Přeskočit navigaci

Měřicí software pro 5osé měření

Výkonný metrologický software

Snímek obrazovky MODUS – měření lopatkového kola

Metrologický software společnosti Renishaw poskytuje výkonnou platformu pro pětiosé měření. Konfigurovatelné uživatelské rozhraní umožňuje off-line vytváření měřicích DMIS programů, včetně vyhodnocení geometrických rozměrů a porovnání a tolerančními hodnotami z CAD modelu spolu s plnou simulací pohybů a detekcí kolize. Software obsahuje ověřené algoritmy pro měření prvků, konstrukci prvků a vyrovnání dílů.

Programy lze vytvářet off-line přímo z CAD modelu s ověřením dráhy sondy na obrazovce. Prostředí souřadnicového měřicího stroje i ustavení a umístění dílce ve stroji lze libovolně definovat a plně simulovat průběh měření včetně detekce kolizí při 5osém měření. Tím se minimalizují prostoje souřadnicového měřicího stroje. Programy se ke stroji dostávají plně odladěné a pro jejich ověření je zapotřebí jen krátká doba nebo se vůbec nemusí ověřovat.

Investice do budoucnosti

Metrologický software MODUS je investice s jistou budoucností, zajišťující zaručenou dostupnost nejnovějších technologií snímacích a řídicích systémů od společnosti Renishaw. Sem patří nejnovější produkty pro pětiosé snímání představující největší změnu v možnostech měření. Poskytuje bezkonkurenční rychlost a flexibilitu měření, bez nutnosti porovnávání rychlost vs. přesnost.