Uvědomte si, že samostatná certifikace laseru a snímače (a digitální komunikace mezi jednotkami) umožňuje záměnu komponentů při zachování sledovatelné přesnosti celého systému; něco, co není možné v případě kalibrace samotného systému.

Potvrzení o shodě

Potvrzení o shodě systému XM-60 a XK10 je pro každý systém jedinečné a je identifikované sériovými čísly komponent tvořících systém. Poskytuje detaily publikovaných specifikací, pod nimiž byl systém testován a jejich splnění. Protokol obsahuje:

  • datum testování systému
  • výkonové specifikace, jichž systém dosáhl
  • nejistotu měření

Data testu a vyhotovení protokolu o shodě jsou uvedena zvlášť a výsledky jsou podepsány odpovědnou osobou společnosti Renishaw.

Rekalibrační protokoly

Tovární kalibrace je vyžadována pouze pro umožnění prvotní charakterizace snímačů v kompenzátorech vlivu prostředí XC-80. Použití zjednodušeného procesu rekalibrace v servisních střediscích* bylo přijato po rozsáhlém porovnávání dat, které ukázalo, že oba procesy poskytují ekvivalentní výsledky. Výsledkem je, že obsah a rozvržení protokolů pro kompenzátory (a samostatné snímače, pokud jsou testovány) je také odlišný od původně (továrně) dodaných položek.

* UK, Německo, USA a Čína (PRC).