Omiń nawigację

Kalibracja — najczęściej zadawane pytania

Ogólne

Jaki jest zalecany harmonogram ponownej kalibracji dla mojego produktu kalibracyjnego?

Poniżej przedstawiono zalecane harmonogramy ponownej kalibracji dla produktów używanych w „standardowym” środowisku. Częstszą kalibrację zaleca się w wypadku urządzeń pracujących w ciężkich warunkach środowiskowych lub gdy podejrzewa się ich uszkodzenie. Częstsza ponowna kalibracja może też wynikać z wprowadzonego programu zapewniania jakości, a także krajowych lub miejscowych regulacji prawnych.

Podczas przechowywania, transportu i użytkowania produkty kalibracyjne nie mogą być narażone na udary, drgania, wysokie temperatury, ciśnienie ani wilgoć, ponieważ każdy z tych czynników może przyczynić się do unieważnienia ich kalibracji.

ProduktZalecany okres ponownej kalibracji
Kalibrator wieloosiowy XM-60/XM-6002 lata
Laser XL-803 lata
Stacja kompensacyjna XC-801 rok
Kalibrator osi obrotowych XR203 lata
System laserowy XK102 lata
System QC20 ballbar1 rok

Chciałbym uzyskać nowy certyfikat kalibracji. Jak mogę go otrzymać?

Zastępcze certyfikaty dla wszystkich produktów kalibracyjnych laserowych i systemów ballbar można nabywać w centrum serwisowym. Usługa wiąże się z niewielką opłatą ze względu na powiązane prace administracyjne.

Aby uzyskać certyfikat zastępczy, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Renishaw.

Podczas kontaktu z nami prosimy po przygotowanie takich informacji, jak typ produktu, data ostatniej kalibracji lub ponownej kalibracji, numer seryjny, a także data produkcji.

Certyfikat zastępczy zostanie wysłany w formie papierowej lub elektronicznej PDF, jeśli jest potrzeby od razu.

Jakie są numery akcesyjne US FDA dotyczące importu laserowych produktów kalibracyjnych do Stanów Zjednoczonych?

Zgodnie z wytycznymi Federalnego Urzędu ds. Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych wymienionym poniżej produktom przyznano następujące numery akcesyjne zgodnie z regulacjami dotyczącymi administrowania i wprowadzenia ustawy o bezpieczeństwie radiologicznym i BHP z 1968 roku (artykuł 21 Kodeksu przepisów federalnych, podrozdział J), ponieważ dotyczą produktów laserowych (podlegających Części 1002).

  • System laserowy XL-80: 1020567
  • Kalibrator wieloosiowy XM-60 lub XM-600: 1220576
  • Nadajnik XK10: 1610149
  • Zespół XK10 S oraz M: 1610216

Jaka jest miara sekundy łukowej/miliradiana?

Sekunda łukowa to 1/3600 stopnia.

Miliradian to jedna tysięczna radiana.

Laser XL-80

Podczas noszenia systemu laserowego XL-80 odczuwam mrowienie. Czy jest to bezpieczne?

Jest to spowodowane niewielkim prądem upływu z zasilacza zewnętrznego. Niewielkie prądy upływu często występują w tego typu zasilaczach. Jest to normalne zjawisko, które nie stanowi żadnego zagrożenia. Można też odczuć mrowienie palców podczas dotykania metalowej powierzchni głowicy lasera. W takim wypadku można użyć alternatywnego zasilacza sieciowego z uziemieniem pod warunkiem, że jego parametry są identyczne z oryginalnym. Firma XP plc produkuje alternatywny zasilacz (używany przez nas). Należy jednak zauważyć, że ten zasilacz jest nieznacznie większy niż ten dostarczany wraz z systemem laserowym XL-80.

Czy system laserowy XL-80 może przechwytywać dane z częstotliwością powyżej 50 kHz?

Nie. Czynnikiem ograniczającym prędkość przechwytywania jest połączenie USB, a nie ograniczenie programowe.

