Hoppa över navigering

Advanced Diagnostic Tools (avancerade diagnostikverktyg) för optiska pulsgivare

Renishaw erbjuder ett sortiment av Advanced Diagnostic Tools för att hjälpa dig med krävande installationer med rörelsestyrning. Upptäck hur mångsidiga hos dessa verktyg är och hur de kan hjälpa att utföra inställning och felsökning både snabbare och enklare.

Optimera dina installationer med rörelsestyrning

Advanced Diagnostic Tools, ADTi-100, ADTa-100 och ADTpro-100, samlar in heltäckande pulsgivardata i realtid från Renishaws optiska pulsgivare. Denna information visas på den inbyggda pekskärmen på ADTpro-100 eller via det användarvänliga Renishaw ADT View-programvara-gränssnittet på en Windows™-surfplatta eller dator.

Inställnings-LED på läshuvudet räcker normalt för att ställa in pulsgivaren men Advanced Diagnostic Tools kan användas som hjälp vid mer krävande installationer. De rapporterar även om detaljerade pulsgivarprestanda för att hjälpa till vid felsökning för att undvika långa stilleståndstider med maskinen.

ADTi-100 och ADTpro-100 kan också anslutas in-line mellan ett inkrementellt pulsgivarläshuvud och rörelsestyrenheten för att ge kontinuerlig feedback i realtid för pulsgivardata.

Förbättrade pulsgivarprestanda med Advanced Diagnostic Tools

Se på videon nedan för att förstå hur Advanced Diagnostic Tools kan underlätta din pulsgivarinstallation.

Vilka är fördelarna med Renishaw Advanced Diagnostic Tools?

De tre modellerna med Advanced Diagnostic Tools erbjuder flera olika funktioner för inkrementella och absoluta optiska pulsgivare.

ADTi-100

ADTi-100 är kompatibel med ett urval av Renishaw inkrementella optiska pulsgivare och arbetar med ADT View-programvaran för att erbjuda en visuell indikering av följande av läshuvudets utsignaler:
⦁ Signalstyrka – Visar signalstorlek, referensmarkeringens infasning och gränslägesbrytare om tillämpligt, och låter systemkalibreringen påbörjas.
⦁ Lissajous-kurva – Visar kvaliteten på läshuvudets utsignal.
⦁ Signalstyrka mot position – En kruva över signalstyrkan längs hela axeln kan användas för att optimera installationen, underlätta diagnostik och bekräfta att fältservice utförts korrekt.
⦁ Hastighet – Visa det aktuella systemets hastighet.
⦁ Digital avläsning (DRO) – Visa systemets position digitalt.

ADTa-100

ADTa-100 inkluderar en sats med flerfärgade lysdioder för att indikera signalstyrkan. På så sätt kan du lätt kontrollera läshuvudets konfiguration utan att behöva någon stationär eller bärbar dator. När det är anslutet till en Windows-dator, samverkar ADTa-100 med ADT View-programvaran för att visa följande utsignaler från läshuvuden på Renishaw absoluta pulsgivare:
⦁ Digital avläsning (DRO) – Visa systemets position digitalt.
⦁ Signalstyrka mot position – En kruva över signalstyrkan längs hela axeln kan användas för att optimera installationen, underlätta diagnostik och bekräfta att fältservice utförts korrekt.
⦁ För seriella gränssnitt som inkluderar en nollställningsfunktion, kan detta aktiveras via ADT View-programvarans gränssnitt.

ADTpro-100 (kan förbeställas)

ADTpro-100 erbjuder en färgpekskärm som visar detaljerad pulsgivarinformation, utan att behöva anslutas till någon extern dator. Ingen ytterligare inställningsutrustning behövs. ADTpro-100 är kompatibel med Renishaw inkrementella optiska pulsgivare. Snart tillkommer även kompatibilitet med Renishaw absoluta optiska pulsgivare.
⦁ Den är utrustad med en USB-port så att den kan användas tillsammans med ADT View när en större display behövs.
⦁ Den kan även användas i säkra arbetsutrymmen eftersom den inte har någon kamera eller trådlös funktion, vilket uppfyller de strängaste säkerhetskraven på produktionsanläggningar.

Kompabilitet och huvudfunktioner

Kompatibla pulsgivare och huvudfunktioner

ADTi-100

(Artikelnummer: A-6195-0100)

Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

ADTa-100

(Artikelnummer: A-6525-0100)

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

ADTpro-100 (förbeställ)

(Artikelnummer: A-6647-0100)

Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100

TONiC™Markera

ATOM™Markera

QUANTiC™

Markera


Markera

VIONiC™

Markera


Markera

ATOM DX™

Markera


Markera

RESOLUTE™


Markera


EVOLUTE™


Markera


FORTiS™


Markera


Använd med ADT View software

Markera

Markera

Markera *

Fristående

(ingen dator krävs)


Markera

Markera

* Kompatibel med nästa version av ADT View

Vad är Renishaw ADT View-programvara?

ADT View-programvaran är nedladdningsbar, lättanvänd programvaruapplikation för att visa omfattande realtidsdata som samlats in från ADT:er. Detta intuitiva programvarugränssnitt erbjuder ett antal värdefulla funktioner, visar detaljerad information som tas emot från ADT och erbjuder flera alternativ för att exportera och lagra nyckeldata.

ADT - programvarukalibrering

Programvarunedladdning och lanseringsmeddelande

ProgramvaraLadda ned versionKompatibla pulsgivarsystemDiagnostikverktygNedladdningslänkar
ADT View-programvara3.12.0.0

QUANTiC, ATOM DX, VIONiC, RESOLUTE, EVOLUTE, FORTiS

ADTi-100, ADTa-100

Nedladdning av programvara

Lanseringsmeddelande

Nedladdnig av dokument

(STP Viewer krävs för CAD-modeller)