Omiń nawigację

Modernizacja maszyny współrzędnościowej (CMM) w celu szybszych pomiarów

Użytkownicy maszyn współrzędnościowych wszystkich marek zyskali możliwość dokonania modernizacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych systemów pomiarowych Renishaw.

Szybkość i wydajność — usprawnij używane maszyny współrzędnościowe

Ostatnie osiągnięcia w zakresie techniki pomiarowej, takie jak innowacyjna technologia pomiaru w 5 osiach REVO firmy Renishaw, spowodowały że modernizacja istniejących maszyn stała się bardziej atrakcyjna niż poprzednio.

Firma Renishaw może przedstawić rozwiązanie modernizacji maszyn współrzędnościowych, które zapewni zwiększenie wydajności i automatyzacji zadań oraz skróci czas cykli pomiarowych.

Rozwiązanie „wszystko w jednym” — firma Renishaw zapewnia dostawę całego systemu i pomoc techniczną

Oferta modernizacyjna Renishaw zapewnia dostęp do najnowocześniejszej technologii użytkownikom maszyn współrzędnościowych wszystkich marek, przy czym mają oni zapewniony globalny serwis i pomoc techniczną bezpośrednio od producenta

Modernizacja bazuje na serii sterowników UCC do maszyn współrzędnościowych oraz na oprogramowaniu pomiarowym MODUS. Łącząc technologię sond pomiarowych, skanujących i 5-osiowych, globalną pomoc techniczną oraz akredytację, umożliwiającą kalibrację maszyn (UKAS — United Kingdom Acreditation Services — centrum akredytacji), firma Renishaw może przedstawiać ofertę pełnego rozwiązania modernizacji maszyn współrzędnościowych.

Użytkownicy oprogramowania MeasureMax*

MMclient jest pakietem oprogramowania, które umożliwia wykonywanie oryginalnych programów MeasureMax na maszynie współrzędnościowej wykorzystującej sterownik UCC firmy Renishaw.

*MeasureMax jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Hexagon Metrology Inc.

Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

Przeczytaj artykuł przedstawiający w skrócie możliwości poprawy zdolności i parametrów pomiarów maszyn współrzędnościowych poprzez zmodernizowanie ich z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania, układu sterującego oraz technologii sond pomiarowych.

  • Publikacja:  Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

    Pomiary są nieodzownym elementem każdej działalności związanej z wytwarzaniem, ponieważ dostarczają informacji niezbędnych do kontroli procesów i weryfikacji produktów. Jednak starsze maszyny współrzędnościowe mogą być wąskim gardłem jeśli nie dotrzymują kroku rosnącym wymaganiom pomiarowym. Nowe technologie używane w sondach i programach pomiarowych a także układach sterowania dały możliwość istotnej przemiany maszyn współrzędnościowych. Dzięki nim po modernizacji maszyny charakteryzyją się wyższą dokładnością, krótszymi cyklami pomiarowymi oraz zwiększonym poziomem automatyzacji. W obecnej sytuacji rynkowej modernizacje mają istotny sens ekonomiczny i ekologiczny.

Dostępne w firmie Renishaw i w certyfikowanych firmach modernizacyjnych

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Informacje o produkcie