Hoppa över navigering

Hälso- och sjukvård

Våra hälsovårdsprodukter är utvecklade för att förbättra medicinsk forskning och kirurgiska procedurer.

Teknologi och stöd för hälsovårdsapplikationer

Våra neurologiska produkter innefattar medicinska enheter, planeringsprogramvara och kirurgiska robotsystem för användning vid ingrepp såsom deep brain stimulation (DBS) för Parkinsons sjukdom, och stereoelectroencephalography (SEEG) för behandling av epilepsi.

Som ledande inom Raman-spektroskopi producerar vi också system och instrument för att identifiera och karaktärisera kemin och strukturen hos material. Ett stort utbud av analytiska applikationer för hälsovård, inklusive farmaceutik, biomedicin, nanoteknologi och forensisk vetenskap.

De senaste hälsovårdsnyheterna

Information om hälsovårdsöverensstämmelse för alla företag i Renishaw Group finns här.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet?

Fallstudier om hälsovård