Omiń nawigację

Sondy do obrabiarek do ustawiania przedmiotu i kontroli

Zwiększ wydajność centrów obróbkowych CNC i tokarek dzięki gamie zautomatyzowanych sond do ustawiania i kontroli przedmiotów obrabianych. Usprawnij prowadzoną działalność i zmaksymalizuj produktywność dzięki systemom pomiarowym dla obrabiarek.

Obrabiarkowe sondy inspekcyjne odgrywają kluczową rolę w osiąganiu precyzji w całym procesie produkcyjnym. Te precyzyjne urządzenia pomiarowe umożliwiają zautomatyzowane ustawianie przedmiotu obrabianego, kontrolę w trakcie procesu i weryfikację tego przedmiotu.

Firma Renishaw oferuje szeroką gamę obrabiarkowych sond inspekcyjnych przeznaczonych do wielu zastosowań. Nasze sondy można podzielić na trzy kategorie w zależności od wykorzystywanej technologii: o standardowej dokładności, o standardowej dokładności i skanujące.

RLP40 na tokarce

Wykorzystaj sondy dotykowe o standardowej dokładności i zamień ręczne ustawianie i kontrolę przedmiotu obrabianego na czynności automatyczne.

Sondy o standardowej dokładności

Sonda OMP600, pomiary na obrabiarce 5-osiowej

Zapoznaj się z ofertą dotykowych sond obrabiarkowych o wysokiej dokładności umożliwiających pomiary trójwymiarowe (3D).

Sondy o wysokiej dokładności

Sonda SPRINT skanuje podzespół

Możliwość szybkiego ustawiania przedmiotów obrabianych, trójwymiarowego pomiaru (3D) elementów i wykrywania kształtu, a także monitorowanie stanu powierzchni.

Sondy skanujące

Technologie pomiarowe

  • Sondy stykowe CNC o standardowej dokładności wyposażono w niezawodny układ kinematyczny do dwuwymiarowych (2D) pomiarów stykowych.
  • Sondy dotykowe o wysokiej dokładności są połączeniem układu kinematycznego z przetwornikiem tensometrycznym, co zapewnia doskonałą dokładność przy wyzwalaniu pomiaru stykowego.
  • Sondy skanujące z technologią SPRINT™ umożliwiają wyjątkowo niezawodne i szybkie skanowanie danych 3D.

Zalety sond obrabiarkowych

Systemy pomiarowe do obrabiarek CNC są szeroko stosowane w przemyśle wytwórczym. Nowoczesne sterowniki CNC są obecnie wyposażone w standardowe procedury, które ułatwiają cykle pomiarowe i umożliwiają płynną integrację obrabiarkowych sond inspekcyjnych. Mają one wiele zalet, w tym:

RMP600, pomiar łopatki
  • Rozszerzona kontrola jakości Sondy inspekcyjne wykonują niezwykle precyzyjne i dokładne pomiary, umożliwiając dokładną kontrolę jakości. Dane zebrane podczas całego procesu obróbki można również analizować i wykorzystywać do optymalizacji procesów i dalszej poprawy jakości.
  • Zwiększona wydajność. Wprowadzając procesy automatyczne, eliminuje się konieczność wykonywania ręcznych pomiarów, zmniejszając tym samym ryzyko błędu ludzkiego. Umożliwia to skrócenie czasu kontroli i poprawia ogólną produktywność.
  • Rozszerzona kontrola jakości. Dostarczając w czasie rzeczywistym informacje zwrotne na temat wymiarów i cech obrabianych przedmiotów, producenci mogą dostosować i skorygować operację obróbki, jeśli wymiary przedmiotu zaczną wykraczać poza granice tolerancji.
  • Redukcja kosztów. Wczesne wykrywanie odchyłek zapobiega produkcji wadliwych przedmiotów. Razem zmniejsza to ilość odpadów, przeróbek i związanych z tym kosztów.
  • Zwiększona elastyczność. Zastosowanie sond inspekcyjnych pozwala na wydajną kontrolę przedmiotów o złożonym kształcie i trudno dostępnych elementów, zapewniając większą elastyczność i rozszerzając możliwości produkcyjne.

Nie mogę uwierzyć, że tak długo zajęło mi uświadomienie sobie, jak duże znaczenie mają pomiary wykonywane na obrabiarce. Teraz, gdy już poznaliśmy zalety sondy OMP40-2, trudno byłoby nas przekonać do korzystania z czegokolwiek innego.

Hammond Engineering (Australia)

Opanuj zmienność procesu u samego źródła

Kluczem do produkcji przedmiotów o wymiarach w zakresie tolerancji jest usunięcie źródeł zmienności w całym procesie obróbki. Zastosowanie automatycznych procedur pomiarowych przed procesem skrawania metalu, w jego trakcie i po jego zakończeniu może pomóc w osiągnięciu tego celu.

Postępując zgodnie z naszą metodologią piramidy produktywności procesu Productive Process Pyramid™, można zidentyfikować możliwości kontroli procesów na wszystkich etapach produkcji.