Kalibrator osi obrotowych XR20

Układ optyczny uległ uszkodzeniu. Czy mogę go wymienić we własnym zakresie?

Niestety nie. Nie ma możliwości wymiany układu optycznego bez odesłania go do firmy Renishaw. Układ optyczny należy umieścić tak, aby był idealnie równoległy do podstawy kalibratora osi obrotowych XR20 w celu zagwarantowania jego dokładności.

Jeśli w systemie XR20 uszkodzeniu uległ układ optyczny, mogło też dojść do uszkodzenia obudowy i/lub elementów sąsiadujących. Aby zapewnić dokładność przyrządu, należy go odesłać do firmy Renishaw w celu wykonania pełnej diagnostyki, konserwacji i ponownej kalibracji.

Czy kalibrator osi obrotowych XR20 wymaga ponownej kalibracji?

Tak. Zalecany odstęp czasu do ponownej kalibracji wynosi 36 miesięcy dla produktów używanych w „standardowym” środowisku. Częstszą kalibrację zaleca się w wypadku urządzeń pracujących w ciężkich warunkach środowiskowych lub gdy podejrzewa się ich uszkodzenie. Częstsza ponowna kalibracja może też wynikać z wprowadzonego programu zapewniania jakości, a także krajowych lub miejscowych regulacji prawnych.

Urządzenia XR20 podczas przechowywania, transportu i eksploatacji nie mogą być narażone na udary, drgania, wysokie temperatury, ciśnienie ani wilgoć, ponieważ każdy z tych czynników może przyczynić się do unieważnienia ich kalibracji.

Czy mogę kupić baterię we własnym zakresie? Jaki jest jej numer/oznaczenie?

W systemie XR20 zastosowano baterię Varta EasyPack XL (akumulator litowo-polimerowy) o napięciu 3,7 V. Numer katalogowy producenta to VKB 56446 702 099. Można ją nabyć w firmie Renishaw lub u innych dostawców. Dostępne są tez różne ładowarki.

Kup przez Internet

Chcę użyć alternatywnego zasilania USB, ale wyświetlany jest komunikat o błędzie. Czym jest to spowodowane?

Zasilanie USB przez standardowy port USB w komputerze nie będzie działać, ponieważ ma za małą moc. Należy go podłączyć do źródła zasilania sieciowego. Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza USB i kabla USB (na właściwe napięcie znamionowe w danym miejscu). Zamienne zasilacze i kable USB są dostępne do nabycia w firmie Renishaw.

Jaka jest trwałość baterii podczas używania kalibratora osi obrotowych XR20?

Bateria będzie pracować ponad 3 godziny. Po długotrwałym przechowywaniu może też dojść do częściowego rozładowania baterii, dlatego też zaleca się jej naładowanie przed użyciem oraz zamienne korzystanie z kilku baterii.

Czy kalibrator osi obrotowych XR20 zachowuje swą dokładność we wszystkich orientacjach?

Tak.

Chcę używać kalibratora osi obrotowych XR20 w innych krajach. Co należy uwzględnić w wypadku eksportu/importu urządzenia?

Z transportem, importem/eksportem urządzenia XR20 nie wiążą się żadne problemy, ponieważ nie jest ono objęte klasyfikacją. Po umieszczeniu XR20 w walizce system jest zabezpieczony przed uderzeniami, wilgocią i zmianami temperatury.

Baterie litowe dostarczone wraz z systemem XR20 są klasyfikowane jako towary niebezpieczne dla celów transportu lotniczego zgodnie z przepisami IATA dotyczącymi towarów niebezpiecznych (DGR). Do obowiązków klienta należy zapewnienie zgodności z tymi przepisami. Ze względów bezpieczeństwa baterie litowe należy przechowywać w futerale, a nie w produkcie.

