Omiń nawigację

Technologia 5-osiowa

Rewolucja w dziedzinie pomiarów

Inaczej niż w przypadku metod tradycyjnych , skanowanie w 5 osiach wykorzystuje zsynchronizowane przemieszczenia osi maszyny współrzędnościowej i głowicy pomiarowej w celu zminimalizowania dynamicznych błędów powstających podczas przemieszczania z dużą prędkością elementów nośnych maszyny.

Na czym polega pomiar 5-osiowy?

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych głowic, modułów i sterowania, 5-osiowa technologia pomiarowa firmy Renishaw oferuje niezrównaną prędkość i elastyczność pomiaru. Technologia ta pozwala uzyskiwać znacznie większe prędkości pomiaru w porównaniu do metody 3-osiowej przy jednoczesnym zachowaniu dużej dokładności. Pozwala to na zwiększenie przepustowości kontroli jakości oraz zminimalizowanie czasu przygotowania produkcji.

W odróżnieniu od systemów wyposażonych w głowice indeksowane lub głowice stałe, ruch jednocześnie w 5-osiach pozwala na skanowanie złożonych kształtów bez konieczności odjazdu trzpienia od powierzchni mierzonej. Zastosowane w sterowniku algorytmy, które synchronizują ruch maszyny współrzędnościowej i głowicy, zapewniają optymalną trajektorię końcówki i minimalizują błąd dynamiczny maszyny współrzędnościowej.

REVO-2 i PH20

5-osiowa technologia pomiarowa — objaśnienia

W konwencjonalnej metodzie pomiarów maszyna współrzędnościowa wykonuje wszystkie niezbędne przemieszczenia do zebrania punktów z mierzonej powierzchni. Przyspieszenia nadawane elementom nośnym wywołują bezwładnościowe odchylenia konstrukcji maszyny, co z kolei generuje błędy pomiarowe.

Producenci systemów pomiarowych poświęcili lata na opracowanie technik, które umożliwiłyby redukcję błędów dynamicznych. Istnieje jednak górna granica prędkości, powyżej której nie można zapewnić rzetelności pomiaru ze względu na sztywność serwonapędów.

5-osiowa technologia pomiarowa przełamuje tę granicę, wykorzystując głowicę, która podczas pomiarów przemieszcza się w dwóch osiach obrotowych. Umożliwia to maszynie współrzędnościowej realizację tylko jednego zadania — przemieszczanie się ze stałą prędkością wzdłuż jednego wektora kierunkowego. Jako, że głowica jest znacznie lżejsza i bardziej dynamiczna niż maszyna współrzędnościowa i posiada znacznie wyższą częstotliwość drgań własnych, jest w stanie szybciej nadążać za zmiennością mierzonej geometrii, nie wprowadzając niepożądanych błędów dynamicznych.

5-osiowe systemy pomiarowe