Přeskočit navigaci

Kalibrační servis, opravy a rekalibrace

Společnost Renishaw nabízí široké spektrum služeb, včetně oprav a překalibrací, nezbytných k zajištění trvalé přesnosti vašeho zařízení.

Veškeré opravy a překalibrace provádějí zkušení technici našich servisních středisek na celém světě.

Proč znovu kalibrovat?

Váš měřicí systém společnosti Renishaw je přesné zařízení. I při vzorné péči může opotřebení a nestabilita mechanických a elektrických součástí ovlivnit přesnost měření a případně způsobit, že hodnoty budou mimo požadovanou přesnost.

V souladu s většinou požadavků na zajištění jakosti společnost Renishaw doporučuje pravidelnou opakovanou kalibraci komponentů systémů Renishaw, abyste získali důvěru, že systém je schopen poskytnout specifikovanou přesnost měření.

Veškeré kalibrace společnosti Renishaw také umožňují ověření přesnosti podle národních a mezinárodních norem. Je to požadavek daný systémy zajištění jakosti u mnoha zákazníků.

Ve srovnání s investicí do měřicího systému, personálu a postupů, s jejichž pomocí je provozován, je opakovaná kalibrace nejmírnějším dalším nákladem a mohla by předejít daleko dražším a vážnějším problémům, které se objeví později.

Příklady kalibračních protokolů

Intervaly překalibrace a servisní střediska

Všechny laserové a ballbar systémy vrácené společnosti Renishaw k rekalibraci či opravě (kdy se po opravě provádí rekalibrace) jsou překalibrované za použití stejných prostředků a postupů, jako při původní kalibraci ve výrobním podniku. Kompenzátory vlivu prostředí a snímače jsou kalibrovány přímým srovnáním měření s referenčním systémem při jednotné okolní teplotě a tlaku.

Pravidelné intervaly překalibrace společnosti Renishaw jsou založeny na „standardním" používání systému za normálních provozních podmínek.

ProduktXM-60XL-80XC-80XR20QC20/QC10XK10
Interval2 let3 let1 rok3 let1 rok2 let
Servisní střediskoUK†UK†, USA†, Německo†, Japonsko†, Šanghaj PRC‡UK†, USA†, Německo†, Japonsko†, Šanghaj PRC‡UK†, USA†UK†, USA†, Německo†, Japonsko† (QC20-W), Brazílie, Rusko, Šanghaj PRC‡Velká Británie

† NPL sledovatelnost
‡ NIM sledovatelnost

V reakci na poptávku místního trhu má pobočka společnosti Renishaw v USA akreditaci A2LA podle ISO17025. Tato pobočka a její služby jsou v současnosti k dispozici pouze zákazníkům v USA.

Servis a opravy

Aby narušení vašeho provozu bylo minimální, vždy se pokud možno snažte vyřešit problémy nejdříve telefonicky nebo e-mailem, než se rozhodnete odeslat díl k opravě.

Havárie se stávají a systémy se při používání opotřebovávají. Ať je důvod jakýkoli, můžete se spolehnout, že společnost Renishaw nabízí úplné spektrum možností servisu a oprav. Kromě standardních oprav jsou u několika položek, jako varianta umožňující úsporu nákladů, dostupné jednotky služby Repair By Exchange (RBE).

Před vrácením jednotek k opravě nebo výměně se s námi spojte.

Podpora kontaktů

Vyhledat nejbližší zastoupení

Vrácení produktu společnosti Renishaw

Kontaktujte prosím naše místní zastoupení pro ověření správné dodací adresy pro váš region. Kromě toho žádáme:

  • Aby byl produkt bezpečně a spolehlivě zabalen pokud možno do originálního obalu Renishaw, aby se zabránilo poškození během transportu.
  • Zahrnutí podepsaných formulářů o dekontaminaci, pokud jsou k dispozici.
  • Aby byly odstraněny všechny baterie.

Zahrnutí oznamovacího lístku s údaji:

  • Zpáteční adresa a kontaktní e-mail / telefonní číslo
  • Důvod vrácení a
  • Jakoukoli důležitou korespondencí, kterou jste mohli vést se společností Renishaw

Pokud byla poskytnuta služba RMA, je číslo uvedeno na krabici a/nebo administrativních dokladech.

Dokumentace