Omiń nawigację

Certyfikacja produktów kalibracyjnych

Certyfikaty kalibracji (fabryczne)

Każdy certyfikat firmy Renishaw jest unikatowy i ma własny numer. Zawiera szczegółowe dane na temat wyników testu każdego urządzenia w postaci tabelarycznej i graficznej (w razie potrzeby wraz z oddzielnymi danymi sprzed po regulacji i naprawy i po ich wykonaniu), a także poziom niepewności pomiaru. W ten sposób można szybko się przekonać, czy urządzenie jest zgodne z podanymi specyfikacjami lub własnymi wymogami.

Certyfikat zawiera również:

  • Opis procesu kalibracji
  • Dane identyfikowalności (użyty przedmiot wzorcowy i dane dotyczące kalibracji)

Oddzielną datę przeprowadzenia testu i datę wydrukowania certyfikatu, zaś wyniki są podpisane przez osobę upoważnioną ze strony firmy Renishaw, wszystko zgodnie z wymogami normy ISO 17025.

Należy zauważyć, że oddzielne certyfikowanie lasera i czujnika (oraz cyfrowej komunikacji między urządzeniami) umożliwia dokonywanie wymiany elementów z zachowaniem dokładności zgodnej z normami dla całego systemu. Nie jest to możliwe w wypadku kalibracji pojedynczego „systemu”.

Certyfikat zgodności

Certyfikat zgodności XM-60 i XK10 jest unikatowy dla każdego systemu; identyfikuje się go numerem seryjnym podzespołów, które wchodzą w skład systemu. Zawiera szczegółowe informacje na temat opublikowanych danych technicznych, względem których testowano system, oraz potwierdzono zgodność z nimi. Certyfikat zawiera:

  • datę wykonania testu systemu
  • parametry osiągane przez system
  • poziom niepewności pomiaru

Oddzielną datę przeprowadzenia testu i datę wydrukowania certyfikatu zgodności, zaś wyniki są podpisane przez osobę upoważnioną ze strony firmy Renishaw.

Certyfikaty ponownej kalibracji

Kalibracja fabryczna jest wymagana tylko w celu wykonania charakteryzacji wstępnej czujników w stacjach kompensacyjnych XC-80. Proces uproszczonej ponownej kalibracji w ośrodkach serwisowych* wprowadzono po przeprowadzeniu kompleksowego porównania danych i upewnieniu się, że dwa procesy zapewniają równoważne wyniki. Dlatego też zawartość i układ certyfikatów stacji kompensacyjnej (i poszczególnych czujników, jeśli są testowane) różnią się od oryginalnie (fabrycznie) dostarczanych pozycji.

* Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone i Chiny (PRC).