Přeskočit navigaci

Letecký průmysl a produkce výrobků s vysokou přidanou hodnotou

© Getty Images: Letecká turbína

Díky sondám a softwaru Renishaw jsme si ve společnosti Honeywell jisti, že máme proces obrábění pod kontrolou... každý případný defekt dokážeme zachytit v průběhu výroby.

Honeywell Aerospace (Mexico)

Příklad výroby turbínových lopatkových kol

Technologie Renishaw lze použít v leteckém průmyslu ve kterékoliv části výrobního procesu.

Řešení společnosti Renishaw umožňují výrobcům v leteckém průmyslu vyrábět opakovatelně, sledovatelně a efektivně. Tak, aby i ta nejsložitější součást s nejpřesnějšími tolerancemi odpovídala konstrukčním požadavkům.

Sonda RFP fringe probe - součást 5osého multisenzorového systému REVO® pro souřadnicové měřicí stroje

Nová bezkontaktní sonda RFP je určena pro měření obecných tvarových ploch a složitých geometrických tvarů. Umožňuje rychlé měření tvarových ploch s vysokou hustotou bodů.

Na rozdíl od jiných bezkontaktních systémů využívajících strukturovaného světla nevyžaduje sonda REP žádné referenční značky pro spojení dat z různých oblastí, protože to systém REVO provádí automaticky.

Měření šesti stupňů volnosti v libovolné orientaci najednou

Laserový kalibrační systém XM-60 je schopen měřit geometrické chyby lineárních os stroje v šesti stupních volnosti současně. Představuje výkonný diagnostický nástroj pro měření všech geometrických chyb osy současně v jediném měřicím cyklu.

SPRINT™ - unikátní technologie pro 3D tvarové plochy

Snímací systémy s technologií SPRINT™ umožňují provádět velmi rychlé a velmi přesné měření 3D tvarových ploch přímo na obráběcím stroji. Díky sondě OSP60 vybavené unikátní technologií Sprint. Měření složitých obecných ploch, lopatek nebo lopatkových kol s použitím aplikací Productivity+™ Freeform Surface a Blade Toolkits.

Díly pro letecký průmysl vyráběné 3D tiskem z kovu

Letecký průmysl využívá řadu dílů vyráběných aditivními technologiemi, zejména lopatky turbín motorů, části palivových systémů apod. Topologická optimalizace součástí může zlepšit jejich funkčnost a snížit hmotnost.

Společnost Frazer-Nash použila při výrobě montážního přípravku pro letecký průmysl pro zákazníka Kwikbolt technologii 3D tisku z kovu. V porovnání s tradičním třískovým obráběním vyrábí upínač rychleji a s nižšími náklady.