Hoppa över navigering

Fallstudier, flygindustrin

Flygresors popularitet fortsätter att växa, speciellt i Asien, och som ett resultat av detta är kraven på passagerarflygplan högre än någonsin. Enligt 2015 Boeing Global Market Forecast kommer den kommersiella flygplansflottan dubbleras till 2034, och 58 % av de 38 000 nya flygplanen behövs för att möta tillväxten. Nya bränsleeffektiva motorer med komplexa delar kräver snabbare mätningar, och det finns också en drivkraft att minimera flygplanskroppens vikt för att ytterligare öka bränsleeffektiviteten.