Přeskočit navigaci

Nový software Compensate od společnosti Renishaw zjednodušuje volumetrickou kompenzaci

srpna 2019

Software Compensate od společnosti Renishaw je novým přírůstkem do softwarového balíčku CARTO. Umožňuje uživatelům víceosého kalibrátoru XM-60 používat volumetrickou kompenzaci u obráběcích strojů v rychlém a bezproblémovém procesu.

Snížení zmetkovitosti a odstávek stroje

I když jsou obráběcí stroje nové, dochází k chybám polohování v několika stupních volnosti, které se v rámci pracovního prostoru mění. V průběhu normální provozní životnosti se bude přesnost stroje postupně snižovat z důvodu mechanického opotřebení. To má často za následek potíže s dosahováním požadovaných tolerancí, což vede k vyšší zmetkovitosti součástí. Při použití volumetrické kompenzace pak řídicí systém obráběcího stroje automaticky použije korekci za účelem snížení těchto chyb. Tento proces lze provádět rychle získáním kalibračních dat pomocí kalibrátoru XM-60 a použitím softwaru Compensate k vytvoření tabulky volumetrické kompenzace. Výsledkem je konzistentní přesnost v celém pracovním prostoru.

Dokonalé řešení pro volumetrickou kompenzaci

Kalibrátor XM-60 se na trhu etabloval jako přední řešení pro přímé měření všech šesti stupňů volnosti (lineární, vertikální a horizontální přímost, chyby pitch, yaw a roll) na ose obráběcího stroje. Těchto šest stupňů volnosti se měří současně a automatická detekce chybových znamének pro chybné směry předchází chybám ve zpracování dat. Měření nezávisí na gravitaci, takže jej lze používat k měření os X, Y a Z a dokonce diagonálního pohybu. Všechny tyto faktory přispívají k tomu, že kalibrátor XM-60 je dokonalým řešením pro volumetrickou kompenzaci.

Software Compensate je kompatibilní s řídicími systémy Siemens 840D řady Solution, které mají nainstalovanou možnost Siemens VCS (A3, A5 nebo A5 plus). V budoucích verzích budou k dispozici další řídicí systémy.

Chcete-li získat další informace o softwaru Compensate a víceosém kalibrátoru XM-60, navštivte stánek společnosti Renishaw na veletrhu EMO Hannover 2019 (16.–21. září, hala 6, stánek D48).

Dokumenty ke stažení

Chcete-li získat více obrázků, videí nebo informací o společnosti Renishaw a jejích produktech, navštivte náš mediahub.