Omiń nawigację

Nowości!

CARTO jest szybki i łatwy w użyciu. Zacznij już teraz.

Pobierz oprogramowanie CARTO

Wyświetl filmy z samouczkami

Firma Renishaw udostępnia regularne aktualizacje pakietu oprogramowania CARTO obejmujące nowe funkcje. Podsumowanie najnowszych wersji oprogramowania można znaleźć poniżej.

Funkcje wersji 4.9

Explore: Łączenie danych dla pomiarów dłuższych osi

Nowa funkcja łączenia danych oparta na analizie w programie CARTO Explore pozwala użytkownikom laserowych systemów XM-60 i XL-80 analizować połączone dane zgodnie z międzynarodowymi normami. Dzięki dodaniu tej funkcji do programu CARTO Explore, dane zebrane przez system XM-60 w trybie punktów docelowych można teraz łatwo łączyć i analizować dla dłuższych osi.

Ta dodatkowa funkcja umożliwia użytkownikom systemu laserowego XL-80 dzielenie pomiarów dłuższych osi, które są rejestrowane w środowisku pomiarowym z zakłóceniami, na mniejsze odcinki i łączenie ich ze sobą. Zmniejsza to wpływ środowiska na każdy odcinek i zwiększa dokładność całkowitego pomiaru.

Łączenie danych CARTO

Główne funkcje w aplikacji Capture

Capture: Tryb pomiaru obrotowego poza środkiem osi obrotu

Tryb pomiarów poza środkiem osi obrotu w aplikacji Capture jest licencjonowaną opcją, dzięki której kalibrator osi obrotowych XR20 — w połączeniu z systemem laserowym XL-80 lub kalibratorem wieloosiowym XM-60 — może wykonywać pomiary poza osią w trakcie jednej sesji.

Tryb pomiaru obrotowego poza środkiem osi obrotu

CARTO, pomiar obrotowy poza osią obrotu

Capture: pomiary dalekiego zasięgu

Nieograniczony zakres pomiarowy kalibratora wieloosiowego XM-60 lub XM-600. Użyj trybu dynamicznego dopasowania danych w programie Capture, aby zdefiniować metody testów składowych, utworzyć programy pomiarowe i zbierać zestawy danych. Dane z testów składowych są automatycznie łączone w programie Explore w celu przeanalizowania.

CARTO obsługuje teraz ciche instalacje

Ta funkcja umożliwia rozproszoną instalację programu CARTO w całej firmie przy użyciu opcji wiersza poleceń cichej instalacji. Dzięki temu użytkownicy mogą w prosty sposób zintegrować program CARTO z siecią firmową.

Capture: ulepszony pomiar prostoliniowości

Zminimalizuj wpływ turbulencji powietrza i drgań, często obserwowanych podczas pomiarów prostoliniowości, używając kalibratora wieloosiowego XM-60 lub XM-600. Tryb dynamicznego dopasowania danych rejestruje większą gęstość danych prostoliniowości podczas ciągłego przemiatania osi.

Ta metoda zapewnia bardziej reprezentatywny błąd dla mierzonego zastosowania.

Dynamiczne dopasowanie danych prostoliniowości XM-60

Capture i Explore: obsługa systemu XR20

W programie CARTO dodano obsługę nowego kalibratora osi obrotowych XR20 z modułem Bluetooth Low Energy (BLE). System XR20 wymaga pakietu CARTO w wersji 4.6 lub wyższej i nie jest kompatybilny z oprogramowaniem RotaryXL.

Główne funkcje w aplikacji Explore

Explore: Filtrowanie kanału

W programie Explore można filtrować do sześciu kanałów błędów zawartych w teście systemu XM-60 podczas eksportu danych do pliku .carto. Po zaimportowaniu pliku, z zastosowanym filtrowaniem, program Explore wyświetli wybrane kanały w wyeksportowanym pliku.

Ta funkcja pozwala użytkownikom dostosować kanały błędów, które mają być wyświetlane podczas udostępniania danych.

Explore: Wizualizacja błędów

Poznanie błędów i zależności między 6 stopniami swobody nie zawsze jest łatwe do zinterpretowania. Funkcja trójwymiarowej wizualizacji błędów z wykresami w programie Explore wyświetla skalowaną animację mierzonej osi. Dzięki temu można lepiej zrozumieć wykonane pomiary i łatwo dostrzec wpływ poszczególnych błędów w trybie wizualizacji błędów.


Explore – wizualizacja błędów

Explore: pomiar punktu zainteresowania

Pomiar w punkcie zainteresowania często nie jest możliwy. Zamocowanie osprzętu w tym miejscu może być utrudnione, a wiązka lasera — przesłonięta. Funkcja odczytu offsetów w programie Explore pozwala na wprowadzenie do oprogramowania odchyleń X, Y, Z z odbiornika do punktu zainteresowania. Zebrane dane są następnie przeliczane w celu podania rzeczywistych błędów u źródła.

Odczyt offsetu — pomiar punktu zainteresowania

Explore: eksport do pliku CSV

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do danych, eksportując pojedyncze lub wielokrotne zestawy danych do plików CSV. Zapewnia to maksymalną elastyczność rozszerzania opcji korzystania z danych.

Explore: analiza prostoliniowości i równoległości XK10

Można teraz analizować dane z systemu laserowego XK10. Możliwe opcje to manipulowanie danymi, porównywanie ich i funkcja prostoliniowości równoległej w programie Explore. Dostępne jest również udostępnianie danych przy użyciu dostosowanych raportów PDF.

Główne funkcje w aplikacji Compensate

Compensate: korekcja błędu obrabiarki

Obsługiwane są sterowniki Mitsubishi serii M800. Zapewnienie użytkownikom plików kompensacji wolumetrycznej w natywnym języku obrabiarki. Minimalizacja czasu przestoju maszyny, maksymalizacja zysków, optymalizacja wydajności skrawania. Obsługiwane są już sterowniki Siemens 840D.

Dowiedz się więcej na temat Compensate

Compensate, korekcja błędu przestrzennego

Compensate: korekcja błędu obrabiarki

Obsługiwane są sterowniki Heidenhain iTNC 530 i Fanuc 30i. Zapewnienie użytkownikom plików kompensacji pochylenia w pionie w natywnym języku obrabiarki. Minimalizacja czasu przestoju maszyny, maksymalizacja zysków, optymalizacja wydajności skrawania. Obsługiwane są sterowniki Siemens 840D i Heidenhain TNC 640.


Compensate, korekcja błędu pochylenia w pionie

Compensate: korekcja błędu obrabiarki

Obsługiwane są sterowniki Heidenhain TNC 640. Zapewnienie użytkownikom plików kompensacji pochylenia w pionie w natywnym języku obrabiarki. Minimalizacja czasu przestoju maszyny, maksymalizacja zysków, optymalizacja wydajności skrawania. Obsługiwane są już sterowniki Siemens 840D.