Omiń nawigację

Telemetria

Co to jest telemetria?

Podczas instalacji lub aktualizowania produktu Renishaw możemy zaproponować opcję udostępnienia nam danych telemetrycznych. Telemetria to cenne informacje techniczne, które firma Renishaw chciałaby zbierać na temat działania naszych produktów oraz sposobu ich użytkowania w następującym celu:

  • Monitorowanie skuteczności działania produktu, wersji produktu lub poszczególnych jego cech w celu poprawy wydajności i użyteczności.
  • Wskazywanie błędów w celu rozwiązywania problemów i naprawy, w tym określanie, czy błędy mają wspólną przyczynę (np. określone ustawienia produktu, konfiguracje sprzętu lub oprogramowania albo wersje sterowników).
  • Ocena popularności cech w celu poinformowania o przyszłych decyzjach dotyczących rozwoju produktu lub wycofania go z rynku; a także
  • Monitorowanie, które wersje produktów lub systemów operacyjnych są nadal używane, aby podejmować decyzje dotyczące bezpieczeństwa produktów i cyklu życia technicznego.

CARTO — telemetria

W poniższej tabeli przedstawiono dane telemetryczne, które są zbierane przez pakiet produktów CARTO firmy Renishaw.

Po otrzymaniu danych zdalnych silnik telemetryczny podejmuje próbę geolokalizacji adresu IP tylko do poziomu miasta, a następnie ignoruje taki adres IP. Zebrane dane telemetryczne nie pozwalają na identyfikację klientów ani osób. Telemetria bazuje na europejskiej usłudze Microsoft Azure dzierżawionej przez Renishaw.

TelemetriaPrzeznaczenie
Komunikaty o rezygnacjiPowiadomienie silnika telemetrycznego, że klient ustawił preferencje pakietu oprogramowania na rezygnację i brak zgody na zbieranie danych telemetrycznych.
Komunikaty o zgodziePowiadomienie silnika telemetrycznego, że klient ustawił preferencje pakietu oprogramowania na zgodę i że zezwolono na wysyłanie danych telemetrycznych przez oprogramowanie.
Komunikaty o rozpoczęciu sesjiPowiadomienie silnika telemetrycznego, że oprogramowanie zostało uruchomione i może wysyłać dalsze dane telemetryczne.
Komunikaty o zdarzeniachPowiadomienie silnika telemetrycznego o zdarzeniu występującym w oprogramowaniu. Używane do śledzenia korzystania funkcji.
Komunikaty o błędachPowiadomienie silnika telemetrycznego o awarii/wyjątku występującym w oprogramowaniu. Służy do śledzenia problemów i zbierania informacji o błędach w celu nadania im priorytetu i potencjalnego rozwiązania.
Komunikaty o aktywnościPowiadomienie silnika telemetrycznego o kontynuacji sesji.
Komunikaty o końcu sesjiPowiadomienie silnika telemetrii, że program został zamknięty i nie będzie wysyłał dalszych danych telemetrycznych w tej sesji.