Přeskočit navigaci

5osý odměřovací systém REVO

Systém REVO® umožňuje vysoce výkonné skenování, bezdotekovou kontrolu a analýzu drsnosti povrchu jediným strojem CMM.

Multisenzorový 5osý měřicí systém

Systém REVO používá měřicí technologii synchronizovaného pohybu 5 řízených os, která při velmi vysokých rychlostech CMM minimalizuje dynamické efekty setrvačných hmot stroje.

Zatímco hmoty měřicího stroje se pohybují pomalu v lineárních osách, lehká hlava REVO-2 vykonává rychlé rotační pohyby. K hlavě patří i unikátní snímací sonda citlivá na velikost přítlaku, která dále zvyšuje přesnost a výkon měření. A navíc je systém řešen jako variabilní stavebnice výměnných modulů, které lze snadno měnit v jednoduchém levném zásobníku.

Rychlost, přesnost, agilita

REVO rychlost + přesnost

Jako nová instalace nebo akreditovaná modernizace nabízí 5osý měřicí systém REVO:

 • Měření kvality povrchu a rozměrovou kontrolu.
 • Zkrácení doby cyklu o 15% až 50%.
 • Maximalizaci výkonu, minimalizaci investic.
Ucelené řešení 5osého odměřování REVO

Nová e-kniha: Technologie pětiosého odměřování REVO

5osé odměřování REVO ePub

Vysokorychlostní měření

 • Rychlost měření až 500 mm/s přináší zvýšení měřicího výkonu
 • Rychlost snímání dat až 4 000 bodů za vteřinu
 • Neomezené polohování a řízený pohyb v pěti osách zrychlují neproduktivní přejezdy mezi měřenými prvky
 • Rychlá kalibrace přináší více času pro samotné měření

Vysoká přesnost systému

 • Pětiosé měření minimalizuje pohyby CMM a související dynamické chyby
 • Díky extrémně nízkým skenovacím silám je minimalizováno opotřebení kuličky doteku
 • Neomezené polohování a pětiosé měření usnadňují přístup k měřeným prvkům dílce
 • Snímání citlivé na velikost přítlaku (tip-sensing) přispívá k přesnosti měření a rozšiřuje možnosti systému

Velká flexibilita

 • Maximální dosah až 800 mm od středu otáčení hlavice
 • Systém sestává z celé řady vyměnitelných sond a doteků
 • Softwarová aplikace Renishaw UCCserver (kompatibilní s protokolem I++ DME) poskytuje rozhraní k řízení systému REVO-2
 • Vyměnitelné snímací moduly a systém pro jejich automatickou výměnu dále zvyšují flexibilitu systému REVO
REVO-2

Systém s více snímači REVO

Řídicí systém

Technologie 5osého měření je integrována do řídicího systému CMM Renishaw UCC S5. Tento řídicí systém je základem pro 5osé systémy souřadnicových měřicích strojů se 3 osami stroje plus 2 rotačními osami hlavy. Patentované technologie v rámci UCC S5 nabízejí jedinečné příkazy pro pohyb, synchronizaci a možnost pětiosé metrologie.

Vysoká rychlost skenování v 5osém systému klade vysoké nároky na řízení pohybu, zejména na zpětnou vazbu, která by měla být integrována do řídícího systému stroje. Tyto požadavky splňují systémy Renishaw UCC S5 a SPA3.

Další informace o řídicích systémech

Systém výměnného zásobníku REVO

Výměnný zásobník REVO-2

Systém výměnného zásobníku REVO je navržen tak, aby umožňoval automatickou výměnu sondy a držáku doteku na souřadnicovém měřicím stroji. Prvotním cílem systému je zvýšit flexibilitu měření díky schopnosti používat a skladovat sestavy delších doteků a větších hvězdicových doteků.

Aby měření bylo optimální, musí být sondy a držáky doteků REVO měněny automaticky pomocí výměnných portů REVO (RCP TC-2, RCP TC-3 a RCP2) a flexibilního výměnného zásobníku (FCR25). Tyto součásti mohou být namontovány na modulárním stojanovém systému (MRS2).

Více informací o RCP TC-2, RCP TC-3 a RCP2.

Rychlejší kalibrace

Kalibrace REVO pomocí kalibrační koule

Kalibrace zabere u tradičních systémů CMM spoustu času, který by bylo možné využít pro měření obrobku. Pomocí kalibrační koule uchycené na stole jednoduchá a praktická kalibrační technika pro sondy REVO-2 určuje skutečnou geometrii hlavy a sondy a umožňuje měření v jakékoli poloze jedinou operací.

Tam, kde se CMM používá pouze pro jeden nebo omezený počet dílů, může být typicky použito 10 orientací hlavy. Doba kalibrace pro tyto polohy může činit kolem 30 minut. REVO-2 vyžaduje pouze 20 minut.

Když je CMM používán pro více dílů, což může být typicky 40 orientací hlavy, doba kalibrace se dramaticky prodlužuje až na dvě hodiny. A znovu, REVO-2 vyžaduje pouze 20 minut.

Časové úspory rychlé kalibrace se sčítají, protože kalibraci je nutné pravidelně opakovat. Opakování kalibrace vyžadují metrologické předpisy, ale je třeba i po případné kolizi sondy.

Techniky pětiosého měření

5osé, vysokorychlostní, velmi přesné měřicí techniky společnosti Renishaw nabízejí mnoho výhod jejichž společným jmenovatelem je značné zvýšení výkonu.

Další informace o REVO měřicích technikách.

Případové studie a poznámky k aplikacím

Rozšířená záruka

Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.

Informace o produktech

Mohlo by vás také zajímat...

Právě se díváte na REVO Mohlo by vás také zajímat, jak s REVO modernizujeme stávající CMM