Hoppa över navigering

Användning i industrin av Renishaws teknologi för additiv tillverkning för metall.

Skapa komplexa metalldetaljer för många olika branscher.

Breda lösningar för industrin

Med additiv tillverkning för metall kan metalldetaljer byggas utan behov av verktyg och med få begränsningar av geometrin. Dessutom kompletterar det traditionella subtraktiva metoder och kan enkelt integreras i befintlig produktionsverksamhet

Organisationer som använder metalldetaljer kan göra en noggrann analys av den befintliga produkten och produktionslivscykler för att hitta områden där additiv tillverkning för metall kan vara fördelaktig - när det gäller att minska utvecklingstiden, produktionsstegen, kostnaderna och materialanvändningen.

De som först började använda additiv tillverkning för metall var avancerade teknikbranscher, till exempel flygindustrin och motorsport. När teknologin används mer och mer finns möjligheten att additiv tillverkning för metall blir utbredd och en integrerad del av varje konstruktörs och designers verktygslåda.

Hälsovård - tandvård och medicin

Dentala hättor med tunna väggar tillverkas i produktionsvolymer. De mycket komplexa, skräddarsydda detaljerna är idealiskt lämpade för additiv tillverkning – där komplicerade detaljer med små totala volymer är konkurrenskraftiga jämfört med traditionella metoder.

De som tidigt började använda additiv tillverkning för metall inom medicinsk ortopedi drog nytta av tillverkningen av komplexa geometrier och strukturer i högkvalitetsmaterial som t.ex. titan.

3D-utskrift av metall för hälsovården

Formverktyg och konturkylkanaler

Additiv tillverkning för metall kan användas för att hjälpa till att förbättra cykeltiderna i produktionen och produktiviteten hos formsprutning.

Metallformverktyg som används för formsprutning innehåller kanaler för att kyla formen. Med konventionella tillverkningsmetoder borras dessa kylkanaler i verktyget i räta linjer. Med additiv tillverkning för metall kan kylkanaler konstrueras och byggas för att följa formens kontur. Detta hjälper till att förbättra kylningsprestandan, utökar formens livslängd och minskar spillet.

  • Simulation of conformal cooling channels

Bilindustri

Motorsportbranschen använder additiv tillverkning för metall för produktion av specialanpassade detaljer, till exempel kylledningar. 

Utveckling utgör en stor del av arbetet i denna bransch och snabb tillgång till prototypdetaljer är nyckeln till konkurrensfördelar. Fungerande metalldetaljer kan snabbt tillverkas och dess prestanda testas.

3D-utskrift av metall för fordonsindustrin

Flygindustri

Detaljer från additiv tillverkning för metall används i flygindustrin för funktionsdetaljer inklusive motorturbinblad, bränslesystem och styrskovlar.

Den topologiska optimeringen av detaljer kan förbättra funktionaliteten och minska vikten. Detaljer med lägre vikt kan bidra till att göra flygplanet lättare och minska bränsleförbrukningen.

3D-utskrift av metall för flygindustrin
  • Kwikbolt temporary fastening device

Kreativa branscher

En ny frihet för designen i kreativa branscher, t.ex. arkitektur, smycken och underhållning, där mycket komplexa specialanpassade föremål krävs.

Integrerade gångjärn, sammankopplade delar, tunna väggar och ihåliga föremål är möjliga med specialanpassade delar. Metallerna kan ytbehandlas med många olika processer för maximal visuell effekt. 

Forskning

Renishaw samarbetar med många olika universitet, forskare och akademiska institutioner när det gäller projekt för additiv tillverkning för metall.

Grundsynen med öppna parametrar för material som används med dessas system hjälper till att uppmuntra utvecklingen av parametrar för nya material.

  • Renishaw supports Brunel Racing in Formula Student competition