Přeskočit navigaci

Výhodný upgrade

Modernizujte svůj současný snímací systém a vaše náklady se okamžitě SNÍŽÍ.

Možnosti výměny manuálních hlavic za nové

Ušetříte, pokud nahradíte váš stávající měřicí systém.

Vyměňte vaši hlavici MH8, MIP nebo PH6 za novou sondu MH20 nebo MH20i s výměnnými moduly a využijte zvýhodněnou cenovou nabídku společnosti Renishaw.

Upgrade na MH20i

Vyměňte vaši hlavici PH6, MIP nebo MH8 za novou manuálně indexovatelnou hlavici MH20i.

Jakou budu mít výhodu při přechodu na hlavici MH20i?

Hlavice MH20i je navržena ke zvýšení výkonu a k úspoře času měření. Oproti snímacím hlavicím PH6, MIP a MH8 nabízí mnohem větší možnosti a zvyšuje flexibilitu měřicího stroje.

Hlavice MH20i používá snímací modul TP20 připevněný pomocí vysoce opakovatelné magnetické spojky. Sortiment výměnných modulů umožňuje vybrat pro danou měřicí úlohy vždy nejvhodnější dotek. Automatická výměna doteků v řádu sekund nevyžaduje rekvalifikaci sondy.

Jednoduché otočení uzamykací páčky umožňuje opakovatelné zapolohování hlavice MH20i ve dvou otočných osách. Osu A lze polohovat v rovině X-Y v rozsahu ±180° po 15° krocích. Osa B se otáčí v rovině Z v rozsahu 90° s indexací po 15°.

MH20i

Modernizace na MH20

Modernizujte vaši hlavici PH1 nebo PH6 na novou otočnou hlavici MH20.

Jakou budu mít výhodu při přechodu na hlavici MH20?

Manuální snímací hlavice MH20 je navržena ke zvýšení výkonu a k úspoře času měření. Oproti snímacím hlavicím PH1 a PH6 nabízí mnohem větší možnosti a zvyšuje flexibilitu měřicího stroje.

Hlavice MH20 používá snímací modul TP20 připevněný pomocí vysoce opakovatelné magnetické spojky. Sortiment výměnných modulů umožňuje vybrat pro danou měřicí úlohy vždy nejvhodnější dotek. Automatická výměna doteků v řádu sekund nevyžaduje rekvalifikaci sondy.

Jednoduché otočení uzamykacího kolečka umožňuje zapolohování hlavice MH20 ve dvou otočných osách. Osa A se otáčí v rozsahu ±300° v rovině X-Y. Osa B se otáčí v rovině Z v rozsahu ±93°.

MH20

Flexibilní výměna doteku u sondy TP20

Výměnné snímací moduly TP20 umožňují snadnou a rychlou výměnu doteků v řádu sekund, a to buď ručně, nebo za úplného programového řízení. Jakmile je nový dotek vyměněn, je ihned připraven k používání.

Soupravy sondy TP20 obsahují jeden nebo dva spínací moduly podle vašeho výběru z následujících možností:

 • Snížená spínací síla
 • Standardní spínací síla
 • Střední spínací síla
 • Vysoká spínací síla
 • 6-směrový modul - nahrazuje 6-směrovou sondu TP2-6W, jejíž výroba byla ukončena
 • Prodloužení 88 mm
 • Prodloužení 113 mm

Sonda TP20 má stejnou velikost jako TP2 a je plně kompatibilní s měřicími programy připravenými pro sondu TP2 - takže můžete ihned začít měřit!

K dispozici jsou také zásobníky pro výměnu modulů, vhodné pro ruční i DCC souřadnicové měřicí stroje. Nejsou obsaženy v soupravě.

PH10/TP20- 6w

Co znamená výměna manuální hlavice?

Kabel se odpojí z konektoru a původní hlavice se uvolní z pinoly.

 1. Nová hlavice se zasune do pinoly a zajistí.
 2. Zapojí se kabel.
 3. Nová hlavice a sonda se rekvalifikují.

A je to! Nyní jste připraveni začít používat novou hlavici.

Přechod na TP20

Vyměňte sondu TP2 nebo TP6 na sondu TP20 s možností výměny doteků.

Jakou budu mít výhodu při přechodu na sondu TP20?

Sonda TP20 umožňuje významně zkrátit dobu měření dílce zkrácením časů přípravy měření.

Výměnné snímací moduly TP20 umožňují snadnou a rychlou výměnu doteků v řádu sekund, a to buď ručně, nebo za úplného programového řízení. Jakmile je nový dotek vyměněn, je ihned připraven k používání.

Soupravy obsahují tři moduly v kombinaci dle vašeho výběru:

 • Snížená spínací síla
 • Standardní spínací síla
 • Střední spínací síla
 • Vysoká spínací síla
 • 6-směrový modul - nahrazuje 6-směrovou sondu TP2-6W, jejíž výroba byla ukončena
 • Prodloužení 88 mm
 • Prodloužení 113 mm

Sonda TP20 má stejnou velikost jako TP2 a je plně kompatibilní s měřicími programy připravenými pro sondu TP2 - takže můžete ihned začít měřit!

K dispozici jsou také zásobníky pro výměnu modulů, vhodné pro ruční i DCC souřadnicové měřicí stroje. Nejsou obsaženy v soupravě.

PH10T/TP20/EM2

Co znamená výměna sondy TP20?

Původní sonda se demontuje z hlavice vyšroubováním závitu M8.

 1. Na její místo se našroubuje sonda TP20. Proveďte kvalifikaci sondy a jste připraveni k měření!

Pokud se rozhodnete namontovat zásobník pro výměnu modulů, který drží moduly doteků, je to také snadné a vyžaduje to pouze jednoduchý postup vyrovnání.

Zní to dobře - co mám udělat teď?

Nyní kontaktujte společnost Renishaw a požádejte o konkrétní cenovou nabídku pro svou aplikaci.

UCC retrofit

Společnost Renishaw nabízí ve spolupráci s předními softwarovými firmami a firmami provádějícími modernizace měřicích strojů efektivní způsob modernizace stávajících CMM založený na využití řídicích systémů UCC firmy Renishaw.