Komunikacja Bluetooth w systemie ballbar QC20 i kalibratorze osi obrotowych XR20

Dlaczego zasięg komunikacji Bluetooth jest tak mały?

Zakres komunikacji bezprzewodowej zależy od modułu Bluetooth w systemie QC20 ballbar/kalibratorze osi obrotowych XR20 oraz modułu/klucza w komputerze. Moduł Bluetooth Low Energy „LE” w systemie QC20 / kalibratorze XR20 ma określony zasięg 10 metrów. „Określony zasięg” oznacza spodziewany zasięg, gdy systemu ballbar używa się w „dobrym środowisku”, tj. środowisku o minimalnych zakłóceniach radiowego sygnału Bluetooth przesyłanego między prętem a kluczem/komputerem.

Na zasięg komunikacji Bluetooth mają wpływ przeszkody fizyczne, obudowy obrabiarki; nawet sam komputer może być źródłem zakłóceń. Słabymi przewodnikami komunikacji Bluetooth są materiały włókniste, jak np. ścianki działowe w biurach i ciecze (ciało ludzkie jest dobrym ekranem).

Dobra zasada postępowania polega na ustawieniu modułu Bluetooth komputera w kierunku systemu ballbar. Jednym z rozwiązań w wypadku zaniku komunikacji Bluetooth lub jej słabego zasięgu jest podłączenie modułu Bluetooth do kabla przedłużającego. Można go następnie umieścić w pobliżu systemu ballbar lub jeszcze lepiej — zawiesić w górnej części osłon maszyny.

Jak upewnić się, że mój komputer lub klucz może połączyć się z systemem QC20 ballbar lub kalibratorem osi obrotowych XR20?

Patrz Nota aplikacyjna: Jak sprawdzić zgodność systemu QC20 ballbar ze standardem Bluetooth

W moim komputerze jest wbudowany moduł Bluetooth. Czy potrzebuję dodatkowego modułu?

Gdy komputery (zwykle laptopy) mają wbudowany moduł Bluetooth, mają też zainstalowany stos. Pierwszą czynnością w wypadku każdego komputera będzie instalacja oprogramowania Ballbar 20. Po ukończeniu znajdź system QC20 w oprogramowaniu. W tym momencie wystąpi jedna z dwóch poniższych sytuacji:

1. Oprogramowanie połączy się z systemem ballbar i zacznie wyświetlać na żywo jego wskazania.

2. Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Brak urządzenia radiowego Bluetooth”.

Wyświetlenie tego komunikatu o błędzie oznacza, że urządzenie Bluetooth nie używa stosu Microsoft wymaganego do komunikacji z oprogramowaniem Ballbar 20.

W tym momencie istnieją dwie opcje:

1. Użyj modułu Bluetooth, który korzysta ze stosu Microsoft — to jest najprostsze rozwiązanie.

2. Spróbuj skonfigurować wbudowany moduł Bluetooth tak, aby korzystał ze stosu Microsoft. Więcej informacji można uzyskać u producenta komputera. Jeśli moduł nie ma możliwości korzystania ze stosu Microsoft, należy zakupić moduł zewnętrzny.

Korzystanie z urządzeń Bluetooth jest regulowane przepisami w niektórych krajach. Gdzie mogę używać systemu QC20 ballbar i kalibratora osi obrotowych XR20?

W niektórych krajach urządzenia korzystające z częstotliwości radiowych standardu Bluetooth są zwolnione z wielu przepisów dotyczących komunikacji radiowej, zaś w innych krajach jest wymagane uzyskanie specjalnego pozwolenia. Aktualne informacje można znaleźć w poniższych dokumentach pomocy technicznej:

Uwagi do produktu: Zgodność kalibratora osi obrotowych XR20 z regulacjami dotyczącymi urządzeń radiowych

Uwagi do produktu: Zgodność systemu QC20 ballbar z regulacjami dotyczącymi urządzeń radiowych

Czy można przełączyć zasilanie kalibratora osi obrotowych XR20 podczas testu?

