Omiń nawigację

Standardy bezpieczeństwa poczty elektronicznej

Firma Renishaw stosuje różne strategie, aby zapobiec przedostawaniu się złośliwych wiadomości e-mail do sieci firmowej. Środki te są stosowane w celu ochrony naszych informacji, jak również informacji naszych klientów i dostawców.

Osiąga się to częściowo przez wdrożenie środków ochrony przed podszywaniem się (antyspoofing) w domenie, zgodnie z zaleceniami brytyjskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i firmy Microsoft.

Środki te obejmują:
SPF – Zasady polityki nadawcy (Sender Policy Framework).
DKIM – Poczta DKIM (Domain Keys Identified Mail).
DMARC – System weryfikacji i raportowania poprawności wiadomości e-mail (Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance).

Przestrzegając tych norm, firma Renishaw chroni swoją reputację w zakresie poczty elektronicznej.

Każda strona trzecia, która komunikuje się z firmą Renishaw za pomocą poczty elektronicznej, powinna zdawać sobie sprawę, że bez zastosowania w jej własnym systemie poczty środków antyspoofingowych, wiadomości mogą z opóźnieniem docierać do zamierzonego odbiorcy, a nawet mogą do niego nie dotrzeć. Usługi wykorzystywane przez strony trzecie podlegają takiej samej kontroli i powinny również spełniać te same standardy.