Omiń nawigację

Pomiar łopatek

Połączenie możliwości skanowania REVO®System 5-osiowy z oprogramowaniem MODUS™ Blade planner, SurfitBlade™oraz oprogramowanie pomiarowe MODUS, znosi ograniczenia związane ze standardowymi technikami pomiarowymi łopatek.

Pomiary łopatek wykonywane tradycyjnymi metodami charakteryzują się tym, że bada się tylko ograniczoną liczbę przekrojów poprzecznych. Technika REVO skanowania z omiataniem oraz oprogramowanie Blade Toolkit firmy Renishaw umożliwiają dokładny i szybki pomiar oraz oszacowanie kształtu całej łopatki.

Oznacza to, że można uzyskać nieograniczoną liczbę przekrojów lub wykonać pełną analizę powierzchni na podstawie precyzyjnych danych.

Aby zainicjować proces pomiaru łopatki, oprogramowanie MODUS Blade planner automatycznie generuje bezkolizyjny program skanowania z omiataniem dla sondy REVO. Ten program jest następnie uruchamiany na obrabiarce CMM przy użyciu oprogramowania pomiarowego MODUS.

Wynikiem skanowania z omiataniem jest dokładna „chmura punktów”, która obejmuje całą powierzchnię profilu lotniczego. Funkcja programu MODUS służąca do podziału chmury punktów na sekcje umożliwia wygenerowanie żądanych przekrojów.

Ponieważ zapisuje się pełny zestaw danych, dodatkowe przekroje można utworzyć, gdy zajdzie taka potrzeba, bez ponownego wykonywania pomiaru.

Zebrane dane można następnie przetwarzać na jeden z dwóch sposobów:

Pomiar łopatek

Kontrola

Dane są dzielone na sekcje w programie MODUS i porównywane z nominalnymi danymi modelu CAD. Wyniki analizy są prezentowane za pomocą modułu raportowania MODUS, który umożliwia także wydrukowanie zdefiniowanego dokumentu PDF celem archiwizacji.

Technologia

Dane są przetwarzane przez aplikację SurfitBlade w celu utworzenia pełnej powierzchni NURBS, która zostanie użyta do analizy aerodynamicznej i naprężeń itp.