Niestety, nie można zmienić rodzaju zasilania – sieciowego lub akumulatorowego — podczas testu.

  • Wymiana baterii wymaga wyjęcia urządzenia XR20 z obrabiarki i włączenia/wyłączenia jego zasilania. Oznacza to konieczność wykonania cyklu wzorcowania/ustalenia bazy wymiarowej, w wyniku czego wszystkie zebrane wcześniej dane są nieaktualne.
  • Zmiana zasilania na zasilanie z USB wymaga dostępu do przestrzeni roboczej obrabiarki. Jest to związane z zagrożeniem bezpieczeństwa. Zdecydowanie nie zalecamy wykonywania tej czynności. Dodatkowo, każda zmiana zasilania wymaga fizycznego kontaktu i przyłożenia siły do urządzenia, w wyniku czego przechwycone dane stają się nieaktualne.

System QC20 ballbar

Czy można stosować akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania) w systemie QC20 ballbar?

Firma Renishaw nie zaleca używania akumulatorów (baterii wielokrotnego ładowania). Klienci, którzy zdecydują się na używanie akumulatorów (baterii wielokrotnego ładowania) CR2 w systemie QC20 ballbar powinni uwzględnić następujące informacje:

1. Gdy w systemie QC20 używa się akumulatora (baterii wielokrotnego ładowania), spodziewana wartość szumu urządzenia może być od 2 do 3 razy większa niż w wypadku zasilania z podstawowej baterii CR2. Pełny wpływ tego szumu widać tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z pełnej częstotliwości próbkowania systemu ballbar (np. podczas szybkiego testu małego promienia), gdzie widoczny jest szum od 200 do 300 nm na wykresie.

2. Tylko w mniej wymagających zastosowaniach — i prawdopodobnie bardziej typowych — ten szum zmniejszy się proporcjonalnie; np. w przebiegu testowym 100 mm test z posuwem 3000 mm/min wystąpi szum ok. 60–70 nm.

3. Przeprowadziliśmy mniej testów w tej konfiguracji, dlatego też mamy ograniczoną wiedzę na temat zmienności szumu zależnie od typu baterii.

4. Jeśli użytkownik chce korzystać z akumulatora (baterii wielokrotnego ładowania) w systemie QC20, powinien najpierw wykonać test po umieszczeniu pręta ballbar na kalibratorze w celu sprawdzenia, czy poziom szumu jest akceptowalny.

5. Niektóre akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania) CR2 nie są wyposażone w układ PTC (wbudowany układ chroniący przed zwarciem), który zabezpiecza system QC20 przed odwróceniem polaryzacji baterii (włożeniem w niewłaściwy sposób). Należy zachować szczególną ostrożność i poprawnie włożyć baterię.

Czy jest zalecana orientacja systemu QC20 ballbar podczas korzystania z przystawki dla małych okręgów testowych? W podręczniku użytkownika widać przetwornik w środku, ale co się stanie, gdy przetwornik znajdzie się z boku wrzeciona?

Nie ma szczególnej, zalecanej orientacji montażu przystawki dla małych okręgów testowych. Zaleca się orientację przedstawioną w podręczniku, ponieważ środek ciężkości systemu ballbar pomaga zabezpieczyć urządzenie w przyssawkach. Taka orientacja to element dobrej praktyki.

Oprogramowanie Ballbar 20

Czy mogę zmienić kąt obrotu i kąt rozbiegu w teście na łuku częściowym?

Nie. Analiza na łuku częściowym działa tylko przy kącie obrotu 220° i kącie rozbiegu 2°. Jest to najlepsza kombinacja ze względu na ochronę przed kolizjami i zbieranie danych.

Następne kroki

Jeśli nie możesz tu znaleźć odpowiedzi, prześlij do nas pytanie za pomocą formularza kontaktowego e-mail lub skontaktuj się z najbliższym biurem firmy Renishaw.