Přeskočit navigaci

Výroba motorů s vnitřním spalováním

ICE a výroba pohonných jednotek

Po desátky let pomáhaly naše zkušenosti a technologie výrobcům při výrobě motorů, převodovek a hnacích hřídelů.

Výsledkem je ekonomičtější výroba pohonných jednotek, které jsou spolehlivější a odpovídají vyšším standardům kvality - mají lepší výkon, nižší spotřebu, nižší emise a delší životnost.

Budoucnost automobilové výroby

V oblasti automobilového průmyslu podporujeme naše zákazníky na jejich cestě od spalovacích motorů k elektrickým vozidlům (EV), od rychlých multifunkčních skenovacích systémů pro rozměrovou kontrolu dílců až po analyzátory materiálu palivových článků.

Stáhnout brožuru

Automobilová brožura na iPadu

Odlitky převodovky a elektromotoru

  • Technologie 5osé kontroly pro zkrácení doby cyklu
  • Minimální příprava doteků zkrátí dobu cyklu kontroly převodovky typicky na polovinu

Pro zajištění spolehlivé a tiché operace se u odlitků převodovky podrobně kontrolují rozměrové tolerance a kvalita povrchu. Pro zajištění jakosti obráběcích operací se často používá periodická kontrola vzorků na souřadnicovém měřícím stroji (CMM). Při současné výrobě několika verzí převodovky na jedné lince s použitím více paralelních obráběcích strojů může dojít ke značnému zatížení funkce centrální kontroly, což vede k významnému zpoždění reportů výrobních neshod. Rychlost snímání dat je tedy klíčovým faktorem pro rychlé získání výsledků a snížení počtu potřebných CMM.

Kontrola drsnosti povrchu

  • Automatická kontrola drsnosti povrchu
  • Omezení ručních procesů

Kontrolní technologie 5osého CMM REVO® společnosti Renishaw s vícesenzorovými funkcemi rychle skenuje dílce a měří tvar i drsnost povrchu na jedné integrované platformě. Kvalita povrchu a kontrola rozměrových tolerancí je klíčovým faktorem požadavků kvality všech odlitků převodovek. Ruční operace měření kvality povrchu mohou být nahrazeny automatizovanou sondou SFP2, což odstraňuje související pracnost a náklady na opravy a údržbu ručního zařízení.

Konstrukce automobilů na cestě od spalovacích motorů (ICE) k elektrickým vozidlům (EV)

S pokračujícím zdokonalováním automobilových technologií bude flexibilita i adaptabilita výroby základem komerčního úspěchu na cestě od konvenčních ICE k plně bateriovému EV.

Gareth Tomkinson, vedoucí vývoje společnosti Renishaw pro oblast automobilového průmyslu vysvětluje, jak výrobní řešení společnosti nabízejí rychlost, flexibilitu a snadnost použití pro přizpůsobení výroby elektrické budoucnosti.

Stáhnout brožuru EV

Na co se specializujeme

Kvalita

Vyšší složitost moderních motorů si vynucuje stále přísnější požadavky na tvar a rozměry součástí. Efektivita a provozní standardy také vyžadují přesnou kontrolu rovinnosti, vlnitosti a drsnosti povrchu materiálu. Naše technologie slouží pro ověřování souladu součástí s těmito požadavky.

Řídící systém

Od správné kalibrace obráběcích strojů a jejich přesného nastavení až po finální kontrolu - vždy zaručujeme, že se díly mimo tolerance nedostanou do konečné montáže vozidla.

 

Jak Vám můžeme pomoci?

Kontrolní systémy

Náš měřící systém Equator™ automaticky udržuje procesy v potřebných mezích a umožňuje kontrolu jakosti v těsné blízkosti výroby.

Kalibrace

Základem vysoce kvalitního, opakovatelného a účinného výrobního procesu jsou zařízení a software pro přesné nastavení obráběcích strojů a CMM.

Ustavení nástroje a detekce poškozeného nástroje

Kontaktní i bezkontaktní systémy pro seřizování nástrojů umožňující zjištění stavu a opotřebení řezných nástrojů a jejich nastavení.

Sondy

Dotekové sondy zajišťují správné ustavení dílů, kontrolují změny jako je teplotní drift během obrábění a zaručují, že budou díly odpovídat specifikacím a konstrukčním záměrům.

Odměřování polohy

Magnetické, laserové a optické snímače poskytují vysokou přesnost v omezených prostorech.

Měření

Naše 3osé a 5osé snímací systémy CMM jsou schopné rychle skenovat díly pro kontrolu tvaru a kvality povrchu. To je zvláště důležité při kontrole prvků jako jsou sedla ventilů a vrtání válců.