Omiń nawigację

Diagnostyka obrabiarek i konserwacja zapobiegawcza

XI Dywizjon Tajfun o wschodzie słońca w Akrotiri, Cypr © BAE Systems

Za pomocą systemu ballbar firmy Renishaw przywrócono sprawność głównej obrabiarki CNC, a firma BAE Systems odniosła korzyści ze znaczącej poprawy wydajności warsztatu oraz zgodności z normami zapewniania jakości.

BAE Systems (Wielka Brytania)

System ballbar QC20-W

Testowanie przy użyciu systemu ballbar umożliwia prostą i szybką kontrolę parametrów pozycjonowania obrabiarek CNC zgodnie z uznawanymi normami międzynarodowymi. Umożliwia to ich użytkownikom testowanie i śledzenie parametrów tych maszyn oraz szybkie diagnozowanie problemów wymagających wykonania obsługi technicznej.

Kontrola stanu technicznego przy użyciu skanowania 3D

Kontrola stanu technicznego przy użyciu skanowania 3D umożliwia sprawdzenie stanu obrabiarki w czasie krótszym niż jedna minuta, eliminując braki spowodowane nieodpowiednim stanem technicznym. Test obrabiarki można wbudować w cykl obróbki CNC, umożliwiając sprawdzenie jej stanu zaraz przed obróbką.

Sprawdzian AxiSet™

Szybka i zautomatyzowana analiza stanu technicznego obrabiarek wieloosiowych. Sprawdzian AxiSet umożliwia łatwą i niezawodną analizę parametrów roboczych osi obrotowych oraz identyfikację problemów wynikających z niewłaściwego ustawienia obrabiarki, kolizji oraz zużycia.