Přeskočit navigaci

Standardy zabezpečení e-mailů

Pro zamezení průniku škodlivých e-mailů do naší sítě používá společnost Renishaw různé strategie. Tato opatření chrání naše informace, jakož také informace od našich zákazníků a dodavatelů.

Toho je zčásti dosaženo implementací opatření proti falšování identity domény dle doporučení britské organizace National Cyber Security Centre a společnosti Microsoft.

Tato opatření zahrnují:
SPF – Sender Policy Framework.
DKIM – Domain Keys Identified Mail.
DMARC – Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance.

Díky dodržování těchto standardů chrání společnost Renishaw svoji e-mailovou pověst.

Každá třetí strana, která komunikuje se společností Renishaw prostřednictvím e-mailu, by si měla být vědoma těchto opatření proti falšování identity použitých na jejich vlastní e-mailový systém což znamená, že některé zprávy může zamýšlený příjemce dostat opožděně, případně může být dodání odmítnuto. Služby používané třetí stranou jsou předmětem stejného přezkoumání a musí tedy dodržovat stejné standardy.