Přeskočit navigaci

Měření lopatek

Kombinace skenovacích možností technologie REVO®5osý systém se softwarem MODUS™ Blade planner, SurfitBlade™a metrologickým softwarem MODUS je překračuje meze standardních technik měření lopatek.

Tradiční metody kontroly lopatek jsou omezeny počtem řezů. Skenovací technologie REVO a software Blade Toolkit společnosti Renishaw umožňuje přesné a rychlé měření s vyhodnocením celé lopatky.

Nyní lze na základě velmi přesně naměřených dat analyzovat neomezený počet řezů nebo celý povrch lopatky.

Pro zahájení procesu měření lopatky software MODUS Blade planner automaticky vygeneruje bezkolizní skenovací program pro REVO. Tento program je potom spuštěn na CMM prostřednictvím metrologického softwaru MODUS.

Metodou SweepScan se vytvoří ‘mrak bodů', které zahrnují celý povrch lopatky. Funkce segmentace mraku bodů aplikace MODUS umožňuje vygenerovat řezy v kterémkoliv místě, kde je třeba.

Vzhledem k tomu, že jsou uložena všechna data, lze v případě potřeby vytvářet další řezy bez nutnosti nového měření.

Získaná data potom lze zpracovat dvěma způsoby:

Měření lopatek

Měření

Data jsou segmentována v aplikaci MODUS a porovnávána s nominálními hodnotami CAD modelu. Výsledky analýzy jsou prezentovány generátorem zpráv MODUS, který také vytvoří PDF dokument pro archivaci.

Konstrukce

Zpracováním dat aplikací SurfitBlade se vytvoří úplný NURBS povrch pro aerodynamické vyhodnocení, analýzu namáhání atd.