Přeskočit navigaci

MCG systémy

Kontrolní měřidlo (MCG) pro měření volumetrické přesnosti CMM.

Kontrolní měřidlo MCG (Machine Checking Gauge)

Pravidelný servis a opakovanou kalibraci souřadnicových měřicích strojů zpravidla provádí výrobce stroje nebo specializovaná servisní společnost. Testování většinou probíhá podle postupu stanoveného v příslušné normě, např. ISO, ASME nebo VDI/VDE. Tyto testy vyžadují použití přesných tyčí o známé délce, zakončených kuličkou, nebo stupňových měrek a laserových měřicích systémů (např. laser Renishaw XL-80). Naměřená data lze potom použít ke korekci chybové mapy stroje a obnovení jeho přesnosti v rámci jeho specifikace. Tento uznávaný postup je nezbytný, nicméně je časově náročný a finančně nákladný.

Mnozí koncoví uživatelé požadují jednodušší způsob sledování přesnosti v pravidelných intervalech mezi těmito kontrolami, nebo po kolizi. Zařízení Renishaw MCG umožňuje provést rychlé provizorní ověření volumetrické přesnosti v souladu s normou ISO10360-2 v krátkém čase 10 - 20 minut. Výsledky dávají jistotu, že měření prováděná na souřadnicovém měřicím stroji jsou přesná, nebo poskytnou nezvratný důkaz, že je nutné provést novou údržbu nebo kalibraci. Měření je rychlé a levné. Díky široké nabídce výšek stojanů a délek ramen lze volumetrickou přesnost kontrolovat na velkých i malých souřadnicových měřicích strojích.

Kontrolní měřicí souprava MCG

Dotek sondy je zasunut do vidlice, která je ve skutečnosti referenčním ballbarem. Sonda unáší rameno po sférické dráze, přičemž v různých místech prostoru je změřena radiální hodnota poloměru. Rozsah takto zjištěných hodnot udává přesnost volumetrického měření souřadnicového měřicího stroje. Opakováním posloupnosti měření se ověřuje opakovatelnost systému.

Přesnost volumetrického měření je maximální chyba mezi libovolnými dvěma body v jakékoli rovině a v jakékoli vzdálenosti v celém měřicím rozsahu stroje.

Speciální kalibrovaný dotek je určen pro použití se sondami TP1, TP2, TP20, TP6A s vhodnými adaptéry.

MCG soupravy

Měřidlo

PopisVelikost strojeCelková chyba měřidlaVelikost rameneMax. rozměry
MCG1

Malá kontrolní měřicí souprava

Do 1 m³ (35,315 krychlové stopy)

± 0,5 µmAž 380 mmX 537
Z 537
MCG2Velká souprava

1 m³ (35 krychlových stop)

± 0,5 µmAž 685 mmX 986
Z 986

MCG Tools

Domovská stránka pro nastavení MCG Tools

MCG Tools obsahuje veškeré softwarové nástroje potřebné k vytvoření měřicího programu spustitelného v DMIS kompatibilním prostředí.

Po provedení testu importuje MCG Tools naměřená data a vytvoří report o metrologických vlastnostech vašeho souřadnicového měřicího stroje. Výsledky měření jsou porovnávány s maximální chybou mezi dvěma body, čímž je určována volumetrická přesnost CMM.

Volumetrická přesnost souřadnicového měřicího stroje se časem mění. Software MCG Tools udržuje přehled o historii měření a umožňuje zobrazit analýzu trendu změn.

MCG a MCG Tools jsou výkonné nástroje pro zjištění stavu stroje. Nejedná se o zařízení ke kalibraci stroje. Přínosem těchto produktů je včasná informace o aktuálním stavu měřicího stroje a možnost plánování preventivní údržby.

Kliknutím sem vyvoláte online nápovědu.

Informace o produktech

  • MCG tools analysing spreadsheet [gen]
  • User guide:  MCG tools User guide: MCG tools [en]