Přeskočit navigaci

Kompenzátor XC-80 a snímače

Automatická kompenzace parametrů prostředí nezbytná pro přesné laserové měření.

Kompenzátor XC-80 poskytuje přesné laserové měření v celém rozsahu podmínek prostředí.

Kompenzátor XC-80

Kompenzátor XC-80 je klíčovým prvkem pro zaručení přesnosti lineárního měření s laserovým systémem XL-80 a víceosými kalibrátory XM-60 a XM-600. Změny teploty, tlaku a relativní vlhkosti vzduchu mohou ovlivnit vlnovou délku laserového světla a tím i přesnost prováděných měření.

Kompenzátor XC-80 je vybaven inteligentními snímači, které velmi přesně měří teplotu, tlak a relativní vlhkost vzduchu. Systém XC-80 používá odečty snímače a upravuje vlnovou délku laseru tak, aby do výpočtů stále vstupovala její správná hodnota. Tím prakticky eliminuje jakékoliv chyby měření vyplývající ze změn podmínek prostředí.

Pokud usilujete o vysokou přesnost měření, POTŘEBUJETE účinnou kompenzaci vlnové délky.

Další informace o důležitosti kompenzace vlivů prostředí jsou uvedeny na stránce Princip interferometrie.

Funkce a výhody

  • Konzistentní kompenzace - konstrukce kompenzátoru XC-80 a snímačů zajišťuje konzistentní a extrémně přesné odečty parametrů okolního prostředí v průběhu měření.
  • Automatický odečet hodnot – hodnoty se automaticky zaznamenávají každých 7 sekund. Odečet indikuje stavová dioda LED na tělese jednotky XC-80.
  • Integrované rozhraní USB – rozhraní USB umožňuje přímé připojení k počítači a současně napájení jednotky a snímačů (USB napájí XC-80 a snímače).
  • Nízká hmotnost - kalibrátor XC-80 váží pouze 490 g a celá souprava spolu s laserem XL-80 váží něco málo přes 3 kg (včetně připojovacích kabelů, napájecího zdroje a snímačů).
  • Inteligentní snímače teploty vzduchu a materiálu– vestavěné mikroprocesory analyzují a zpracovávají výstupy ze snímačů před odesláním naměřených hodnot do kompenzátoru XC-80. Oddělené snímače jsou hlavním důvodem kompaktních rozměrů kompenzátoru XC-80. Snímače jsou plně vyměnitelné a umožňují přesné měření bez kompromisů.
  • Ke kompenzátoru XC-80 je možné připojit až tři snímače teploty materiálu. To umožňuje normalizovat lineární měření na standardní teplotu materiálu 20 °C.
  • Univerzální kabely snímačů – jsou dodávány ve standardní délce 5 m a od snímačů jsou odpojitelné. V případě potřeby lze poškozené kabely snadno vyměnit nebo při měření větších strojů spojovat více kabelů dohromady.
Kompenzace vlivu prostředí NENÍ nutná pro provádění úhlových měření nebo měření přímosti. V těchto úlohách jsou hodnoty vypočítávány na základě rozdílů dvou drah paprsků blízko u sebe, kde se vlivy prostředí samy vyruší. Také měření rotačních os, rovinnosti a kolmosti jsou založena na těchto úlohách a proto kompenzaci vlivu prostředí rovněž nevyžadují.

Informace o produktech