Omiń nawigację

Skanowanie 3D na obrabiarkach

Stan powierzchni

SupaScan umożliwia pomiar często występujących defektów powierzchni, jak falistość powierzchn, a także efekt „gór i dolin”.

Automatyzacja monitorowania stanu powierzchni pozwala na rozwiązanie tych problemów i wprowadzenie działań korygujących, podczas gdy obrabiany przedmiot nadal znajduje się na obrabiarce. Pozwala to na poprawę powtarzalności pomiarów, a także zmniejszenie ilości części do ponownej obróbki i braków.

Pomiar 3D powierzchni

W sondzie OSP60 wykorzystano unikatową technologią czujników 3D, dzięki której system SPRINT™ zapewnia wyjątkowo szybkie i dokładne pomiary przedmiotów na obrabiarkach CNC. Pomiar złożonych powierzchni o dowolnym kształcie, jak np. łopatki lub wirniki z zintegrowanymi łopatkami, przy użyciu pakietu Productivity+™ Freeform Surface oraz Blade Toolkit.

Adaptacyjna obróbka maszynowa

Pakiet Adaptive Cut Toolkit może być użyty do generowania ścieżki narzędzia na podstawie zmierzonej geometrii. Nowa ścieżka narzędzia jest oparta na rzeczywistą zeskanowaną geometrię np. odlewu. Pakiet to nie tylko narzędzie pozwalające na uzyskanie najlepszego dopasowania. Umożliwia dopasowanie nominalnej ścieżki narzędzia do rzeczywistego kształtu zeskanowanego podzespołu.

Szybka instalacja

SupaScan umożliwia skrócenie czasu cyklu inspekcji prostych przedmiotów pryzmatycznych o maks. 60% w porównaniu do pomiaru elektrostykowego.

Cykle ustawiania przedmiotu obrabianego zwracają dokładne wyniki pomiarów nawet przy szybkim posuwie (G0) — z szybkością odpowiadającą fizycznemu przemieszczeniu się sondy po powierzchni obrabianego przedmiotu.

Kontrola stanu technicznego przy użyciu skanowania 3D

Kontrola stanu technicznego przy użyciu skanowania 3D umożliwia sprawdzenie stanu obrabiarki w czasie krótszym niż jedna minuta, eliminując braki spowodowane nieodpowiednim stanem technicznym. Test obrabiarki można wbudować w cykl obróbki CNC, umożliwiając sprawdzenie jej stanu zaraz przed obróbką.