Pomiary można wykorzystać do kontroli zapobiegawczych przed rozpoczęciem obróbki. Optymalizacja i monitorowanie stanu obrabiarki to kluczowe procesy umożliwiające wytwarzanie stale dobrych przedmiotów i zmniejszające nieplanowane przestoje.

Pomiary w trakcie ustawiania procesu umożliwiają rozpoznanie przewidywalnych źródeł zmienności, takie jak położenie przedmiotu, wymiary i offsety narzędzi na obrabiarce, które mogą spowodować, że produkowane przedmioty nie będą odpowiadać wymaganiom.

Kontrola w trakcie procesu ogranicza źródła zmienności ściśle związane z obróbką, takie jak zużycie narzędzi i zmiany temperatury, dostarczając użytecznej informacji zwrotnej pozwalającej na przystosowawcze zmiany w trakcie procesu skrawania.

Monitorowanie po zakończeniu procesu sprawdza zgodność procesu i gotowego przedmiotu obrabianego ze specyfikacjami i zapewnia stabilność procesu obróbki.

Sonda skanująca SPRINT mierzy element lotniczy

Znalezienie właściwego rodzaju transmisji

Nasze sondy obrabiarkowe i sterowniki CNC komunikują się za pomocą sygnałów w różnych systemach transmisji. Typ sondy i używanej transmisji sygnału zależą od obrabiarki i jej zastosowania. W sondach firmy Renishaw wykorzystuje się trzy podstawowe systemy transmisji:

Seria QE w obrabiarkach

Optyczna

W systemach transmisji optycznej Renishaw do komunikacji wykorzystuje się podczerwień. Wymagają one niezakłóconego toru optycznego między sondą a odbiornikiem. Oznacza to, że są one najbardziej nadają się do małych i średnich obrabiarek bez skomplikowanego mocowania.

Radiowa

Systemy radiowe wykorzystują fale radiowe do przesyłania informacji z sondy do odbiornika. Technika sekwencyjnej zmiany częstotliwości (FHSS) zapewnia niezawodną komunikację odporną na zakłócenia ze strony innych urządzeń radiowych. Systemy radiowe sprawdzają się szczególnie w przypadku dużych obrabiarek i/lub zastosowań, w których nie można zapewnić bezpośredniego toru optycznego.

Przewodowa

Systemy sond przewodowych są połączone bezpośrednio ze sterownikiem obrabiarki za pomocą kabla sygnałowego. Systemy te idealnie nadają się do frezarek, w których sonda jest zamocowana na stałe.

Często zadawane pytania

Pyt.: Na czym polega ustawianie i kontrola przedmiotu obrabianego?

Ustawianie przedmiotu obrabianego podczas obróbki odnosi się do procesu prawidłowego pozycjonowania i wyrównywania przedmiotu obrabianego w obrabiarce CNC. Dokładne ustawienie przedmiotu obrabianego zmniejsza ryzyko powstania odchyłek i umożliwia precyzyjną obróbkę. Zautomatyzowane ustawianie przy użyciu sondy może być nawet dziesięciokrotnie szybsze niż ustawianie ręczne, dzięki czemu zyskuje się więcej czasu na skrawanie metalu na obrabiarce.

Kontrola przedmiotu obrabianego odnosi się do pomiaru obrabianej części lub jej elementu. Proces kontroli może odbywać się, gdy przedmiot jest jeszcze w obrabiarce CNC. Obejmuje sprawdzenie, czy kształt i wymiary są zgodne z oryginalną specyfikacją projektową. Pomiary te można również wykonywać ręcznie lub automatycznie za pomocą systemu pomiarowego. Jeśli podczas procesu obróbki okaże się przykładowo, że kontrolowany element ma zbyt duży wymiar, można dokonać korekty. Zapewnia to spełnienie standardów jakości i zapobiega produkcji złomowanych części.

Dzięki zautomatyzowanemu ustawianiu i kontroli przedmiotów producenci mogą zminimalizować liczbę błędów i obrabiać komponenty wysokiej jakości.

Pyt.: Czy mogę używać istniejącego interfejsu konkurencji z sondą Renishaw?

Nie. Zapoznaj się interfejsami firmy Renishaw.

Pyt.: W jaki sposób wyczyścić przedmiot obrabiany przed pomiarem?

Obrabiany przedmiot można wyczyścić przedmuchem powietrza. Można też użyć automatycznego cyklu spłukiwania, gdy przedmiot, który ma być mierzony, przechodzi przez strumień chłodziwa w celu usunięcia wszelkich opiłków itp.

Dodatkowe zasoby

Wszystkie obrabiarkowe sondy firmy Renishaw wymagają zakupienia zgodnego interfejsu. Więcej informacji na temat oferty interfejsów można znaleźć na stronach produktów.

 

Następne kroki

Szukasz więcej informacji lub chcesz omówić swoje wymagania? Prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.